Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Ludmila KLUKANOVÁ

* 5. 10. 1936, Lipník (u Třebíče) 
 
 
Básnířka a prozaička
 Dívčím jménem Šabatová. Jako dcera z větší rolnické usedlosti měla zákaz studia, po vychození povinné roční Základní odborné školy rolnické v Třebíči (1952) pracovala rok v zemědělství. Roku 1953 mohla začít studovat v Jihlavě na střední zdravotnické škole, v roce 1954 však studium přerušila. SVVŠ absolvovala při zaměstnání (mat. 1967). Pracovala v Jihlavě nejprve v knihkupectví (1954–1955), poté v různých administrativních funkcích v Mototechně (1955–1958), v Městském bytovém podniku (1963–1966), v Okresním výboru Svazarmu (1968–1970), v autoškole (1970–1981) a v Agrochemickém podniku (1981–1989). Po listopadu 1989 působila jako tisková mluvčí jihlavského Občanského fóra; zasadila se o obnovu Jihlavských listů, v jejichž redakci pak v letech 1990–1991 rovněž pracovala a jejichž šéfredaktorem se stal posléze její syn Petr Klukan. Nyní žije ve Vyskytné nad Jihlavou, věnuje se publicistice a literatuře.
 Publikovala od roku 1964, nejprve v okresních novinách Jiskra (Jihlava), později v Hostu do domu, Sešitech pro mladou literaturu, Světě práce, Rovnosti (od sklonku sedmdesátých let), Literárním měsíčníku, Ostravském kulturním měsíčníku, Tvorbě, ROK, Lidových novinách, Literárních novinách aj. Čs. rozhlas (Brno) uvedl mj. básnickou skladbu Sedm ptáků (1984) a četbu na pokračování z autorčiných novel a románů; Klukanová pro brněnské studio ČRo připravila mj. dokumentární pásma Jeden ze zapomenutých – plukovník Josef Jiří Švec (2015) a Pobělohorský emigrant Augustin Heřman – význačná osobnost Ameriky (2016, obě r. Radim Nejedlý). Na texty jejích básní složil hudební skladatel Jiří Matys dívčí sbory Ještě se nevracím (1985) a cyklus Vysočině (1991). V roce 2002 jí byla udělena Cena Rady města Jihlavy, v roce 2006 Cena města Jihlavy. Je členkou Obce spisovatelů, PEN klubu a Společnosti Otokara Březiny. Užívá šifer KA, -kl-., lk, -lkl., -den-.
 Prozaická tvorba Ludmily Klukanové je lyrická, bohatě metaforizovaná, drobnější útvary mají charakter básní v próze. Svým založením je Klukanová tradicionalistka, obvykle vychází z konfrontace běžné životní empirie s představou ztraceného etického řádu. Při jeho rekonstrukci se opírá o dětské vzpomínky, prožitek rodné západomoravské krajiny i o folklorní inspiraci, kulturní paměť venkovské pospolitosti, žijící v souladu s přírodou. Elementární hodnoty života spatřuje v jistotě domova a příslušnosti k nadosobnímu celku. V prvních knihách je určující perspektivou její výpovědi mytický čas, v němž se svět folklorních legend organicky prostupuje s fantastickým světem dětské obrazotvornosti (Jezírka). Postupně se však začíná výrazněji uplatňovat i čas reálné historie – zvláště události druhé světové války a padesátých let. Tvarově prózy Ludmily Klukanové tíhnou buď k mozaikovitě rozplývavým syžetům (lyrická vesnická kronika Na štítu bylo vytesáno kolo, která vyšla původně v silně cenzurované podobě, román o sžívání českých osídlenců s původně německým městem První generace města, či román ...zemský ráj... s autobiografickou rovinou, v němž jsou v několika dějových pásmech zachyceny osudy třebíčských selských rodin v době předválečné a poválečné), nebo k sevřenější stavbě s jednou ústřední postavou („citová výchova“ selského chlapce na pozadí násilné kolektivizace v Remontě, tragický ženský osud v Denici). Z autobiografické zkušenosti Klukanová vychází též v posledním románu Pozdní čas nastal nám, jehož hrdinka se k stáru vrací do rodné vsi, odkud byla její rodina v padesátých letech násilně vystěhována, a známá místa jí evokují vzpomínky na události, které neblaze poznamenaly celý její další život.– Vliv, který na autorku měli starší básníci spjatí se západní Moravou (březinovský koncept duchovního odkazu předávaného z generace na generaci, demlovský a zahradníčkovský stesk po absolutnu), je zvláště patrný v souboru Slep mi klíč, shrnujícím básnické i prozaické práce, jež vznikaly v letech 1970–1988 na okraji větších celků. V pozdní básnické skladbě Morena Klukanová evokuje neradostný morální stav lidstva, které z běžného života postupně vytěsnilo duchovní rozměr. – Na pomezí beletrie a dokumentu se autorka pohybuje v textech Například jeden život, v němž zpracovala vzpomínky politického vězně padesátých let Antonína Štěpánka, a Páni malíři, kde s poetickým přesahem směřuje od knižního rozhovoru k esejistické reflexi životních osudů a výtvarného díla čtyř výrazných malířských osobností, spojených s Vysočinou – Jindřicha Boška, Františka Dörfla, Ladislava Nováka a Stanislava Pojera.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Jezírka (PP 1981); Na štítu bylo vytesáno kolo (PP 1984); Remonta (P 1986); První generace města (R 1990); Denica (P 1990); Slep mi klíč (BB, PP 1990); Z pohádkových končin (PP pro děti, 1993); ...zemský ráj... (P 1996); Například jeden život (vyprávění politického vězně A. Štěpánka, 1998); Zasklené krajiny (PP 2000); Konce kolověku (PP 2001; obsahuje novelu Na štítu bylo vytesáno kolo v necenzurované podobě); Věno (PP 2004); Páni malíři (esejistické PP, 2007); Pozdní čas nastal nám (R, 2014); Z království pramenů i skal (PP pro děti, 2014); Morena (bibliofilie, báseň v próze s dřevoryty J. Boška a linoryty F. Dörfla, 2015); Přemítání (FF 2016).
Výbor: Vyvěrání propadání (2006, ed. R. Zejda; obsahuje i dosud nepublikované texty).
Ostatní práce: Jihlava Gustavu Mahlerovi (2000; 2. rozšíř. vyd., 2010, obsahuje i německou a anglickou verzi); Kápě a lev (pověsti z Třebíčska, 2001).
Příspěvky ve sbornících: Sklizeň světla (1983); Literatura a region (sb. z konference konané 7. a 8. prosince 1994 v Ostravě; 1995); Otokar Březina a současnost (sb. ze sympózia konaného v Jaroměřicích nad Rokytnou 21. – 22.října 1995; 1996); Městopis (PP 2000); Živáčkové (soubor pohádek, 2001); Komunismus na Vysočině - Stalo se v době nesvobody III (2001); Otokar Březina 2003 (sb. z 2. sympózia v Jaroměřicích nad Rokytnou 17. – 18. října 2003; 2004); Devla, Devla! (PP 2008).
Uspořádala a vydala: Fotopovídání od zimy do zimy (ročenka fotoamatérů, 1972, s J. Klukanem); Almanach literární tvorby autorů jihlavského okresu (rozmnož., 1989); Stalo se v době nesvobody a třídní nenávisti (s A. Štěpánkem, 1992); Kronika Jihlavska 1989-1995 aneb Co psaly a nepsaly Jihlavské listy (red. P. Klukan; spolupráce na vydání s H. Paulovou, J. Staňkovou a P. Řehákem, 1996).

