Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Jiří H. KRCHOVSKÝ

* 22. 4. 1960, Praha 
 
 
Básník
 Občanským jménem Jiří Hásek. Po absolvování ZDŠ se učil zedníkem, nedoučil se však a v letech 1977–1989 byl bez občanského povolání. Věnuje se vlastní tvorbě, žije v Brně a v Praze.
 

V letech 1978–1989 byla tvorba J. H. Krchovského šířena ve strojopisných opisech obvykle mimo samizdatové edice. Vedle eposu Mumie na cestách (rkp. 1982) a próz Jakoby (rkp. 1983) a Hodina navíc (rkp. 1984) tak kolovaly sbírky Procházka urnovým hájem, Neklid, Bestiální něha, Jarní elegie, Valčík s mým stínem, Poslední jaro, Zamilovaný dementNové valčíky (poslední dvě mj. v Edici Pro více). Od konce sedmdesátých let do roku 1989 publikoval Krchovský v samizdatových periodikách Fragment K (Bratislava), Pražské komunikace, Jednou nohou, resp. Revolver Revue, Vokno; po roce 1989 ukázky z jeho tvorby otiskly Tvorba, Literární noviny, Vokno, Revolver Revue, ROK, Iniciály, Souvislosti, Lidové noviny, Host, Rozrazil, Mladá fronta Dnes, Tvar, Dotyky (Bratislava), Fragment K (Bratislava), Lichtungen (Graz). Výbor Kruh kolem lůžka vyšel v samizdatové edici Kde domov můj (1986); básně z 1989–1991 vydal autor jako samizdatovou bibliofilii (Mé lebky stín, 1991). Jeho poezie byla zařazena do samizdatových sborníků Jeden řez (rkp. 1983), Už na to seru, protože to mám za pár (Edice Expedice 1985), Básníci pražského undergroundu (1986), 9x kontra. Almanach básníků pražského undergroundu (1987), Na střepech volnosti (Česká expedice 1987), Sborník pro Jana Lopatku a Andreje Stankoviče: k jejich pětačtyřiceti se zpožděním dvou let (1987); Narozeni v 60. letech (1989), Sborník Egonu Bondymu k 60. narozeninám (Pražská imaginace 1990). Je nositelem Ceny Revolver Revue za rok 1992. – Krchovského texty bývají příležitostně zhudebňovány, mj. uskupením tzv. druhé undergroundové vlny O. P. N. (Ora pro nobis), kde Krchovský působil jako saxofonista a hráč na akustickou kytaru (nahrávky z let 1980–1989 na CD Procházka urnovým hájem, 2005). Své texty Krchovský rovněž uplatňuje v tvorbě vlastní „bigbeatové“ skupiny Krch-off Band (http://bandzone.cz/krchoff, založena 2006, původně J. H. K. & Krchov) kde působí jako zpěvák a kytarista (CD Naposled, 2008). – Jeho poezie byla tématem jedné části čtyřdílného televizního pořadu Smělé verše (1993, režie Tomáš Vorel), Krchovský je protagonistou jednoho dílu televizního dokumentárního cyklu Starty (2002, režie Peter Filo); svou poezii recitoval v prvním díle televizního poetického cyklu Česko jedna báseň (2007).

