Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Vladimír  NEZKUSIL

* 13. 4. 1935, Užhorod (Podkarpatská Rus, dnes Ukrajina)  
† 30. 3. 2009, Praha 
 
Teoretik literatury pro děti a mládež, didaktik, autor učebnic literatury
 Otec byl úředníkem finanční správy. Gymnázium Nezkusil navštěvoval v Brně a Praze-Libni (maturita 1953). Po studiu češtiny a ruštiny na FF UK (1958 diplomová práce Vrcholné období v próze Viléma Mrštíka) se stal pedagogem. V Praze učil nejprve krátce na ZŠ, v letech 1959–1962 na školách středních, od roku 1962 byl zástupcem vedoucího a později vedoucím odborného učiliště ČSA v Praze-Ruzyni. Titul PhDr. získal 1967, titul CSc. 1969 prací Spor o specifičnost dětské literatury (školitel Milan Jankovič). Od roku 1968 působil na pražském Gymnáziu Arabská, v letech 1991–2000 jako zástupce ředitele. V roce 2000 odešel do důchodu, nadále však učil na Gymnáziu Arabská (do 2001) a na Gymnáziu v Truhlářské ulici (do 2007). V první polovině 90. let vedl externě seminář na FF UK, později na PedF UK. Spolupracoval s nakladatelstvím Albatros, po roce 1989 s nakladatelstvím Fortuna.
 Připíval do periodik Zlatý máj (debut 1960), Český jazyk a literatura, Impuls, Česká literatura, Literární měsíčník, Učitelské noviny, Rodina a škola, Mladá fronta, Svobodné slovo aj. – Užíval šifry: -nk-, V. N.
 Nezkusilovo teoretické zaměření se projevovalo nejen v jeho studiích o literatuře pro děti a mládež, ale také v kritikách polemizujících s utilitárním chápáním této literatury i s podbízením se mladému čtenáři. Ve své prvotině Spor o specifičnost dětské literatury se pokusil – inspirován prací Jana Mukařovského vypořádat s otázkami funkce a estetické hodnoty dětské literatury, později věnoval pozornost zejména problematice jednotlivých druhů a žánrů. V metodologicky zaměřených Studiích z poetiky pro děti a mládež se zabývá především problematikou literatury pro nejmenší, střídá ryze teoretické úvahy s konkrétními rozbory, stále však obecně zaměřenými. Přínos Nezkusilovy snahy o postižení specifičnosti literatury pro děti spočívá v jeho schopnosti vztahovat ji k problematice literatury jako takové a zároveň překračovat úzce literární perspektivu soustavným zřetelem k tomu, jakou roli hraje četba v duševním zrání dítěte. Novátorské jsou Nezkusilovy učebnice literatury pro základní školu, které omezují výkladové partie, potlačují faktografické údaje a prostřednictvím námětů k úvahám a činnostem, vážícím se k rozsáhlým ukázkám z beletrie, vedou žáky k osobně zaujatému zamyšlení nad textem. Na vyšší úrovni je tato koncepce realizována v učebnicích a čítankách pro čtyřletá gymnázia. Své pojetí výuky literatury Nezkusil představil též v řadě teoretických studií z literární didaktiky.

BIBLIOGRAFIE

Práce o literatuře: Spor o specifičnost dětské literatury (studie, 1971); Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury 1–3 (1973, 1976, 1979, s O. Chaloupkou); Metodické problémy ideově estetické interpretace uměleckých textů na školách 2. cyklu (skripta, 1977); Studie z poetiky literatury pro děti a mládež (1983); Úvod do světa literatury 1–4 (učebnice pro 7. a 8. třídu základní školy, 1992); Výpravy do světa literatury. Literární výchova pro 8., popř. 9. ročník základních škol a pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií (1993); Literatura pro 1. ročník středních škol (1994, pod tit. Česká a světová literatura pro 1. ročník středních škol, 2002); Literární výchova pro 9. ročník základní školy a pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Výpravy do světa literatury 2 (1996, uprav. 2007); Literární výchova pro 9. ročník základní školy a pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Výpravy do světa literatury 2 (1996); Literární výchova pro 7. a 8. ročník základní školy, pro nižší ročníky víceletého gymnázia, popřípadě pro školy střední. Úvod do světa literatury 1 (1997); Literární výchova pro 8. ročník základní školy a pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií 1. Výpravy do světa literatury (1997); Česká a světová literatura 19. století pro 2. ročník středních škol (1998); Česká a světová literatura 1900–1945 pro 3. ročník středních škol (1999); Literární výchova pro 6.–7. ročník základní školy a pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Rozmluvy o světě literatury (1999); Literární výchova pro 8. ročník základní školy. Úvod do světa literatury 2 (1999); Česká a světová literatura po roce 1945. Pro 4. ročník středních škol (2000); Nástin didaktiky literární výchovy /čtyřletá gymnázia a vyšší třídy víceletých gymnázií/. Z praxe pro praxi (skripta, 2004).
Zvukové nosiče: Úvod do světa literatury 1–4 (1995).
Účast v týmových pracích: Čeští spisovatelé literatury pro děti a mládež (slovník, 1985, s dalšími); Česká literatura po roce 1945 (učebnice pro 4. ročník středních škol, 1992).
Příspěvky ve sbornících: Společně pro dětskou knihu (1979); Literatura pro děti a mládež s protiválečnou a antifašistickou tematikou (1984); Hodnoty tvořivé spolupráce (1985); Spisovatel a současnost 2, 4 (1987, 1989); Kritika literatury pro děti a mládež /1945–1995/ (1995); Zlatý máj (1999); Zlatý máj 2000 (2000); Výchova literaturou – výchova k literatuře (2001, Ergo č. 4).
Uspořádal a vydal: Čítanka pro 1. ročník středních škol. Nejstarší literární památky. Počátky českého národního obrození (1994); Takoví byli. Čeští spisovatelé 1800–1945 v zrcadle vzpomínek a korespondence (1997); Čítanka české a světové literatury 19. století pro 2. ročník středních škol (1998); Čítanka české a světové literatury 1900–1945 pro 3. ročník středních škol (1999); Čítanka české a světové literatury po roce 1945 pro 4. ročník středních škol (2000).

LITERATURA

Studie a články: J. Voráček in Historické a teoretické koncepce české literatury pro mládež (1982).
Recenze: Spor o specifičnost dětské literatury: A. Jelínek, ZM 1972, s. 402 * Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury: Z. Heřman, ZM 1979, s. 566 * Studie z poetiky literatury pro děti a mládež: Z. Zapletal, LM 1984, č. 10; J. Kudrnáč, ČL 1986, s. 277 * Úvod do světa literatury: (no) (V. Novotný), NK 1992, č. 45 * Takoví byli: (les) (L. Sedláková), Právo 21. 4. 1998; D. Dobiáš, Tvar 1998, č. 4; B. Tesařík, Čtenář 1998, č. 2 * Nástin didaktiky literární výchovy: D. Jícha, Mosty 2005, č. 11; L. Lederbuchová, Český jazyk a literatura 56, 2005/2006, č. 5.
Rozhovor: J. Štefflová, Učitelské noviny 1999, č. 18.
K životním jubileím: B. Hoffmann, Český jazyk a literatura 46, 1995/1996, č. 1/2; O. Chaloupka, Český jazyk a literatura 55, 2004/2005, č. 4.
Autor hesla: Přemysl Blažíček (1998)
Aktualizace hesla: 11. 9. 2007 (kb)
 
zpět na hlavní stranu