Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 NAŠE VOJSKO 

 1955 - 1958 
 
 Nakladatelský měsíčník pro tzv. branné složky začalo vydávat nakladatelství Naše vojsko v době prvního kulturněpolitického „tání“ (v roce 1955 pod názvem Naše vojsko o nových knihách). S neuvedeným redakčním kruhem jej řídili René Ditmar (1955-56) a Marie Veselá (1956-58), poslední dvě čísla řídil jen neuvedený redakční kruh.
 Časopis sloužil hlavně k informování o beletristických i odborných knihách, které nakladatelství Naše vojsko vydávalo nebo připravovalo (Jaromír Hořec, Emil Charous, Břetislav Chrtek, Zbyněk Kožnar, Zdeněk Karel Slabý, Miroslav Smetana aj.). Postupně se však rozrůstaly i rubriky, které informovaly o ediční činnosti jiných nakladatelství a o kulturním dění doma i v zahraničí (Cizím nákladem, Kulturní zajímavosti). Vedle ukázek z vydávaných knih vycházely v listu medailonky spisovatelů a výtvarníků, články o různých národních literaturách (František Benhart, Míla Zadražilová aj.), rozhovory s autory a jejich vyznání o vlastní tvorbě, fejetony (Jiří Robert Pick aj.), dopisy čtenářů apod. Úryvky z referátů o knihách Našeho vojska vycházely v rubrice Ohlas našich knih. Většina autorů přispěla do časopisu jen jednou nebo dvakrát. Ke kmenovým přispěvatelům patřili vedle pracovníků nakladatelství Zdeněk Heřman Antonín Jelínek (kritické poznámky o vycházejících knihách), Ludvík Kundera (překlady básní z němčiny: Bertolt Brecht, Franz Fühmann aj.), Jaromír Studený (satirické básně a epigramy), Vladimír Thiele (anekdotické příběhy o bratřích Čapcích, články o karikaturách Františka Bidla, různé drobné poznámky). Jiří Kolář otiskl v listu vlastní verše a překlady Ezopovy bajky a černošské poezie. V č. 3/1958 vyšla povídka Bohumila Hrabala Dědeček motocyklu. – Časopis zanikl zřejmě v souvislosti s opětným utužením kulturněpolitické atmosféry na konci 50. let.
 
Periodicita: Měsíčník. – I (12 č., dvojčíslo 11/12, 1955), II-III (po 12 č., 1956-57), IV (6 č., 1958, do června).
Podtituly: Nakladatelský měsíčník (1956-58).
Členové redakční rady: Redakční kruh neuveden.
Technické informace: A4 (1955-56), 24x16,5cm (1957-58); 16 str. (1955-56, dvojčíslo ), 16-24 str. (1957-58, v některých číslech navíc 4, výjimečně až 8 str. fotografických příloh); paginace průběžná.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Reprodukce ilustrací z vydávaných knih, kresby a karikatury (F. Bidlo, A. Born, J. Effel, P. Lisý, J. Lukavský, J. Malák, F. Petrikovský, K. Štika, K. Teissig aj.), fotografie autorů, ilustrační fotografie apod., fotografie a kresby i na obálkách; grafická úprava O. Karlas (od 1956).
Autor hesla: Blahoslav Dokoupil (2002)
Aktualizace hesla: 30. 6. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 30. 6. 2006 (mlp)
zpět na hlavní stranu