Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 NEON 

 1999 - 2000 
 
 

Měsíčník s podtitulem Časopis o kultuře začala vydávat v září 1999 v Brně Společnost na podporu multimediálního projektu Neon ve spolupráci s Kulturní nadací Martina Pluháčka, majitele nakladatelství Petrov. Šéfredaktorem časopisu byl v nultém ročníku (1999) Bogdan Trojak, od č. 1/2000 Martin Reiner (posléze trvale přijaté jméno M. Pluháčka). V redakci dále pracovali Jakub Bielecki, Jana Kostelecká, Hana Machálková, Marta Misíková.

 

Zejména v počátcích se časopis opíral o autory z okruhu nakladatelství Petrov (Bohdan Holomíček, Jiří Kratochvil, Marian Palla, Martin C. Putna, Martin Reiner, Petr Odilo Stradický ze Strdic, Bohuslav Vaněk-Úvalský, Michal Viewegh, Ivan Wernisch a další), později se personální záběr listu rozšiřuje, kmenoví autoři nakladatelství si však přesto po celou dobu existence časopisu zachovávají rozhodující podíl jako přispěvatelé. V tomto smyslu suploval Neon roli nakladatelského periodika, v němž vycházely i ukázky z chystaných knih. Podle představ vydavatele měl Neon obsadit volné místo mezi ryze kulturními periodiky orientovanými na úzký okruh recipientů a časopisy, které se zaměřovaly převážně na konzumní, tedy čtenářsky vděčnější kulturní projevy. Nedostatečně specifikovaný okruh adresátů a s tím související žánrová nevyhraněnost způsobily omezený zájem o časopis, který se záhy začal potýkat s vážnými finančními problémy. Jejich důsledkem bylo ukončení existence listu uprostřed prvního ročníku.

Neon se věnoval širokému spektru témat, zvláště literatuře, historii, architektuře, hudbě a výtvarnému umění. Publikované příspěvky mají z větší části charakter popularizační. Už v prvním čísle se zřetelně vymezují základní rubriky časopisu. Oddíl Kauza reflektoval příležitostná (především společenská) dobová témata a jejich projevy v literatuře, historii, hudbě atp. v českém i světovém kontextu (Tušení konce, Omamné látky trochu jinak, Prostituce, Romové, Stvořeni sluncem...). Společenské dění sledovaly rubriky Dichtung und Wahrheit (částečně smyšlené zprávy) a Neon...na drátě (kulturní aktuality ze zahraničí). K odhalování skutečností s příchutí senzace či skandálu sloužila rubrika Černé na bílém, k níž od č. 1/2000 přibyla podobně zaměřená rubrika The Smoking Gun (zahraniční události). Časopis přinášel i pravidelné knižní recenze v rubrice Knihy... (autory byli např. Petr Hrbáč, Jiří Kratochvil, Jiří Olič, Jiří Peňás, Martin C. Putna). Od č. 1/2000 se objevovala anketní rubrika Ano, ne a proč? Neperiodický charakter měla rubrika Zasláno s reakcemi čtenářů na zveřejněné články. Pravidelnou součástí časopisu byl rozhovor (např. s Alexandrou Berkovou, Vladimírem Mišíkem, Zuzanou Navarovou, Marianem Pallou, Janem Antonínem Pitínským, Boleslavem Polívkou). Mimo rubriky se pravidelně objevovaly tematicky zaměřené bloky příspěvků (věnované např. Philipu Rothovi, hospodám v české literatuře, Formanovu filmu Muž na měsíci, Radeckého pomníku). Samostatnou rubriku získaly od č. 3/2000 vzpomínky zpěvačky Zuzany Navarové. K výjimečným statím otištěným v časopise patřil příspěvek Norberta Holuba S trhlinou v mozku nelze žít (k třetímu výročí smrti Bohumila Hrabala – 2/2000), esej Jiřího KratochvilaHudba a melancholie (k dílu Milana Kundery – 3/1999), čtyřdílná studie Martina C. PutnyPoetika homosexuality v české literatuře (3-6/2000). Nejčastějšími přispěvateli časopisu byli vedle šéfredaktora Martina ReineraMichal Viewegh (povídky) a Petr Odilo Stradický ze Strdic (reportážní příspěvky z návštěvy význačných, většinouu sakrálních památek). Časopis otiskoval i ukázky překladové literatury doprovázené obvykle rozhovorem s překladatelem: Tomáš Kafka např. překládal eseje Friedricha Christiana Deliuse, Luba a Rudolf Pellarovi ukázku z románu Philipa Rotha Operace Shylock, Antonín Přidal limericky Edwarda Leara. Do časopisu přispěli i historikové Petr ČornejDušan Třeštík. Od počátku existence listu byl kladen důraz na jeho výtvarné pojetí (zejména využití rozměrnějších, i celostránkových fotografií Bohdana Holomíčka aj.).

 
Periodicita: Měsíčník. – Nultý ročník (3 č., číslování obrácené: od -3 do -1, září – listopad 1999), I (7 č., do září 2000).
Podtituly: Časopis o kultuře.
Členové redakční rady: P. Koťátko (1999-2000), M. Reiner (1999), P. Rut (1999-2000), P. O. Stradický ze Strdic (1999-2000), B. Trojak (2000), I. Wernisch (1999-2000).
Technické informace: 29x23,5cm, 88-96 str., paginace přetržitá.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Fotografie (B. Holomíček aj.), kresby, reprodukce výtvarných děl; grafická úprava B. Vémola.

LITERATURA

J. Bielecki: Neon, nebo Playboy?, Sedmá generace 1999, č. 11; E. Martínek: Starý časopis Neon vyhlíží s nadšením konec světa, LidN 22. 10. 1999; A. Burda: Neon: časopis o kultuře, Tvar 1999, č. 18; L. Jungmannová: Neonu zatím uchází plyn, ale – , LidN 7. 10. 1999, příl. Umění a kritika; R. Burián: Martin Pluháček nemá stání, začal vydávat časopis Neon, Rt 14. 10. 1999 + Nový časopis pro kulturu Neon odstartoval, Rt 17. 2. 2000; M. Jareš: Časo-piso…, Tvar 2000, č. 6 + č. 15; M. Pluháček: Já prostě nemohu jinak (rozhovor, připr. J. Chuchma), MFD 7. 10. 2000; R. Burián: Neonový sen Martina Pluháčka-Reinera se rozplynul, Rt 14. 10. 2000 ; kolektiv Neonu: Kalendárium, Neon 2000, č. 7; M. Pluháček: Třeba se najde ten správnej Indián (rozhovor), Neon 2000, č. 7.
Autor hesla: Tomáš Kubíček (2002)
Aktualizace hesla: 30. 6. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 30. 6. 2006 (mlp)
zpět na hlavní stranu