Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Bohumil NOHEJL

* 31. 7. 1928, Litvínov 
 
 
Prozaik, autor knih pro děti a mládež
 Otec byl dělník. Nohejl po dokončení měšťanské školy pracoval v rodišti jako dělník v přádelně, po roce 1945 jako technický a reklamní kreslič a stavební asistent. V říjnu 1948 byl zatčen a vyšetřován a v dubnu 1949 odsouzen na tři měsíce za „neoznámení trestného činu, útěku do zahraničí“. Vězněn byl v Mostě. Během vyšetřování ztratil místo a krátce pracoval jako dělník v Janově u Litvínova, po propuštění opět jako stavební asistent v Praze. V říjnu 1950 nastoupil vojenskou službu v Chebu, po třech měsících však onemocněl a dlouhodobě se léčil. V letech 1952–63 byl střídavě tajemníkem a předsedou Místního národního výboru v obci Žichovice u Sušice. V tomto období se začal zabývat žurnalistikou, působil jako osvětový pracovník a redaktor okresních novin Vpřed v Sušici. Později se stal poslancem Okresního národního výboru v Klatovech, kde v letech 1963–65 působil jako inspektor kultury. Od roku 1965 byl redaktorem zemědělského vysílání studia Čs. rozhlasu v Plzni, od roku 1970 vedoucím krajové redakce. Během tzv. normalizace byl činný v SČS (od roku 1975 jeho místopředseda, od roku 1982 vedoucí tajemník). Od roku 1997 žije v Přešticích.
 Přispíval do periodik: Vpřed (Sušice), Plamen (1961 zde první povídka Kosa v žitě), Červený květ (Ostrava), Rudé právo, Květy, Tvorba, Literární měsíčník, Čs. rozhlas, Kmen, Zlatý máj, Pravda (Plzeň) aj. Některé jeho prózy byly zfilmovány (Velká voda, s titulem Tam, kde hnízdí čápi, 1975, režie a scénář Karel Steklý) či inscenovány v Čs. televizi (Adieu, mládí!, 1986; Hříšný Václav, 1986, oba režie Antonín Kachlík, scénář Jaroslav Kotouč). Užíval šifer: bn, nj.
 Již v debutu z poloviny 60. let, ve sbírce povídek Za pět minut je zítra, se Nohejl představil jako autor tradičního pojetí literárního tvaru, jenž v optimistickém duchu budovatele socialismu zpracovává témata ze všedního venkovského života a své zkušenosti z regionální novinářské a osvětové práce. Tato orientace jej v 70. a 80. letech předurčila k tomu, aby reagoval na „společenskou objednávku“ a napsal sérii próz s tematikou sociální proměny vesnice. V akčních příbězích se pokusil vytvořit příkladný typ převážně mladých hrdinů-komunistů, kteří postupně vnitřně vyzrávají k práci „pro pokrok“. Jednotlivé – tezovitostí poznamenané – romány se soustřeďují na združstevňování a „společenskou krizi“ konce 60. let (Velká voda), případně střídáním dvou časových rovin příběhu konfrontují negativní minulost (před rokem 1948) s pozitivní přítomností 70. let 20. století (Sladká chuť pelyňku, Čekám na inženýra). V humoristické novele Hříšný Václav pak autor svou metodu propojil s prvky grotesky a sci-fi; naopak v souboru povídek Flám osamělého muže jej dávný zájem o problematiku tříbení charakteru přiblížil žánru psychologické povídky, usilující o zachycení konfliktu mezi osamoceností a hledáním činorodého vztahu k životu.
Základní rysy Nohejlova přístupu k literatuře a životu, jakož i jeho základní tematické okruhy se neměnily ani v jeho tvorbě pro děti a mládež, přinášející téměř vzorově kladné typy postav a zdůrazňující pozitivní vztah mezi dětmi a dospělými. Prózy Nazdar, hrabata!, Rozchod, hrabata! Náramnej průšvih zpracovávaly tradiční téma prázdninového dobrodružství s detektivní zápletkou, pokusil se však i o hledání nových témat a prostředí (například prostředí rozhlasu v próze Jakýsi Dan a Marcela). Dozrávání mladého vesnického hrdiny na pozadí významných historických událostí okupace vykresluje próza Adieu, mládí!.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Za pět minut je zítra (PP 1965); Nazdar, hrabata! (R pro ml., 1969); Rozchod, hrabata! (R pro ml., 1972, obsahuje: Rozchod, hrabata! a Šťastnou cestu, hrabata!; přeprac. a rozšíř. in Báječný trest); Velká voda (R 1973); Sladká chuť pelyňku (P 1975); Adieu, mládí! (P pro ml., 1977); Oranžové léto (P 1978); Hříšný Václav (P 1979); Čekám na inženýra (P 1980); Báječný trest (R pro ml. 1980, obsahuje: Nazdar, hrabata! Rozchod, hrabata! a Šťastnou cestu, hrabata!, přeprac. do jednoho celku); Šťastný Ferda (P pro děti, 1982); Objevení planety Michovice (P pro děti, 1983); Flám osamělého muže (PP 1986); Expedice Blahotín (R pro ml., 1986); Jakýsi Dan a Marcela (R pro ml., 1989), Náramnej průšvih (R pro ml., 1999).
Překlad: K. Klostermann: Črty ze Šumavy (1986).
Příspěvky ve sbornících: Cesta (1975); Píseň o rodné zemi (1975); Pole a lesy (1978).
Uspořádal a vydal: Nejlepší dětem. Mezinárodní setkání spisovatelů a teoretiků literatury pro děti a mládež (sb., 1975, s B. Říhou).

