Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 
Nakladatelská značka NAKLADATELSTVÍ JANA PAPÍKA 

 1946 - 1948 
 
 Nakladatelství soustředěné převážně na populární beletrii
 Vývoj názvu: Nakladatelství Jana Papíka (1946–1948); Papíkovo nakladatelství (1947).
 

Firmu založil začátkem roku 1946 Jan Papík (1911–??), syn Jana Papíka, prokuristy Moravské agrární a průmyslové banky v Praze. Papík pracoval v letech 1939–1945 v nakladatelství Jaroslav Podroužek, které mj. v období Podroužkovy nemoci v roce 1944 formálně vedl. Nakladatelství sídlilo nejprve v pražské ulici Třebízského 601 (později přejmenována na ulici Julia Fučíka), v roce 1948 se přestěhovalo do ulice Pod Krocínkou 239. Papík získal koncesi v lednu 1946 od Rady Ústředního národního výboru hl. m. Prahy. Do Svazu knihkupců a nakladatelů nakladatelství původně nebylo přijato kvůli svému edičnímu profilu (současná populární beletrie), jeho členem se stalo až v dubnu 1948. Firma zanikla pravděpodobně ještě téhož roku, o pozdějších osudech Jana Papíka nejsou dostupné žádné další informace. – S Papíkovou firmou spolupracovali jako redaktoři mj. B. Panuš, František JakubůvJosef Kuba, pro nakladatelství překládali mj. Křišťan Bém, Marie Lesná-Krausová (ze severských jazyků), Arno Kraus, Ivan Růžička ad. – V nakladatelství vyšlo kolem 15 svazků v nákladu kolem 3000–5000 výtisků, o typografickou úpravu se starali zejména Eva Hájková, Milada Jankovcová, Zdenka KybalováVáclav Junek.

 

Profil nakladatelství byl zpočátku výrazně zaměřen na populární literaturu. V edici Knihovna detektivního klubu (1946–1947, 7 sv., řídili František Jakubův a B. Panuš) vycházely jednak překlady detektivních románů s propracovanou psychologií postav (mj. Anthony Gilbert, Mika Waltari), jednak původní české detektivky pseudonymního autora J. Aubryho (Vražda v hotelu AldorfTatry mlčí). Edice Olymp (1946–1947, 3 sv., uváděna též jako Románová knihovna Olymp) přinesla kromě překladu knihy populárního nizozemského spisovatele Antoona Coolena též dvě původní novely (psychologický román Dům v parku překladatelky Neži Pravdové a dívčí novelu Se zatajeným dechem od Vlasty Štáflové). Tuto produkci doplňuje básnická sbírka Karla Lisky Obloha duše (1947) a chlapecký román Adolfa Kuby Osada na kolečkách (1948). Reedicí původního westernu komunistického novináře Evžena Rošického Dokončené poslání (pod pseudonymem R. O. Sickey) ukončilo nakladatelství svou produkci; kniha již nebyla distribuována do knihkupectví a knihoven.

 

V edici Knihovna detektivního klubu byly plánovány ještě dva detektivní romány (A. Dick: Kaplanův zločin a Elizabeth Dalyová: Kniha mrtvého), vedle toho nakladatelství připravovalo edici Laso, ve které měly být vydávány překlady westernů (plánovaný první svazek kovbojského románu Ďáblův hrad od Clema Edmundse [= Edmunds W. Claussen] již nevyšel).

 
 Ediční řady
Knihovna detektivního klubu (1946–1947, 7 sv.); Edice Olymp (resp. Románová knihovna Olymp, 1946–1947, 3 sv.).
 Výběrová bibliografie: J. Aubry: Vražda v hotelu Aldorf; Karel Liska: Obloha duše; Neža Pravdová: Dům v parku; R. O. Sickey: Dokončené poslání.
 Výtvarní spolupracovníci: Typografická úprava: Eva Hájková, Milada Jankovcová, Zdenka Kybalová. Ilustrace a návrhy obálek: Václav Junek. – Václav Bedřich, A. Novotný, Jan Přibík, Josef Volráb.
 Technické informace: 

J. Papík vydal přibližně 15 svazků. – Knihy byly tištěny v pražských tiskárnách Oldřicha Zmatlíka, Bartůňkově tiskárně nebo v tiskárně Josefa Kolandy.

  Autor hesla: Michal Jareš (2010)
  Aktualizace textu hesla: 18. 4. 2011 (jar)
  Aktualizace bibliografie: 18. 10. 2010 (jar)
zpět na hlavní stranu