 V současné české poezii J. H. Krchovský představuje již po tři desetiletí nezaměnitelný fenomén. Jeho tvorba se od počátku vyznačuje tematickou jednotou (iniciály pseudonymu odkazují nejen k básníkovu občanskému jménu, ale metaforicky vyjadřují i stylizaci básnického subjektu, umožňujícího k realitě světa přistoupit s nadhledem, „jako host“). Ve shodě s částí undergroundové literární produkce se Krchovského básnické reflexe nejdříve odrážely od záznamu všedních událostí, podbarvených optikou bezvýchodnosti a odcizení, sebezničujících mystických a alkoholických vizí suplujících filozofické tázání po smyslu života (reflexivní prózy Jakoby Hodina navíc). Básník však velmi brzy prokazuje vytříbený smysl pro básnický tvar, aranžmá směřující k ironicko-melancholickému vyznění situace a výstavbu básnického obrazu. Autorský subjekt, ve většině básní silně zdůrazněný a stylizovaný místy až k polohám masky svébytného dandysmu a blazeovanosti, pak reflexe zážitků a postřehů posouvá do lapidárních, koncizních a vypointovaných situací, šokujících nejen desakralizovanou erotikou, perverzní hravostí, dekadentní krutou něhou, makabrozitou, černou mystikou i introvertní tísní a křehkostí. Krchovského básně tak odkazují zvláště k poetice české dekadence a ironickou grimasou se blíží pointám Františka Gellnera (Zamilovaný dement, Nové valčíky, Mé lebky stín). V oblasti formy Krchovský brzy opouští volný verš, někdy užívaný v reflexivních básních raných sbírek, a směřuje ke strofické pravidelnosti podtrhované obratným a funkčním užitím daktylského i jambického verše a výrazným smyslem pro nápaditý rým. Od ornamentální ponurosti ve sbírce Noci, po nichž nepřichází ráno postupně přechází k abstraktnějšímu cizelování motivů, někde volně směřujících k aluzím mýtickým i biblickým (Leda s labutí); ve sbírce Nad jedním světem dokonce v tematizaci strachu z konečnosti prožitků i života místy ustupuje vyhraněná stylizace lyrického mluvčího. Zvláště celek ranější Krchovského tvorby (Básně) umožňuje rozpoznat setrvalé rezonování existenciální úzkosti, jejíž nezaměnitelné uchopení nelze smést odkazem k eklektičnosti básníkovy poetiky.

BIBLIOGRAFIE

Poezie: Noci, po nichž nepřichází ráno. Výbor z básnických sbírek z let 1978–1991 (1991, ed. W. Czerny); Leda s labutí. Výbor z básnických sbírek z let 1992–1996 (1997, ed. W. Czerny); Dodatky... Druhý, doplňující výbor z básnických sbírek z let 1978–1996 (1997, ed. W. Czerny); Vše nejlepší... Výbor z básnických sbírek z let 1978–1997 (1998); Poslední list. Vybrané básně převážně z období 2001–2003 (2003); Nad jedním světem (2004); Mladost – radost... Vybrané juvenilie z let 1978–1981 (2005); Dvojité dno. Básně a zápisky veršem převážně z roku 2009 a první poloviny roku 2010 (2010).
Souborné vydání: Básně (1998; zde: Noci, po nichž nepřichází ráno, Leda s labutí, Dodatky..., Epos Mumie na cestách); Básně sebrané (2010; zde: Noci, po nichž nepřichází ráno, Leda s labutí, Dodatky..., Epos Mumie na cestách, Poslední list, Nad jedním světem).
Příspěvky ve sbornících a antologiích: Na střepech volnosti (Mnichov 1989); Prags born (Kobenhavn, 1989); Steen in september (Amsterdam, 1989, ed. K. Mercks); Anthologie de la poésie tcheque contemporaine. 1945–2000 (2002, ed. P. Král); Pegasovo poučení. Antologie české poezie 1945–2000 (2002, ed. P. A. Bílek); S tebou sám. Antologie současné české milostné poezie (2005, ed. O. Horák a nakl. Dauphin); Jezdec na delfíně. Antologie české erotické literatury 1990–2005 (2005, eds. R. Kopáč, J. Nejedlý); Gdyby wiersze mialy drzwi. Antologia młodszej poezji czeskiej ostatnich lat (2005; ed. Dalibor Dobiáš); Iz veka v vek – Z věku na věk (2005; eds. Dalibor Dobiáš, S. N. Glovjuk); Kniha o kundě (2007, eds. K. Utte, N. D. Astonová); Antologie české poezie II. (2007, eds. S. Martínková-Racková, J. Srbová, M. Šmejkalová, J. Šulc); Kdybych vstoupil do Kauflandu, byl bych v Brně (2009; ed. D. Kaprálová); Kniha o mrdání (2009, ed. N. D. Astonová); Nejlepší české básně (2010, eds. Miroslav Topinka, Jakub Řehák); U nás ve sklepě. Antologie poesie druhé generace undergroundu (2013, ed. M. Vajchr); Briketa. Ostravská poezie a poezie o Ostravě. 1894–2013 (2014, ed. I. Motýl).

