Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Mirek ELPL

* 16. 11. 1905, Líšeň (dnes Brno–Líšeň) 
 
Básník a prozaik
 

Vlastním jménem Eduard Elpl. Syn Eduarda Elpla (1871–1959), učitele, autora knih pohádek a pověstí. Strýc MUDr. František Elpl (1870–1904) se zabýval národopisem. – Po studiu na české reálce v Brně (1917–1923) absolvoval Elpl Vysokou školu báňskou v Příbrami (Ing. 1931). V době hospodářské krize přijal místo úředníka v brněnské záložně (1932–1938) a současně čtyři semestry studoval práva na Masarykově univerzitě. Od roku 1938 pracoval v rosicko–oslavanském revíru jako dozorce. V listopadu 1944 byl zatčen a vězněn v Kounicových kolejích v Brně a v Klettendorfu (Klecina, dnes součást Vratislavi), počátkem roku 1945 uprchl a skrýval se v ivančické nemocnici a v plicním sanatoriu v Jevíčku. V letech 1945–1954 byl ředitelem dolu Julius v Zastávce u Brna a plánovačem na ředitelství Rosických uhelných dolů.

 

Za pobytu v Příbrami se Elpl zapojil do kruhu kolem socialistického básníka Fráni Kučery. Od roku 1935 byl aktivním členem a funkcionářem Moravského kola spisovatelů, po válce byl předsedou jeho nakladatelského Družstva. Mnohá Elplova díla byla inspirována jeho cestami po Itálii a Jugoslávii. Přispíval do periodik Kolo, Lidové noviny (od roku 1937), Literární noviny, Salon, Svět sovětů (zde 1958 na pokračování povídka Snílek z Kalugy z knihy Hvězdy nehasnou v popelu), Pražské noviny, Hovory o knihách, Havíř Rosicka, Host do domu, Jiskra Rosicka, Směr brněnského venkova aj. Redigoval knižnici Nová knihovna Moravského kola spisovatelů (1937–1941, s Rajmundem Habřinou a Adolfem Veselým) a časopis Rosicko–oslavanský havíř (1946–1948). V roce 1976 otiskl Ivančický zpravodaj několik dosud nepublikovaných povídek z Elplovy pozůstalosti. – Brněnský rozhlas vysílal Elplův překlad Hry o manžela od Marcelle Capronové (1939, r. J. Bezdíček).

 Elplova tematicky různorodá poezie nedosáhla významu jeho prózy. Smyslová a náladová lyrika jeho prvních básnických sbírek, v nichž se prostupuje hluboký cit s bolestí a touhou, se z intimní zpovědi postupně mění v obecnější výpověď o době (Don Quijote před kostelem). Sbírka Česká rapsodie, inspirovaná pomnichovskými událostmi, hledá útěchu a naději v dějinách. – Historie představuje také jeden z hlavních tematických okruhů Elplových próz. Barvitý dobový kolorit, s nímž autor evokuje minulost, obvykle tvoří pozadí pro romantický zápas výjimečné osobnosti s nepochopením a malostí společenských poměrů. V románu o benátském cestovateli Marco Polo a v povídkovém triptychu o hvězdářích 17. století Objevil jsem nebe nejvýrazněji vystupují rysy spojující celé Elplovo dílo: ustavičné hledání pravdy a vytrvalá snaha o její prosazení, bolest chápaná jako nutný, obrozující průvodce lidského usilování. Zájem o historii a vnitřní svět jedince prostupuje i většinu Elplových prací z hornického prostředí, ať už je jejich děj zasazen do středověké Příbrami (Důl u Veselého rytířstva), nebo se v nich autor snaží postihnout historii hornictví na Oslavansku (novela Černí andělé, torzo zamýšlené románové kroniky Nevěsta pod kamenem). Z tohoto záběru se vymyká Elplova povídková kniha Tři zlaté poháry, zasazená do historie Ivančic. Pro všechny autorovy prózy je příznačné silné lyrické zabarvení, jež v některých případech dodává textu ráz až osobního vyznání (fejetony z cest po Jadranu Města na pobřeží, lyrická próza Jaro v Jevíčku, vyrůstající z radosti nad koncem války).

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Domova hlas (BB 1928); Jinovatka (BB 1929); Bílý statek (BB 1929); Zastavili fedrunk (P, bibliof. 1930); Vlak v mlze (BB 1932); Města na pobřeží (FF 1935); Vteřina (BB 1936; rozšíř. 1937); Marco Polo. Člověk a doba (R 1937; rozhlasová dramatizace v knize Hrdinské bolesti spolu s hrou R. Habřiny Silvio Pellico, 1937); Objevil jsem nebe (PP 1938; přepracováno a rozšířeno s titulem Hvězdy nehasnou v popelu, 1959); Tři zlaté poháry (PP 1940); Důl u Veselého rytířstva (R 1943); Don Quijote před kostelem (B 1944); Svítání (B 1945); Česká rapsodie (BB 1945); Jaro v Jevíčku (P 1946); Příběh o věrné lásce Nala a Damajanté (D, rozmnoženo, 1957, podle Mahábháraty); Černí andělé (PP 1960); Nevěsta pod kamenem (románové torzo, 1973, ed. V. Válek).
Překlad: Endre Ady: Krev a zlato (1935).
Ostatní práce: Rosicko–oslavanským uhelným revírem (1966, s L. Malým).
Uspořádal a vydal: Profesoři a žáci (1929); Almanach k 25letému trvání MKS. Čtvrt století Moravského kola spisovatelů (1937, s Rajmundem Habřinou a Antonínem Veselým).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Ze všech nejkrásnější (1937); Dar nejvzácnější (1947); Zapadlo slunce za dnem, který nebyl (2001); Tobě zahynouti nedám... (2017).

