Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 O KNIHÁCH A AUTORECH 

 1954 - 1990 
 
 Informační a propagační bulletin nakladatelství Československý spisovatel (ČS), který vycházel zprvu s proměnlivou periodicitou, od 1964 už zpravidla jako čtvrtletník. K tisku jej připravovalo tiskové oddělení (resp. tiskové a propagační oddělení, tisková redakce) nakladatelství (první tři ročníky neobsahovaly tiráž). Řídili jej Ladislav Hruška (1957-59), Karel Dostál (1959-61, v ročníku 1961 s neuvedeným redakčním kruhem), Ladislav Malý s neuvedeným redakčním kruhem (1962-69) a Jiří Filip (jako odpovědný redaktor, 1970-71). Od poloviny ročníku 1971 nebyla redakce uvedena, od 1973 byl odpovědným redaktorem Vilém M. Nejtek (ve většině ročníků mezi 1979 a 1987 společně s Rajkou Tognerovou). V redakci dále působili mj. ZdeňkaČerná, Eva Jakovenková, Emanuel Pluhař, Marie Syrovátková. Ročník 1959 a polovina ročníku 1960 měly podobu společného bulletinu nakladatelství Československý spisovatel v Praze a Slovenský spisovateľ v Bratislavě (slovenskou část redigovala Magda Gregorová, na vydávání se podílelo tiskové oddělení nakladatelství Slovenský spisovateľ).
 

V bulletinu byly uveřejňovány informace o aktuální produkci nakladatelství Československý spisovatel, anotace vycházejících knih, ediční plány, rozhovory se spisovateli, překladateli, výtvarníky a nakladatelskými pracovníky, spisovatelské konfese a vzpomínky, ukázky z knižní produkce nakladatelství (včetně ilustrací) apod. Většinu článků psali odpovědní redaktoři vydávaných publikací, příspěvky byly z větší části nepodepsány nebo označeny pouze šiframi.

Z celkového informačně-propagačního zaměření listu vybočovaly jen nečetné příspěvky. V prvních ročnících uvádělo každé číslo autorské vyznání spisovatele, jehož kniha právě vycházela (Adolf Branald, František Hrubín, Václav Kaplický, Vojtěch Martínek, Vítězslav Nezval, Václav Řezáč, František K. Sedláček, Géza Včelička aj.). Od 1957 se častěji objevovaly i drobné příspěvky literárněkritického a literárněhistorického rázu (Kamil Bednář, Milan Blahynka, Přemysl Blažíček, Emanuel Frynta mj. úvahy z rozhlasového cyklu Zastřená tvář poezie v ročníku 1970, Jan Grossman, Jiří Hájek, Ludvík Kundera, Otakar Mohyla, Josef Rumler, Zdeněk Karel Slabý, Jaroslav Šimůnek, Jan Trefulka, Jan Vladislav, Josef Zika; v 70. a 80. letech Jaroslav Jung, Anna Křemenáková, Václav Kubín, Miloš Pohorský, Radko Pytlík mj. Pokus o náčrt osobnosti M. V. Kratochvíla v ročníku 1983, aj.), bilanční zamyšlení nad produkcí ČS (Jan Adam, Petr Bílek, Jan Kristek, Jan Pilař, Jaroslav Smetana), články o knižních ilustracích a obálkách (Adolf Hoffmeister, Jiří Kolář), o filmových adaptacích literárních děl apod. V ročníku 1958 (listopad/prosinec) vyšel významný rozhovor s Josefem Škvoreckým, který měl autora zaštítit před očekávanými ideologickými výhradami vůči románu Zbabělci. Do samostatné slovenské části listu (1959-60) přispívali častěji zvláště Ľudmila Rampáková Pavol Števček.

Rozhovory (vedli je nejčastěji Olga Hrivňáková, Vilém M. Nejtek Rajka Tognerová) vycházely zejména v rubrikách Rozhovor u knihovny, Okénko pro hosta Kukátko do dílny našich autorů. Z dalších speciálních rubrik měly delší trvání Výročí (Jubilea) našich autorů Kalendář kulturních událostí. Příležitostně bulletin citoval z kritických ohlasů na knihy ČS. V 60. letech vycházelo v každém ročníku zvláštní číslo s bibliografickým soupisem knih vydaných v ČS za uplynulý kalendářní rok.

Časopis přestal vycházet z ekonomických důvodů ještě před zánikem nakladatelství.

 
Periodicita: Nepravidelně. – Ročníky ani čísla neuváděny, sešity označovány jen měsíci nebo ročními obdobími: 1954 (5 č., leden/duben, květen/červen, červenec/srpen, září/říjen, listopad/prosinec), 1955-56 (po 10 č., měsíčně, kromě července/srpna a listopadu/prosince), 1957-59 (po 6 č., vždy leden/únor – listopad/prosinec), 1960 (5 č., leden/únor, březen/duben, květen/červen, podzim, zima), 1961 (12 č., z toho 1 č. za leden/únor, 1 mimoř. č. s edičním plánem na rok 1961), 1962 (11 č., měsíčně, kromě července/srpna a listopadu/prosince, 1 mimoř. č. s bibliografickým katalogem edičního programu 1962), 1963-68 (po 5 č., čtvrtletně + bibliografický katalog edičního programu za uplynulý rok), 1969 (3 č., leden/únor/březen, duben/květen/červen, říjen/listopad/prosinec), 1970 (2 č., jaro/léto, podzim/zima), 1971-83 (po 4 č., jaro, léto, podzim, zima, 1974 a 1979 navíc po 1 jubilejním čísle k 25 a 30 letům ČS), 1984-88 (po 3 č., v každém roč. 1 č. za dvě roční období, 1984 navíc 1 jubilejní číslo k 35 letům ČS), 1989 (2 č., jaro/léto, podzim/zima), 1990 (2 č., léto/podzim, zima).
Členové redakční rady: Redakční kruh neuveden.
Technické informace: Novinová úprava (1970-74, 1990); A4 (1954-57), 16x12,5 cm (1958 – květen/červen 1960), 24x17 cm (podzim – zima 1960), 20x11,5 cm (1961-69), A4 (1970-89), A3 (1990); 4-16 str. (včetně obálky, 1954-57), 64 str. (1958), 80-96 str. (1959 – květen/červen 1960, z toho 32 str. slovenská část), 16-32 str. (podzim – zima 1960), 16 str. (včetně obálky, 1961-62), 16-32 str. (včetně obálky, 1963), 46-48 str. (včetně obálky, bibliografický katalog 16 str., 1964-65), 16-32 str. (v některých letech včetně obálky, 1966-90); nepaginováno (1954-57, 1967), paginace přetržitá (1958-66, 1968-90), v roč. 1959-60 samostatně paginována česká a slovenská část.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Fotografie (P. Hodan, M. Horníček, E. Křenek, J. Nikodým, P. Vácha aj.), kresby (J. Jirásek, V. Reichmann aj.), reprodukce výtvarných děl a přetisky ilustrací z vydávaných knih, ojediněle comics; grafická úprava J. Patka (1957-67, 1969), V. Konečný (1968, 1970-72, i obálka), V. Jedlička (1973-90); obálka M. Váša (1958-60, 1967), K. Vodák (1960-61), J. Klimentová (1962), V. Přáda (1966), V. Kučera (1988).
Autor hesla: Blahoslav Dokoupil (2002)
Aktualizace hesla: 30. 6. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 30. 6. 2006 (mlp)
zpět na hlavní stranu