LITERATURA

Bibliografie: Ryby katedrál. Antologie české poezie XX. století v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, ed. Odillo Stradický ze Strdic (2001).
Studie a články: L. Marks: Smrt k popukání, Vokno 1990, č. 19; M. Machovec: Dementní misantropie – pravda či báseň?, Tvorba 1991, č. 1; M. Hrbková: Zpívaná obrana J. H. K., + P. A. Bílek: „...a právě nic mi musí zbýt“, Moderní analfabet 1991, č. 1; Z. Hejda: Poznámka k polemice, RR 1991, č. 15; M. Machovec: Šestnáct autorů českého literárního podzemí (1948–89), Literární archiv 1991 (1992), sv. 25; P. A. Bílek: O smyslu grimasy v poezii, LidN 13. 5. 1993, příl. Národní 9, č. 19; J. Trávníček: „...vůbec si nevěřím a tudíž věřím si“, Iniciály 1993, č. 33; I. Fic: Poezie sebezničujícího gesta, Host 1993, č. 3–4; M. Zelinský: Neodekadence v české poezii, Rmen 1996/1997, č. 3; Z. Smolka: Neodekadence?, Tvar 1993, č. 10 (zde); M. Exner: „Bezdůvodně, tedy právě proto“, Tvar 1997, č. 15 (zde); M. Balaštík: Princip stínu, doslov in J. H. K., Básně (1998); P. Hrtánek: Erotické motivy v poezii J. H. Krchovského, Host 1998, č. 7; J. Peňás: Sám sobě zdál se sen. Souborné básnické dílo J. H. Krchovského, Respekt 1998, č. 48 (též in J. P., Deset procent naděje. Výbor z publicistiky 1995–2001 /2002/); I. Fic: Básník jako defensor poeticae, Host 1998, č. 10; J. Trávníček: Česká poezie 90. let, Romboid 1999, č. 9; J. Wiendl: Smrt v poezii mladých básníků konce století, ČL 2002, č. 3; J. Trávníček: Inspirační zdroje současné české beletrie, Host 2003, č. 8; R. Kopáč: Přelet nad jedním, věčně stejným světem, doslov in J. H. K., Poslední list (2005) (též in R. K., Pomalá slunce hlasů. K nové české literatuře. Od Balabána ke Zgublačenkovi); R. Kopáč: Cesta básníka Krchovského tam a zase zpátky, DivN 2005, č. 4; J. Urbanec: Autostylizace v české poezii, Tvar 2005, č. 12 (zde); D. Tureček: Fikční světy lyriky J. H. Krchovského, ČL 2006, č. 2/3; J. Quinn: Krchovského rýmy, Rukopis 2006, č. 2 (překl. J. Kunová); J. H. K.: Cesta k první knížce. 90. léta, Host 2007, č. 1; M. Pilař: J. H. K: Noci, po nichž nepřichází ráno, in V souřadnicích volnosti (2008, ed. P. Hruška, L. Machala, L. Vodička, J. Zizler); P. Plecháč: Přízvuková kontura veršů J. H. Krchovského jako intertextový znak, Bohemica Olomucensia 2009, sv. 3 Filologica Juvenilia; K. Malá: Konstrukce fikčního světa v poezii J. H. Krchovského, Tahy 2009, č. 2/3; J. Peňás: Mladý stařec J. H. Krchovský, LidN 21. 4. 2010; M. Stöhr: Ediční poznámka, in J. H. K., Básně sebrané (2010); J. Němec: Pokus o život, Respekt 2010, č. 24 (zde); R. Kopáč: Pohlavní sklony v pořádku? Co erotického se psalo, když se nesmělo publikovat (v letech 1948–1989), Weles 2010, č. 40/41; J. Vala: Básně J. H. Krchovského v recepci mladých čtenářů, Český jazyk a literatura 2012/2013, č. 5.