LITERATURA

Studie a články: O. Chaloupka: Bohumil Nohejl (1989).
Recenze: Za pět minut je zítra: F. Fabian, Pravda 10. 10. 1965; * Nazdar, hrabata!: Z. Zapletal, ZM 1970, č. 7; * Rozchod, hrabata!: A. Berková, ZM 1972, č. 8; * Velká voda: V. Dostál, Tvorba 1974, č. 21; * Sladká chuť pelyňku: O. Rafaj, LM 1976, č. 7; Š. Vlašín, Tvorba 1976, č. 24; * Adieu, mládí!: J. Heřtová, LM 1978, č. 6; J. Voráček, ZM 1978, č. 7; * Hříšný Václav: Š. Vlašín, Tvorba 1979, č. 30; A. Křemenáková, NK 1979, č. 13; * Čekám na inženýra: J. Polák, LM 1980, č. 9; A. Křemenáková, NK 1980, č. 22/23; * Báječný trest: HK (= H. Krubnerová), NK 1980, č. 39; J. Voráček, ZM 1981, č. 2; * Šťastný Ferda: O. Chaloupka, ZM 1983, č. 2; * Objevení planety Michovice: O. Chaloupka, LM 1984, č. 6; O. Chaloupka, ZM 1984, č. 4; V. Stejskal, Tvorba 1984, č. 15, příl. Kmen; * Flám osamělého muže: O. Chaloupka, Tvorba 1986, č. 39, příl. Kmen; A. Hájková, LM 1986, č. 8; * Expedice Blahotín: J. Voráček, ZM 1987, č. 2; * Jakýsi Dan a Marcela: zh (= Z. Heřman), NK 1989, č. 20; * Náramnej průšvih: dit (= R. Ditmar), NK 1999, č. 27.
Rozhovory: J. Vaněk, Signál 1974, č. 13; J. Klempera, NK 1978, č. 43; O. Neff, ZM 1981, č. 5.
K životním jubileím: O. Chaloupka, ZM 1983, č. 7; H. Hrzalová, LM 1983, č. 6; O. Chaloupka, Kmen 1988, č. 30; J. Voráček, LM 1988, č. 6.

Autor hesla: Blanka Hemelíková (1998)
Aktualizace hesla: 14. 5. 2008 (mš)
Aktualizace bibliografie: 14. 5. 2008 (mš)
 
zpět na hlavní stranu