Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 OHNICE 

 1947 - 1947 
 
 Sborník současné literatury vyšel ve dvou číslech v nakladatelství Václava Petra. Byl výsledkem aktivity volného stejnojmenného uskupení autorů, které počátkem roku 1947 vzniklo kolem básníka Kamila Bednáře. Ten také uspořádal první číslo, na druhém spolupracoval s Jaroslavem Červinkou.
 

Skupina navazovala na koncepci tzv. „nahého člověka“, jak ji Kamil Bednář formuloval v eseji Slovo k mladým z roku 1940 (podstata lidství je individuální a vyjevuje se teprve po odhlédnutí od konkrétních sociálních vazeb). Uvedenému přístupu byla blízká filozofie existencialismu, kterou autoři sborníku reflektovali (Jaroslav Červinka: Pokus existenciální filozofie – č. 2) a v níž nacházeli obdobná etická a myšlenková východiska jako v tvorbě Jiřího Ortena (název sborníku je totožný s názvem jeho básnické sbírky). V uveřejněných textech převládá tragické pojetí života a vypjatý smysl pro osobní zodpovědnost a svobodu. Metafyzická úzkost, tragika nicoty a smrti vychází přitom zejména v prvním svazku z válečných prožitků. Autory uveřejněných básní byli Antonín Bartušek, Kamil Bednář, Jiří Daniel, Ivan Diviš, Pavel Gabriel, Josef Hiršal, Miroslav Holub, Vlastimil Kovařík, Jan Pilař, Augustin Skýpala, František Vítek, Josef Zeman Richard Zika. Každé číslo přineslo po jedné povídce (Vlastimil Kovařík, Ota Kraus) a č. 1 také ukázky ze současné brazilské poezie.

Teoretické statě se zabývaly tématy literárními (Josef Zeman: Transcendentní původ poezie – č. 1, Jaroslav Červinka: Nad Ortenovými elegiemi – č. 2), ale i filozofickými a obecně společenskými. Řada textů se vracela k problémům umělecké angažovanosti a role umělce ve společnosti. Zaznívala z nich obhajoba maximální svobody pro tvůrčí individualitu a odpor k závislosti na úzce pojímaných ideologických tezích a omezených politických zájmech (Zdeněk Urbánek: Poezie a politika – č. 1, Kamil Bednář: Bída spisovatelů – č. 2). Rubrika Zrcadlo života a sebekritiky obsahovala kratší úvahy a deníkové záznamy (Ivan Diviš, Vlastimil Kovařík, Katherine Mansfieldová, Gustav Schorsch). Rubrika Na okraj si všímala estetických problémů jiných uměleckých oborů, hlavně divadla a filmu; ve druhém čísle přinesla také poznámky (Bohuslav Březovský, Jaroslav Červinka, Ivan Diviš) polemizující s kritickým ohlasem prvního čísla, konkrétně s označováním tvorby autorů Ohnice jako literatury buržoazní, přehnaně skeptické a neangažovaně uzavřené před světem soudobé společnosti.

 
Periodicita: 1947 (2 č.).
Podtituly: Sborník současné literatury.
Technické informace: 17,5x11 cm; 48 str. (č. 1), 64 str. (č. 2); paginace přetržitá.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Bez výtvarného doprovodu, obálka a úprava V. Bláha.
Náklad: 3300 (č. 1), 2000 (č. 2).

LITERATURA

J. Grossman: Nejmladší česká poezie vpřehledu. 2. Problémy mladé generace a Kamil Bednář, Lidová kultura 1947, č. 4; L. Štoll in Třicet let bojů za českou socialistickou poezii (1950); V. Černý: in První a druhý sešit o existencialismu (1992).
Autor hesla: Petr Hruška (2002)
Aktualizace hesla: 30. 6. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 30. 6. 2006 (mlp)
zpět na hlavní stranu