Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Miloslav NOHEJL

* 26. 5. 1896, Plzeň 
† 25. 10. 1974, Plzeň 
 
Prozaik
 Otec vlastnil instalatérský závod. Nohejl maturoval 1914 na První české státní reálce v Plzni, 1914–15 studoval na Vysoké škole technické v Praze, 1915 se stal úředníkem města Plzně, 1921–22 vystudoval Státní knihovnickou školu v Praze a stal se knihovníkem Městské knihovny v Plzni. 1948–51 byl ředitelem Krajské lidové knihovny v Plzni, potom odešel do invalidního důchodu.
 Debutoval 1915 fejetonem v plzeňském Českém deníku (pod šifrou M. T.) a 1919 povídkou v časopise Cesta. Publikoval v periodikách Pramen (zvláště referáty o plzeňském divadle), Host, Sever a východ, Národní osvobození (hlavně referáty o plzeňských divadlech), České slovo (divadelní referáty a sloupky), Lidové noviny (1929–34 zde sloupky a referáty), později ve Zpravodaji Šrámkovy Sobotky aj. Redigoval edici Proměny (Plzeň 1928). Od 1922 byl členem Literární skupiny. Ve 30. letech spolupracoval s pražským rozhlasem (dělnické vysílání), od 1956 s plzeňským rozhlasem (literární pásma). Podle jeho předlohy byl natočen film Svět nic neví (1987, r. Jiří Svoboda, sc. Václav Šašek a Jiří Svoboda). Užíval šifer M. Nh, M. T., Nh.
 Ústřední téma próz, které Nohejl publikoval do 1945, tvoří vztahy mileneckých nebo manželských dvojic. První tři povídkové knihy odkrývají ve zdánlivých náhodách osudového činitele, který vede hrdiny k extrémním rozhodnutím; mučivá záhadnost, skrývající se pod povrchem událostí, upomíná na R. Weinera, jehož vliv se projevuje také ve stylu. Věcným, chladně analytickým pohledem Nohejl ve svých románech programově „odbásňuje“ realitu a pitvá psychiku všedních lidí v nevšedních – jakoby experimentálně navozených – situacích. V románu Deset let nerozhoduje dospívá dvojice vyvázaná z původních manželských svazků k naplnění erotického vztahu teprve po letech, kdy opadla mladická vášeň. V románě Svět nic neví jsou popisovány horečnaté stavy prospěcháře, kterému se podaří dokonale provést i utajit vraždu manželky. V Zázraku s Julií probudí mladá, nevšední herečka v hrdinovi namísto milostného okouzlení důvěru, že jeho uprchlá žena se k němu vrátí. V těchto románech stojí mezi většinou oddanými ženami panovačný a chladně kalkulující muž, jehož duševní pochody autor demonstruje bez hodnotícího odstupu. – Po válce napsal Nohejl serii próz s faktografickým základem. Zahájil ji popsáním osobních zážitků z květnových dnů v Praze, všechny následující však již věnoval Plzni: od beletristicky pojatého průvodce městem přes povídky z dějin pivovarnictví (tři z nich zpracoval rovněž pro mládež), prózy z dávné historie města (Odvrácená tvář), psychologizující autobiografickou válečnou kroniku (Sirény oslavují Plzeň) až po vrcholné dílo Škodové. Tento poslední autorův román sleduje historii rodu zakladatelů známých strojíren; v široce koncipované a přitom hutné skladbě je přechod od poklidné řemeslnické Plzně k rodícímu se průmyslovému středisku organicky spjat s osobními osudy tří generací. Duševní problematika Nohejlových ctižádostivých hrdinů zde dostala konkrétní cílevědomou náplň, a tím došla přesvědčivé realizace idea mužnosti, k níž se autorovo dílo upínalo jako k ideálu už od svých počátků.

BIBLIOGRAFIE

Próza: Veliká radost (PP 1921); Dívka a sen (PP 1925); Vidím milence (PP 1925); Souhlas (R 1926; přeprac. 1946); Proměna (P, bibliof., 1927); Kniha se rodí (fejeton, bibliof., 1928); Ohnivý červenec (R 1929); Dvě mužské povídky (bibliof., 1930); Deset let nerozhoduje (R 1932); Svět nic neví (R 1934); Zázrak s Julií (R 1941); Holýma rukama (P 1946); Sirény oslavují Plzeň (R 1948); Sud se zlatým dnem (PP 1956); Neslýchaná věc (PP pro ml., 1957); Odvrácená tvář (PP 1964); Plzeň s příchutí sladkou, hořkou i kyselou (beletrizovaný průvodce, 1965); Škodové (R 1968).
Výbory: Chlapci a muži (PP 1941); Obraný hrozen (PP 1966).
Ostatní práce: Stoletá cesta. Škoda 1859 – Závody V. I. Lenina 1959 (1959, s V. Jíšou).
Příspěvek do sborníku: Sborník pětadvacíti (1969).

LITERATURA

Bibliografie: H. Ryšánková: Miloslav Nohejl: Personální bibliografie (Plzeň 1970); H. Ryšánková: Měsíčník Pramen a dva z plzeňských knihovníků (soupis příspěvků Miloslava Nohejla a Bohumila Polana v časopisu Pramen v letech 1920-27, Plzeň 1971).
Studie a články: B. Polan: doslov in Obraný hrozen (1966); B. Jirásek: Významný plzeňský prozaik, Plž 2006, č. 5.
Recenze:Dívka a sen: P. F. (P. Fraenkl), Host 4, 1924/25, s. 255 * Veliká radost, Dívka a sen, Vidím milence: A. C. Nor, Host 5, 1925/26, s. 248 * Souhlas: B. F. (B. Fučík), Tvar 1927, s. 20 * Ohnivý červenec: F. X. Šalda, ŠZáp 2, 1929/30, s. 8 * Deset let nerozhoduje: a (J. Hora), LitN 1932, č. 5 * Svět nic neví: F. X. Šalda, ŠZáp 6, 1933/34, s. 308 * Odvrácená tvář: K. Dostál, LitN 1965, č. 5 * Škodové: V. Běhounek, Práce 24. 7. 1969.
K životním jubileím: A. C. Nor, LitN 1966, č. 22.
Archiv: LA PNP: Osobní fond (neuspořádáno).

Autor hesla: Přemysl Blažíček (1998)
Aktualizace hesla: 31. 12. 2006 (ap)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2006 (ap)
 
zpět na hlavní stranu