Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 ALBATROS  

 1974 - 1990 
 
 Věstník nakladatelství pro děti a mládež Albatros s měsíční periodicitou (zpočátku s řadou dvojčísel) a podtitulem Opravdové noviny pro děvčata a chlapce začal vycházet v lednu 1974. Podnět k jeho založení dal ředitel Albatrosu Jaroslav Beránek, připravovalo jej tiskové oddělení nakladatelství. Redaktorem prvního ročníku byl Ondřej Neff, po něm se odpovědnou redaktorkou stala Ludmila Hobzová (oficiálně od října 1974, fakticky však funkci vykonávala až od ledna 1975). Věstník byl zasílán zdarma do knižních prodejen, škol, čtenářských kroužků i jednotlivcům.
 Albatros měl především propagační a informační poslání: základ jeho obsahu tvořily textové i ilustrační ukázky z knižní produkce nakladatelství. Subjektivně laděné souhrnné pohledy na knižní novinky měsíce vycházely v rubrice Nové knížky představuje... (Knížky na leden...atd. představuje...), do níž přispívali nejen redaktoři a pracovníci médií, ale i spisovatelé, herci, zpěváci a jiné známé osobnosti (spíše informativní ráz měly další souhrnné rubriky Našim nejmenším Malá bibliografie na leden... atd.). Každé číslo přinášelo také rozhovory s autory a výtvarníky a jejich medailony. Rozhovory vedla nejčastěji Jana Miňovská, občas také Milena Nyklová; medailony – vesměs nepodepsané – byly otiskovány v rubrikách Jména z titulních stránek Portrét několika tahy, v první byli představováni hlavně soudobí tvůrci dětských knih, v druhé převládaly osobnosti literární klasiky. V rubrice Z redakčních stolů komentovali redaktoři nakladatelství Albatros rukopisy, na nichž právě pracovali. Obsah doplňovaly drobné zprávy, informace Z Klubu mladých čtenářů, glosy ke kulturním výročím (Kalendář pro každého, později Kalendářík pro každého), Slovníček literárních pojmů, zajímavosti v rubrice Abeceda zvědavých, redakční sdělení a promluvy v rubrice Píšeme si, křížovky, soutěže apod. V záhlaví titulní strany vycházely fejetony (psal je nejčastěji O. Neff) a drobné básně (zpravidla od jednoho autora v celém ročníku; takto byli prezentováni Milena Lukešová, Ludvík Středa, Pavel Šrut, Jiří Žáček aj.). Vnitřní dvoustrana byla vyhrazena rozsáhlejším materiálům (v ročníku 1984 např. cyklus zajímavostí k 35 letům nakladatelství Albatros). Pravidelně věstník zveřejňoval roční ediční plán Albatrosu. Od druhé půle 80. let vycházel jazykový koutek Igora Němce Cenné pápěří. V posledním ročníku byla zavedena stránka s texty na vystřihování (v každém čísle medailon spisovatele a výtvarníka, recenze doporučené školní četby a upoutávka na knihu připravovanou k vydání) a nově se objevily rubriky Když právě nečteš (rady pro kutily a bystré hlavy), Doučovací kroužek češtiny Řekni a já ti povím (koutek Jany Marhounové o výzkumech dětského čtenářství).
 Na Albatros měl navázat nový propagační list s čtvrtletní periodicitou (jeho založení bylo avizováno v posledním čísle ročníku 1990), ale k realizaci tohoto plánu – vzhledem k novým podmínkám nakladatelského podnikání a ekonomickým problémům nakladatelství Albatros – nedošlo.
 
Periodicita: Měsíčník. – Ročníky neuváděny, zpočátku neuváděna ani čísla: nulté číslo (prosinec 1973), 1974-90 (po 12 č., zpočátku více dvojčísel, od 80. let dvojčísla 6/7 za červen a červenec, 8/9 za srpen a září).
Podtituly: Opravdové noviny pro děvčata a chlapce (titul. strana), Zpravodaj nakladatelství Albatros (tiráž v prvních ročnících); Věstník pro práci s knihou (tiráž).
Technické informace: Novinová úprava, 46x31 cm, 4-8 str. (i dvojčísla), bez paginace.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Reprodukce ilustrací z vydávaných knih, reprodukce výtvarných děl, fotografie, původní kresby (R. Frančíková, L. Grunt, M. Jágr, J. Kalousek, J. Ledvinová, Z. Mlčoch, E. Natus-Šalamounová, J. Paleček, J. Slíva, T. Svoboda, L. Ševčík, Z. Táborská, L. Vimr, L. Vybíralová aj.); grafická úprava M. Grygar.
Náklad: 45 000 – 60 000.

LITERATURA

Opravdové noviny patnáctileté a ve vzpomínkách, Albatros 1989, č. 1.
Autor hesla: Blahoslav Dokoupil
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2005 (mlp)
zpět na hlavní stranu