Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Věra ADLOVÁ

* 22. 7. 1919, Praha 
† 28. 7. 1999, Praha 
 
Prozaička, autorka knih pro děti, překladatelka
 Dívčím jménem Studená. Pocházela z rodiny malíře-restaurátora. Po maturitě na klasickém gymnáziu v Praze (1938) studovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy latinu a řečtinu. Během uzavření vysokých škol za okupace pracovala v Archivu hlavního města Prahy, studia dokončila roku 1948. V témže roce nastoupila do závodu ČKD Sokolovo jako vedoucí učňovské výchovy a redaktorka závodního časopisu. V letech 1949–1952 byla redaktorkou Světa sovětů, v letech 1952–1955 žila s manželem v SSSR a působila v české redakci moskevského rozhlasu. Po návratu byla externí redaktorkou nakladatelství Melantrich, od roku 1958 redaktorkou Státního nakladatelství politické literatury, od roku 1960 redaktorkou a posléze (v letech 1972–1975) šéfredaktorkou Státního nakladatelství dětské knihy (od roku 1969 Albatros). V letech 1964–1967 byla také tajemnicí Kruhu přátel dětské knihy (národní sekce IBBY). V osmdesátých letech pracovala jako tajemnice Svazu československých spisovatelů pro zahraniční styky. – Po smrti svého prvního manžela, archiváře Josefa Václava Cabalky (1920–1949), se roku 1949 provdala za spisovatele a malíře Zdeňka Adlu, s nímž spolupracovala na řadě knih.
 Od poloviny padesátých let otiskovala články a stati o soudobé literatuře pro děti a mládež a původní prozaickou tvorbu v časopisech Svět sovětů, Květy, Zlatý máj, Plamen; v sedmdesátých a osmdesátých letech publikovala rovněž v periodikách Literární měsíčník, Tvorba, Rudé právo, Práce aj. V devadesátých letech příležitostně přispívala do Naší pravdyHaló novin. – Na motivy románu Mirka to ví nejlíp vznikla televizní inscenace Klukovina (1977, r. Vlasta Janečková) a podle románu Jarní symfonie inscenace Měsíční tónina (1981, sc. Jana Dudková, r. Eva Sadková). – Za okupace dala podnět ke vzniku knihy Med a hořec (1942), sbírce parafrází latinské poezie v Čechách 16. století, kterou na základě jejích překladů přebásnil Kamil Bednář. – Do roku 1949 publikovala pod svým dívčím jménem.
 Ve druhé polovině čtyřicátých let Adlová vydala romány Vestonie (o humanistické básnířce Janě Alžbětě Westonové, materiál měl být původně využit k odborné práci) a Život, který jsme milovali (o meziválečném mládí). Rovněž v dějově i stylisticky rozplývavých románech, které psala od sedmdesátých let a v nichž se – v duchu svého politického přesvědčení – pokoušela zobrazit vývoj postav v proměnách společnosti, jsou zpravidla hrdinkami ženy (Růže z Flander, Trpká vůně podzimu, Má drahá...). Pevnější kontury má román o mladém dělníkovi Říkáte, abych věřil? Téma ženy se dále vrací i v jejích biografických románech pro mládež, které jsou pojaty tu beletristicky (Jarní symfonie, o Kláře Schumannové), tu spíše naučně (Jenny, o ženě Karla Marxe). Adlová však psala i prózy adresované dospívajícím dívkám (Mirka to ví nejlíp, Blues pro Alexandru) a pohádky. Umělecko-naučnou literaturu pro děti a mládež (často psanou se Zdeňkem Adlou) obohacovala slovními hádankami, dokreslovačkami apod., využívala záměrného propojení textu s prací ilustrátora: Krásná a slavná (o Praze), Kouzelná skříňkaVyprávění o veliké zemi (o SSSR).

