Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Lubomír NAKLÁDAL

* 19. 2. 1926, Olšany u Prostějova  
† 18. 2. 1986, Olšany u Prostějova  
 
Prozaik, překladatel
 Pocházel ze selské rodiny. V roce 1937 začal studovat na gymnáziu v Prostějově, roku 1941 přešel na Vyšší hospodářskou školu v Olomouci (mat. 1945). Pracoval jako zemědělec: zprvu jako soukromý rolník, od roku 1952 v Jednotném zemědělském družstvu Olšany u Prostějova, od roku 1976 v Jednotném zemědělském družstvu ve Vrbátkách. V roce 1984 odešel do invalidního důchodu.
 Publikovat začal roku 1968 v prostějovské Stráži lidu, dále přispíval do novin a časopisů: Mladá fronta, Lidová demokracie, Nová svoboda (Ostrava), Štafeta (Prostějov), Rovnost, Host do domu, Naše rodina, Obroda, Naše politika a Český bratr. Překládal z polštiny, je autorem rozhlasových pásem z polské poezie a příspěvků v polských periodikách.
 Převážná většina Nakládalových povídek je tematicky spjatá s životem na vesnici a má velmi prostý děj, který lze často chápat jako metaforickou zkratku obecného lidského údělu, vnímaného prizmatem křesťanské víry. Postavy jeho povídek jsou zachycovány v mezních okamžicích života, kdy si uvědomují blízkost smrti a bilancují své životní prohry i vítězství. Snaha o postižení atmosféry, vykreslení určitého psychologického stavu a silně lyrizovaný jazyk dokazují Nakládalovo vědomé navazování na prozaickou tvorbu Jana Čepa. Povídky pro mládež (Zůstaň, jsi krásná) jsou situovány do období nacistické okupace; jejich mladí hrdinové hledají smysl života v lásce, která je jim protiváhou válečné nelidskosti. – Jako překladatel Nakládal soustředil svou pozornost zejména na polskou katolicky orientovanou prózu.

BIBLIOGRAFIE

Próza: Ještě na růži rosa (PP 1973); Zůstaň, jsi krásná (PP pro ml., 1975); Tráva kvete (PP 1982).
Překlady
: Jan Dobraczyński: Přelévat moře (1971); Aleksander Kunicki: Tajná fronta (1972); Zofia Kossaková: Beze zbraně (1973); Anka Kowalska: Konec velkých prázdnin (1975); Jan Dobraczyński: Modré přilby na přehradě (1976); týž: Klíč moudrosti (1979); Šestipatrový den (ed. Jaroslav Novák, 1980).
Příspěvky ve sbornících: Kalendář Lidové demokracie na rok 1969 (1969); Oheň (1975); Trojlístek (1976); Maruška a mláďátka a jiné příběhy ze života (1985) aj.
Korespondence: Poslední dny: Pozdní dopisy Lubomíra Nakládala. Soubor dopisů z let 1984-1985 uspořádal I. Slavík, Alternativa nova 4, 1997/1998, č. 2.

LITERATURA

Recenze: Ještě na růži rosa: A., LD 3. 8. 1973; P. Marek, Štafeta 1973, č. 4; lek, Stráž lidu (Prostějov) 12. 9. 1973; Š. Vlašín, RP 15. 1. 1974 * Zůstaň, jsi krásná: E. J. Havlíček, Kostnické jiskry 1976, č. 18; ves, Práce (Brno) 26. 5. 1976; md, MF (Brno) 5. 6. 1976; T. Hrbek, Štafeta 1976, č. 4; V. Kolár, LM 1977, č. 2 * Tráva kvete: P. Marek, Rt 19. 1. 1983; mt, NK 1983, č. 4; ha, Český bratr 1983, č. 3; S. Juga, Tvorba 1983, příl. Kmen č. 20; F. Schildberger, BV 2. 12. 1983; P. Marek, Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze 1983, č. 4; V. Píša, LM 1984, č. 2.
K životním jubileím: Z. Svoboda, Český zápas 1986, č. 7; E. H., Naše rodina 1986, č. 7; L. Štěpánek, Prostějovský týden 14. 2. 1996; L. Šebela, Prostějovský týden 14. 2. 2001.
Nekrology: J. Med, Štafeta (Prostějov) 1986, č. 2; J. Glivický, Zprávy Spolku českých bibliofilů 1986, s. 48–49; I. Slavík, Zprávy Spolku českých bibliofilů 1987, č. 3.
Autor hesla: Jaroslav Med (1998)
Aktualizace hesla: 31. 1. 2016 (ap)
 
zpět na hlavní stranu