LITERATURA

Studie a články: V. Stupka: Básnické hledání Mirko Elpla, Kolo 1940, č. 10; J. Tomeček: Doslov, in M. E., Černí andělé (1960); O. S. (= O. Sirovátka): Tři krajiny Miroslava Elpla, Rovnost 15. 11. 1975; J. Husák: Mirek Elpl a Ivančice, Ivančický zpravodaj 1983, č. 12; vl (= Š. Vlašín): Lyrik a autor historických románů, Naše pravda 2000, č. 7; E. Nováková: Historie letí nad lomenicemi, Bohemica litteraria 2014, č. 2; E. Friesnerová: Polozapomenutí a zapomenutí. Mirek Elpl (1905–1960), Týnecké listy 2018, č. 2.
Recenze: Domova hlas: K. Š. (= K. Štorch), Rozpravy Aventina 1928/29, č. 27/28 * Jinovatka: K. Š. (= K. Štorch), Rozpravy Aventina 1929/30, č. 23 * Bílý statek: M. H. (= M. Holas), Rozpravy Aventina 1929/30, č. 20; -pa- (= F. S. Procházka), Zvon 1929/30, č. 47; V. Brtník, Venkov 1930, č. 16 * Města na pobřeží: J. Staněk, Kolo 1935, č. 9/10; R. H. (= R. Habřina), LidN 14. 10. 1935, příl. Literární pondělí, č. 5; A. Veselý, LitN 1935/36, č. 19; vz (= V. Zelinka), Zvon 1935/36, č. 18; st-, Čin 1936, č. 1; B. V. (= B. Václavek), Index 1936, č. 9; Kp. (= J. Knap), Venkov 21. 1. 1936 * Vteřina: Archa 1936, č. 6; B. V. (= B. Václavek), Index 1936, č. 10; V. Hrbek (= Z. Kalista), Lumír 1937/38, č. 3 * Marco Polo: lp, Akord 1937, s. 37–38; op, Haló noviny 23. 2. 1935; AMP (= A. M. Píša), Právo lidu 9. 4. 1937; B. V. (= B. Václavek), Index 1937, č. 5; R. H. (= R. Habřina), Kolo 1937, č. 2; B. Jedlička, LitN 22. 2. 1937; G. (= F. Götz), NO 18. 3. 1937; -as (= M. Holas), Rozhledy 1937, č. 4; Mk (= B. Macák), NK 1976, č. 4 * Objevil jsem nebe: drb (= J. Borecký), Zvon 1937/38, č. 33; M. (= E. Masák), Archa 1938, č. 3; R. H. (= R. Habřina), Kolo 1938, č. 3; A. N. (= A. Novák), LidN 18. 4. 1938, příl. Literární pondělí, č. 29; J. V. S. (= J. V. Sedlák), Venkov 10. 4. 1938; Sl (= J. Strnadel), Ranní noviny 30. 6. 1938 * Tři zlaté poháry: R. H. (= R. Habřina), Kolo 1940, č. 10; drb (= J. Borecký), Zvon 1940/41, č. 25; B. Slavík, LidN 23. 12. 1940; K. P. (= K. Polák), KM 1941, č. 4; J. V. Sedlák, Venkov 10. 1. 1941; ij, MF 14. 8. 1948 * Důl u Veselého rytířstva: J. Machoň, LitN 28. 9. 1943; kp (= K. Polák), Národní práce 18. 8. 1943; J. Morák, Řád 1943, č. 9; J. Pilař, Venkov 5. 9. 1943; hp (= H. Pešková), MF 18. 11. 1969; Š. Vlašín, Rovnost 3. 12. 1969 * Svítání: vv, Lidová kultura 1945, č. 11 * Česká rapsodie: O. Kryštofek, Doba 1945/46, č. 8; -tep, MF 14. 5. 1946 * Jaro v Jevíčku: F. H. (= F. Hampl), Práce 8. 12. 1946; V. Stupka, Kolo 1946/47, č. 2 * Hvězdy nehasnou v popelu: -jč- (= O. Rataj), ČK 1960, č. 7; B. M. (= B. Macák), HD 1960, č. 3; mb (= M. Blahynka), VP 28. 12. 1960 * Černí andělé: E. Hrych, Plamen 1961, č. 4; -jč-, ČK 1961, č. 3; post (= M. Postler), LitN 1961, č. 4; M. Petříček, NK 1960, č. 9 * Nevěsta pod kamenem: Š. Vlašín, RP 4. 12. 1973; J. Hrabák, LM 1974, č. 1; O. Sirovátka, Romboid (Bratislava) 1974, č. 2.
Rozhovory: red, Kolo 1946, č. 2.
K životním jubileím: zs (= A. Závodský), Rovnost 5. 12. 1970; J. M., Moravskoslezská orlice 1990, č. 12; M. Stulírová, Brněnský deník Rovnost 6. 2. 2010.
Nekrology: paz (= V. Pazourek), Rovnost 9. 2. 1960.
Archiv: LA PNP (soupis zpracovala I. Macková,1978, edice inv. č. 340).

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
Literární archiv Památníku národního písemnictví
Lexikon české literatury
Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945-1963

Autor hesla: Marie Uhlířová (1995); Michal Jareš (2019)
Aktualizace hesla: 7. 3. 2019 (jar)
 
zpět na hlavní stranu