Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 
Logo nakladatelství ERM

 ERM 

 1992 - 1997 
 
 Nakladatelství soustředěné zejména na světovou literaturu
 Nakladatelství ERM založil v Praze v roce 1992 Roman Mikyska (* 1962; název je zkratkou Edice Romana Mikysky). Firma sídlila původně v Podlipného ulici v Praze 8–Libni, později se přesunula do Jeseniovy ulice v Praze 3–Žižkově. Po poněkud tápavých začátcích se podnik přiřadil k významnějším nakladatelstvím své doby. Na knižním trhu se prosazoval zejména v letech 1995 a 1996, ovšem již koncem roku 1997 v důsledku finančních problémů zanikl. Větší část skladových zásob později skončila v síti Levné knihy a Roman Mikyska na knižní podnikání zcela rezignoval. – K redaktorům a spolupracovníkům nakladatelství patřili mj. Olga Hostovská, Karel Milota, Eva Slámová, Kristián Suda, Milena Tučná, Tomáš Vlček ad. Některé rozběhnuté ediční řady převzala později další nakladatelství (Dílo Milady Součkové nakl. Prostor, Spisy Egona Hostovského nakl. Akropolis a Nakladatelství Franze Kafky), totéž platí i o některých již rozpracovaných titulech překladové literatury. Počet vydaných knih se pohybuje kolem 40 svazků, náklady nebyly uváděny.
 

Produkce nakladatelství zpočátku zahrnovala velmi různorodé tituly od učebnice Deutsch intensiv (první vydaný svazek), přes reprint knihy Jana Marii Augusty Rukověť sběratelova a přes eseje francouzského teologa Claude Tresmontanta (Dějiny vesmíru a smysl stvoření, přel. Josef Mlejnek) až po fotografickou monografii Ivana Pinkavy Dynastie (oceněna jako Nejkrásnější česká kniha roku 1994). Reedice Devíti povídek Jeroma Davida Salingera zahájila Edici světové prózy (také uváděna jako ESP, 1993–1996, 9 sv.), v níž byli představeni mj. Silvio Blatter, Hermann Broch, Vladimir Nabokov, Antonio Tabucchi, Mario Vargas Llosa či nositelé Nobelovy ceny za literaturu Hermann Hesse a Jean-Marie Gustave Le Clézio. Románem Nezvěstný začalo nakladatelství vydávat Spisy Egona Hostovského (v ediční přípravě Olgy Hostovské, celkem zde vyšly 4 sv.). Svůj zájem o léta nevydávanou tvorbu českých exulantů ERM záhy rozšířil o řadu Dílo Milady Součkové, z níž zde však vyšly pouze dva svazky, edičně připravené Karlem Milotou a Kristiánem Sudou (sv. 1: První písmena a sv. 2: Amor a Psyché). Překladová edice Vědět víc (1994–1995, 5 sv.) nabídla mj. Dějiny hebrejského národa od Andrého Lemaira nebo Ekonomický slovník Frédérica Teulona. Edice Eseje, korespondence, paměti (1995–1996, 4 sv.) měla široký záběr od reedice Esejů Michela de Montaigne (v překladu Václava Černého) až po Deník Maxe Frische. V edici Poezie (1995–1997, 3 sv.) vyšly vedle básní Gottfrieda Benna (v překladech Ludvíka Kundery) též sbírka Kristiána Sudy a výbor z díla rakouské spisovatelky Ingeborg Bachmannové (v překladu Michaely Jacobsenové). – Pouze pokusem o soustavnější vydávání českých autorů byl první svazek edice ČEP (1996, 1 sv. – kniha Terezy Brdečkové Listy Markétě). K chystanému vydání vzpomínek Jana Picky Čas je šarlatán již nedošlo. Pouze v edičních plánech nacházíme zmínky o chystané edici IKON, v níž byla připravována mj. kniha Tomáše Vlčka Sloup, váza a obelisk v architektuře (vyšla později v nakladatelství H&H pod názvem Sloup - váza - obelisk).
Mimo edice vydal ERM ve své době značně diskutovaný první díl knihy režiséra Igora Chauna Deník, aneb Smrt režiséra (druhý díl vydalo olomoucké nakladatelství Votobia). Nedokončena zůstala reedice deníků hraběte Galeazzo Ciana (Deník 1939–1943, díl 1, 1939 a díl 2. 1940–1941; přel. Theodor Procházka). – Ve spolupráci s týdeníkem Respekt vydalo nakladatelství v roce 1996 soubor nazvaný Minulý týden. Od voleb '92 do voleb '96 aneb Historie naší současnosti (autoři Ivan Lamper, Vladimír Mlynář a ilustrátor Pavel Reisenauer), poskytující v drobných a často ironicky zabarvených zprávách plastický pohled na počátek 90. let. V koedici s Městským muzeem ve Vodňanech a Společností Julia Zeyera zde vyšel sborník Julius Zeyer. Texty, sny, obrazy (ed. Tomáš Vlček). – Spíše kuriozitou je reedice souboru Národní písně moravské. Písně baladické (s úvodním slovem Ludvíka Vaculíka).
O grafickou úpravu knih nakladatelství ERM se vedle Martina Balcara a Roberta V. Nováka staral zejména Luboš Drtina, který byl autorem i mnoha obálek.

