Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Milan OHNISKO

* 16. 7. 1965, Brno 
 
 
Básník, redaktor
 Milan Ohnisko nedokončil gymnázium v Brně (1981), později nedostudoval ani Střední knihovnickou školu (1982). Během 80. let byl dvakrát hospitalizován v psychiatrické léčebně a později mu byl přiznán invalidní důchod. Vystřídal řadu profesí (mj. dělník v pivovaru, stavební dělník, kulisák, skladník, hlídač staveniště, noční hlídač brněnského Domu umění). V roce 1987 podepsal Chartu 77. Koncem osmdesátých let byl redaktorem původně zamýšleného samizdatového časopisu Bych, který však vyšel jen v podobě samizdatového almanachu (Brno 1988). – Po roce 1989 pracoval jako redaktor Východoevropské informační agentury, později si po přezkoumání psychického stavu nechal zrušit invalidní důchod a stal se prodavačem v knihkupectví. V letech 1991–1992 provozoval vlastní Nakladatelství G v Brně, které později přejmenoval na nakladatelství Ohnisko (1993–1997); v téže době byl majitelem knihkupectví. Počátkem nového století začal soustavněji pracovat v nakladatelství Petrov (nejprve jako etxerní redaktor a v letech 2004–2005 jako stálý redaktor), po jeho zániku v roce 2005 působí jako redaktor na volné noze.
 Debutoval v druhé polovině 80. let básněmi v samizdatových časopisech Vokno (1987); Fragment-K; Magazín SPUSA (1988) a v exilovém časopisu Listy (Řím). – Po roce 1989 své texty publikoval v časopisech Host, Psí víno, příloze Práva Salon, Mladé frontě Dnes, Uni, Tvar. – V samizdatu vydal sbírku Přiznání. Koláž básní z let 1985-1987 (Edice Petlice 1987) a nedatovanou sbírku Básně. – Edičně připravil většinu knih svého nakladatelství.
 

Milan Ohnisko knižně debutoval až v 36 letech. Již v prvních sbírkách se objevují pro autora typické příklony k absurdní grotesce, infantilní zkratce a zdánlivě naivní poetice s hříčkami se slovy. Autor však na rozdíl od tradice naivistických a insitních autorů zkoumá možnosti řeči, k čemuž využívá často jazykovou komiku i banalitu. Navíc je v jeho poezii patrný smysl pro ironii a sebeironii, díky níž přesahuje infantilní vyznění veršů. Zvláštním znakem Ohniskovy poezie je nevyhraněné balancování mezi veršovanou i volnou strukturou básní, stejně jako otevřené a nedořečené "příběhy" některých rozsáhlejších epických básní. Nabízí se jisté srovnání s podobně zamýšlenou „trapnou“ nebo „totální“ poezií Egona Bondyho či Iva Vodseďálka, nebo s vyhraněnou poezií Andreje Stankoviče. – Sbírka Býkárna, kterou Ohnisko napsal společně s Ivanem Wernischem a Michalem Šandou a v níž nejsou rozlišeni autoři jednotlivých básní, je koláží pokusných, chtěně naivních textů.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Obejmi démona! (BB 2001); Vepřo knedlo zlo aneb Uršulinovi dnové (BB 2003); Milancolia (2005); Býkárna (BB 2006, společně s I. Wernischem a M. Šandou); Love! (BB 2007).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: La poésie tchèque moderne (Paříž 1990); Lepě svihlí tlové (2002); Antologie nové české literatury 1995-2004 (2004); Jezdec na delfíně (2005); Kniha o kundě (2007); Antologie české poezie II. (2007).
Uspořádal, vydal a redigoval: L. Klíma: Zápisky extatikovy (1991, podle původního edičního zpracování J. Picky z roku 1943) + Arta a jiné příběhy (1992); Jiřího Pastýře smutek sebesám (1993); J. Váchal: Dopis Jakubu Demlovi (1994); V. Šrámek: Jednohubky (2002); M. Mikulášková: Korále okolo hrdla (2005).
Překlad: A. Huxley: Ostrov (2001, s V. Oaklandovou-Ohniskovou).

LITERATURA

Studie a články: Iva Málková: Prostor v současné české poezii. Zastavení nad třemi básnickými sbírkami, sb Prostor v jazyce a literatuře (2007).
Recenze: Obejmi démona!: M. Kovářík, Tvar 2001, č. 13; J. Pulkrábek, Host 2001, č. 7 * Vepřo knedlo zlo aneb Uršulinovi dnové: D. Kaprálová, MFD 23. 5. 2003, příl. Jižní Morava; V. Novotný, Psí víno 2003, č. 25; J. Hušek, Host 2003, č. 9 * Milancolia: V. Novotný, Psí víno 2005, č. 33; Z. Fišer, Host 2005, č. 7 * Býkárna: P. Šrut, Právo 28. 12. 2005, příl. Salon č. 499; A. Cermanová, Tvar 2007, č. 2 * Love!: P. Štengl, Tvar 2007, č. 10; M. Hrabal, Psí víno 2007, č. 40; R. Kopáč, Uni 2007, č. 9; R. Klíčník, A2 2007, č. 50.
Rozhovory: J. Voráč, LidN 11. 10. 1991; P. Fabuš, LitN 2005, č. 31; M. Stöhr, Host 2005, č. 8; O. Horák, LidN 9. 6. 2005.
Autor hesla: Michal Jareš (2008)
Aktualizace hesla: 15. 8. 2008 (jar)
Aktualizace bibliografie: 15. 8. 2008 (jar)
 
zpět na hlavní stranu