Recenze: Kruh kolem lůžka: M. Krčma, Fragment K (smz., Bratislava) 1986, sv. 3 * Noci, po nichž nepřichází ráno: P. A. Bílek, NK 1992, č. 9; V. Novotný, MFD 19. 3. 1992; J. Chuchma, Mladý svět 1992, č. 18; V. Färber, LitN 1992, č. 23; T. Kubíček, Box 1992, č. 2; A. Halada, Tvar 1993, č. 3 (zde) * Leda s labutí: J. Mlejnek, LidN 21. 6. 1997, příl. Národní 9, č. 25; J. Suk, NK 1997, č. 33; R. Burian, Slovo 26. 9. 1997; J. Nejedlý, Týdeník Rozhlas 1997, č. 48 * Dodatky: P. Hrbáč, Tvar 1997, č. 21 (zde) * Básně: J. Slomek, LitN 1998, č. 45; R. Burián, Rovnost 21. 11. 1998; D. Packová, MFD 30. 11. 1998; A. Halada: Mladý svět 1999, č. 5; J. H. Vitvar, Právo 17. 3. 1999; R. Kopáč, Babylon 1999, č. 4, příl. Literární a výtvarná příloha, č. 1/99; J. Staněk, Tvar 1999, č. 7 (zde); J. Flajšar, The Prague Post, 1999, č. 15, příl. Night & Day * Poslední list: R. Kopáč, Právo 3. 11. 2003; M. Exner, P. Kolařík, Tvar 2004, č. 1; J. Rauvolf (+ J. Topol + J. Slomek), Instinkt 2004, č. 15; O. Mainx, Host 2004, č. 6; M. Vajchr, KPRR 2004, č. 28 * Nad jedním světem: O. Bezr, Mladý svět 2005, č. 3; M. Horanský, LidN 17. 2. 2005; P. Kukal, Dobrá adresa 2005, č. 6; O. Mainx, Host 2005, č. 8; K. Kolařík, Tvar 2006, č. 6 * Mladost–radost: O. Horák, LidN 12. 8. 2005; D. Kaprálová, MFD 2. 9. 2005; R. Kopáč, Právo 9. 9. 2005; P. Mecner, Protimluv 2005, č. 3/4; K. Kolařík, Tvar 2006, č. 6 (zde) * Básně sebrané: V. Probst, LitN 2010, č. 28; O. Horák, HN 11. 6. 2010; V. Reisinger, Tvar 2010, č. 17 (zde); A. Mikulášek, Haló noviny 23. 7. 2010, příl. Obrys – Kmen 2010, č. 28 (zde); P. Skrášek, Xantypa 2010, říjen * Dvojité dno: V. Suchý, Romboid 2010, č. 3; R. Kopáč, MFD 21. 12. 2010; J. Trávníček HN 14. 1. 2011 (zde); T. Radváková, Právo 11. 2. 2011 (zde); M. Lollok, iLiteratura.cz 21. 2. 2011 (zde); O. Hanus, A tempo Revue, 9. 3. 2011 (zde); S. Martínková-Racková, Host 2011, č. 3 (zde); P. Štengl, Psí víno 2011, č. 56 (zde); M. Horanský, LidN 31. 8. 2011 (zde).
Rozhovory: I. Wernisch, LitN 1997, č. 26; P. Placák, Babylon 7, 1997/98, č. 3, příl. Literární a výtvarná příloha č. 7/8 (též in P. P., Kádrový dotazník /2001/); M. J. Stöhr, Host 1998, č. 1 (+ s J. Topolem); M. Balaštík, Host 1999, č. 3 (též in Romboid 2002, č. 5–6); J. Rulf, Reflex 2001, č. 48; H. Lundiaková, Nový prostor 2001, č. 57; J. Macháček, Hospodářské noviny 1.–3. 10. 2004, příl. Víkend, č. 40; O. Horák, Tvar 2005, č. 4 (zde); V. Kotrchová, Litenky 2007, č. 5 (zde); A. Balogh, SME 19. 12. 2008 (zde); K. Kadlecová, Reflex 2010, č. 18 (zde); A. Horáčková, MFD 21. 8. 2010, příl. Kavárna; A. Blažejovská, Portál české literatury 29. 9. 2010 (zde); A. Balogh, SME 3. 2. 2011 (zde); J. Hloušek, Sedmička 12. 5. 2011 (zde); P. Honzejk, HN 23. 12. 2011, příl. Víkend č. 51; J. Brabec, Česká pozice 12. 7. 2012 (zde); J. Trávníček in Knihy a jejich lidé (2013); J. H Krchovský in U nás ve sklepě (2013, anketa); Claudio Pozzani – Jean Gaspard-Páleníček in Revolver Revue 2013, č. 91 (záznam besedy).

Autor hesla: Věra Brožová (1995, 2009)
Aktualizace hesla: 22. 4. 2015 (pet)
Aktualizace bibliografie: 22. 4. 2015 (pet)
 
zpět na hlavní stranu