 Spolu s dalšími nakladateli Roman Mikyska v polovině 90. let provozoval distribuční firmu Sdružení nakladatelů (později Kolportér a Kosmas), působil též spolu s Evou LedererovouLucií Medkovou ve společnosti 100h knih. – Nakladatelství ERM bylo společně s dalšími nakladateli (Argo; Atlantis; Mladá fronta; Nakladatelství Lidové noviny; Paseka; Torst; Volvox globator) zakládajícím členem Klubu nakladatelů dobré literatury (1995). Na jeho půdě zřízený Literární klub vydával jednou ročně katalog s nabídkou 40 titulů původní i překladové literatury; takto ověřený čtenářský zájem byl pak východiskem při stanovení výše nákladu.

Vzhledem k velmi rychlému ukončení nakladatelské činnosti nevyšly již připravené tituly, které později převzala jiná nakladatelství – mj. šlo o knihu Eseje Yvese Bonnefoye (vyšla 2006 v nakladatelství Opus) či filozofickou studii Jeana Baudrillarda Amerika (vyšla 2000 v nakladatelství Dauphin). Z překladové literatury pak nakladatelství chystalo knihy Carlose Fuentese Starý gringo (vyšla v roce 2005 v nakladatelství Garamond), Roberta Schneidera Bratr spánku (vyšla v roce 2001 v nakladatelství Paseka), Michela Tourniera Meteory (vyšla v roce 1998 v nakladatelství Melantrich) nebo soubor věnovaný současné australské povídce.
 
 Ediční řady
Edice světové prózy (1993–1996, 9 sv.); Spisy Egona Hostovského (1994–1995; 4 sv. – č. 2, 3, 7 a 12); Vědět víc (1994–1995, 5 sv.); Eseje, korespondence, paměti (1995–1996, 4 sv.); Poezie (1995–1997, 3 sv.); Dílo Milady Součkové (1995, 2 sv.); ČEP (1996, 1 sv.)
 Souborná vydání: Spisy Egona Hostovského (1994–1995, pouze sv. č. 2, 3, 7 a 12, posléze v nakladatelství Akropolis a Nakladatelství Franze Kafky). Dílo Milady Součkové (1995, pouze 2 sv., posléze v nakladatelství Prostor).
 Výtvarní spolupracovníci: Martin Balcar; Luboš Drtina; Robert V. Novák.
 Technické informace: Náklad knih nebyl uváděn; nakladatelství tisklo v tiskárnách Jiskra v Brandýse nad Labem, v pražské tiskárně TOMOS, tiskárně Dragon Press, Klatovy a v Tiskárnách Vimperk.

LITERATURA

Články: J. Chuchma: Nakladatel Mikyska poznává, že exkluzivita něco stojí. MFD 10. 5. 1995; J. Peňás: Světová četba pod iniciálami ERM, LidN 8. 11. 1995; M. Pokorný: Luboš Drtina čili nenápadný půvab knižní grafiky, MFD 5. 11. 1996; J. Mlejnek: Pozměněná Světovka pod novou střechou, LidN 25. 11. 1996; J. Picek: Ediční poznámka, in J. P.: Čas je šarlatán (1997).
Rozhovory: M. Pokorný, LD 13. 7. 1993; J. Slomek, LitN 1994, č. 16; H. Ziková, Premiéra 1995, č. 5 (vše s R. Mikyskou).

Související odkazy

Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
J. Halada: Encyklopedie českých nakladatelství 1949–2006
  Autor hesla: Michal Jareš (2009)
  Aktualizace textu hesla: 31. 7. 2009 (jar)
  Aktualizace bibliografie: 31. 7. 2009 (jar)
zpět na hlavní stranu