BIBLIOGRAFIE

Beletrie a práce o literatuře: Vestonie (R 1946, pod jm. V. Studená); Život, který jsme milovali (R 1948, pod jm. V. Studená); Kouzelná skříňka (P pro ml., 1960, + Z. Adla); Na shledanou, Mořský vlku (P pro ml., 1960); Krásná a slavná (P pro ml., 1961, + Z. Adla); Honička nad Prahou (pohádka, 1962); O zmrzlé elektřině (pohádka, 1963); Mirka to ví nejlíp (R pro ml., 1964); Blues pro Alexandru (R pro ml., 1966); Výprodej spravedlivých (P 1966); O dívčí literatuře (studie, 1972); Jarní symfonie (R pro ml., 1973); Vyprávění o veliké zemi (P pro ml., 1974, + Z. Adla); Pohádky pro Kačenku (1975, obsahuje: O zmrzlé elektřině, Honička nad Prahou + nově Kačenka pro Kačenku); Růže z Flander (R 1976); Říkáte, abych věřil? (R 1979); Jenny (P pro ml., 1980); Proměny lásky (převyprávění Ovidiových Proměn pro ml., 1980, + verše z překladu I. Bureše); Vojta a medvěd Petr (pohádka, 1982); Trpká vůně podzimu (R 1983); Má drahá... (R 1989); Safari styl (R pro dívky, 1995).
Výbor: Lidskost příběhu (příležitostný tisk k 65. narozeninám, 1984).
Překlady: Med a hořec (1942, pod jm. V. Studená, + K. Bednář); V. A. Solouchin: Vladimirské polní cesty (1960, + J. Hilčr); V. A. Osejevová: Správní kluci (1960); J. Rjabčikov: Plameny nad Arktidou (1960); M. J. Iľjin: Uhodni mou pohádku (1964); M. Gorkij: Ivánek Hlupáček (1965); S. V. Michalkov: Mazlíček Rek (1976); B. Neelsová: Osudová výšina (1992).
Příspěvky ve sbornících a kolektivních pracích: Chyťte se nebe (sb. o Divokém západu, 1968); Čítanie divčat (sb. o literatuře pro dívky, 1972).
Uspořádala, vydala a redigovala: Na památku osvobození Československa sovětskou armádou. Vzpomínky na květen 1945 (1945, + J. Bureš); Čítanka pro 5. ročník základní devítileté školy (1963, + Z. Adla, B. Foltýn); Veronika. Verše, román, nicůtky, karikatury (periodický magazín pro dívky, 1969, + J. Štroblová); J. Fučík: Zářivé poselství (výbor literárněhistorických článků pro ml., 1973).
Podíl na textech jiných autorů: H. a J. Růžičkovi: Trhala fialky dynamitem (1993, textová úprava).

LITERATURA

Studie a články: A. Stich: O nespisovnosti tentokrát v literatuře pro mládež, Knižní kultura 1965, č. 6; D. Moldanová: Věra Adlová, LM 1981, č. 1; Z. Heřman: 1 a jedna se nerovná 2, in Říkat pravdu s úsměvem (1984, též o Z. Adlovi); Z. Zapletal: K proměnám a tendencím životopisné prózy, ZM 1986, č. 8.
Recenze: Vestonie: O. Jahoda, KM 1947, č. 2; H. Hrzalová, Haló noviny 8. 6. 2000 * Kouzelná skříňka: V. Kovářík, RP 6. 4. 1960 * Na shledanou, Mořský vlku: Z. Mráz, ZM 1961, č. 5 * Krásná a slavná: O. Syrovátka, ZM 1962, č. 4 * Honička nad Prahou: A. Hájková, ZM 1963, č. 3 (polemika Z. Heřman, ZM 1963, č. 5, A. Hájková, ZM 1963, č. 5) * Mirka to ví nejlíp: V. Nezkusil, ZM 1970, č. 5 * Výprodej spravedlivých: M. Petříček, HD 1966, č. 2; Z. Heřman, LitN 1966, č. 35; I. Fencl, Plamen 1966, č. 11 * Blues pro Alexandru: Z. Frýbort, Orientace 1967, č. 3; V. Vařejková: ZM 1967, č. 10 * Jarní symfonie: V. N. (= V. Nezkusil), ZM 1974, č. 4; J. Voráček, LM 1974, č. 9 * Pohádky pro Kačenku: H. M. (= H. Maixnerová), Práce 1. 10. 1975 * Růže z Flander: D. Hubená, LM 1977, č. 2; zh (= Z. Heřman), MF 5. 10. 1976; J. Mourková, Tvorba 1976, č. 44 * Říkáte, abych věřil: Š. Vlašín, Tvorba 1979, č. 33; D. Hubená, LM 1979, č. 10 * Jenny: Z. Heřman, ZM 1981, č. 1; O. Rafaj, LM 1981, č. 3 * Proměny lásky: O. Chaloupka, ZM 1981, č. 3 * Vojta a medvěd Petr: O. Chaloupka, Tvorba 1982, č. 49; J. Voráček, ZM 1983, č. 1 * Trpká vůně podzimu: O. Chaloupka, Tvorba 1984, č. 22; O. Rafaj, LM 1984, č. 8; Š. Vlašín, Kulturní práce 1985, č. 24 * Má drahá…: M. Pokorný, Tvar 1990, č. 10; M. Petříček, Tvar 1990, č. 10 * Safari styl: H. Hrzalová, Haló noviny 26. 9. 1995; Z. Heřman, NK 1995, č. 30.
K životním jubileím: H. Hrzalová, Haló noviny 22. 7. 1999; Š. Vlašín, Naše pravda 1999, č. 28.
Rozhovory: H. Sekyrková, Vlasta 1964, č. 1; R. Ditmar, MF 19. 9. 1973; K. Hvížďala, ZM 1973, č. 10; F. Moravcová, Práce 7. 1. 1977; J. Rumler, VP 13. 3. 1981; V. Nejtek, Tvorba 1983, č. 52; N. Klevisová, Tvorba 1985, č. 51; M. Gajdula, Práce 22. 11. 1986; F. Cinger, RP 20. 7. 1989; H. Kamm, Kmen 1990, č. 8; V. Hrouda, Haló noviny 17. 2. 1997.
Nekrolog: jzk (= J. Zlomek), Naše pravda 1999, č. 31.

Autor hesla: Alena Hájková (1994)
Aktualizace hesla: 29. 12. 2019 (pš)
Aktualizace bibliografie: 29. 12. 2019 (pš)
 
zpět na hlavní stranu