LITERATURA

Studie a články: J. Poláček in sb. Tradice lidové slovesnosti v současné literatuře (1987); B. Dokoupil in sb. Z literární historie jižní Moravy (1989); E. Doupalová in Moravská lidová pověst jako předmět uměleckého ztvárnění v české literatuře v letech 1970-1985. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Philologica. Studia philologica. 1991, sv.11, sv.1; rz (Radovan Zejda): doslov in Vyvěrání propadání (2006); J. Poláček: Pohádky Ludmily Klukanové a Jiřiny Salaquardové, in M. Šubrtová a kol: Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež 1990–2010 (2011).
Recenze: Jezírka: J. Blažejovský, Rovnost 28. 1. 1982 * Na štítu bylo vytesáno kolo: F. Schildberger, Tvorba 1984, příl. Kmen, č. 47 * Remonta: M. Blahynka, Tvorba 1987, příl. Kmen, č. 20 * První generace města: Z. Heřman, Tvar 1990, č. 41 * První generace města + Denica: S. Bartůšková, Tvorba 1991, č. 24 * Denica + Slep mi klíč: B. Dokoupil, Tvar 1991, č. 38 * Zemský ráj...: B. Dokoupil, Tvar 1997, č. 5 * Například jeden život: J. Rambousek, Tvar 1999, č. 17 (též in Nesoustavná rukověť české literatury, 2003) * Zasklené krajiny: J. Chrobák, Host 2001, č. 2, recenzní příloha * Konce kolověku: J. Rambousek, Tvar 2001, č. 17 (též in Doba, knihy, autoři, 2007) * Věno: J. Poláček, Rovnost 26. 7. 2004 * Páni malíři: J. Plocek, LitN 2008, č. 41; J. Poláček, Duha 2008, č. 3 * Vyvěrání propadání: J. Poláček, LitN 2006, č. 47.
Rozhovory: M. Doležal, Katolický týdeník 1999, č. 44, příl. Perspektivy, č. 10; J. Plocek, LitN 2008, č. 41; A. Blažejovská, Czechlit 4. 7. 2014 (zde).
Autor hesla: Blahoslav Dokoupil (1994); Alena Přibáňová (2016)
Aktualizace hesla: 31. 10. 2016 (ap)
Aktualizace bibliografie: 31. 10. 2016 (ap)
 
zpět na hlavní stranu