Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Hana ANDRONIKOVA

* 9. 9. 1967, Gottwaldov (nyní Zlín) 
 
Prozaička
 

Rozena Přikrylová. Její dědeček Františel Přikryl (1905–1979) byl malíř, grafik a ilustrátor (mj. cestopisů Jiřího Hanzelky Miroslava Zikmunda), otec Ivan Přikryl (1940–2002) byl architekt. – V roce 1986 maturovala na gymnáziu v Gottwaldově (nyní Zlín) a poté vystudovala češtinu a angličtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (absolvovala v roce 1992 diplomovou prací Varovné poselství Irvingova románu Svět podle Garpa). V devadesátých letech pracovala jako personální manažerka pro zahraniční i domácí firmy. V roce 1999 odešla z podnikatelské sféry do svobodného povolání, cestovala a vedle psaní se příležitostně živila jako life-coachingová poradkyně či terapeutka.

 V osmdesátých a devadesátých letech psala převážně poezii, která dosud zůstává v rukopise, koncem devadesátých let se začala věnovat próze. Časopisecky publikovala sporadicky, převážně v Revue Labyrint, příležitostně v Hospodářských novinách, Hostu (mj. v č. 4/2015 básně z pozůstalosti) či Tvaru. Spolu s režisérkou Janou Svobodovou je spoluautorkou konceptu improvizačních divadelních představení Tanec přes plot (2008) a Pakosti a drabanti (2010, nově nastudováno s tit. Šašci, špióni a prezidenti), vycházejících ze spolupráce profesionálních umělců se žadateli o asyl v českých uprchlických táborech. – V roce 2001 obdržela za rukopis své první knihy Zvuk slunečních hodin Literární cenu Knižního klubu a dvakrát získala cenu Magnesia litera: v roce 2002 v kategorii Objev roku taktéž za svůj románový debut a v roce 2011 Cenu čtenářů za prózu Nebe nemá dno. – Jejímu životu s těžkou smrtelnou nemocí věnovala Česká televize jeden z dílů pořadu Třináctá komnata (r. Monika Elšíková, 2010).
 

Hlavním tématem autorčiných próz jsou mezilidské vztahy, jejichž osobité pojetí vyplývá ze zachycení postav v mezních životních situacích, jež odhalují jejich povahové dispozice, prověřují sílu osobnosti a schopnost odolávat tlaku nepříznivého osudu. Příznačným rysem všech jejích textů je také jejich prostorové situování napříč celým světem, nevyjímaje exotických reálií. Prvotina Zvuk slunečních hodin vypráví dramatický příběh rodiny inženýra, zaměstnaného v Indii na stavbách Baťových továren, a jeho židovské manželky, kteří se v předvečer druhé světové války vracejí do Čech postarat se o umírající rodiče a tragicky uvíznou v okupované zemi. Z propracované psychologické i profesní charakteristiky postav, z detailního líčení prostředí, ale i ze seznamu primární a sekundární literatury připojeného k beletristickému textu je patrná autorčina podrobná odborná příprava; jádrem románu je nicméně především emotivní milostný příběh. Jednotlivé povídky prozaického souboru Srdce na udici (spolu s texty publikovanými v letech 2002–2009 časopisecky či v antologiích též v posmrtně vydané knize Vzpomínky, co neuletí) tvoří osobní výpovědi povahově různorodých postav, jež okolnosti přiměly bilancovat dosavadní život a vysvětlit své životní postoje. Ačkoli do osudu vypravěčů tentokrát nezasahují dějinné zvraty, ale více či méně běžné každodenní obtíže, všichni jsou nuceni najít způsob, jak se vyrovnat s osobní krizí. Také tématem poslední prózy Nebe nemá dno je hledání východiska v situaci, kdy jsou zpochybněny i elementární jistoty. Onemocnění rakovinou povzbudí hlavní hrdinku k revoltě vůči racionalisticko-materialistické mentalitě západní kultury, v níž je lidské tělo vnímáno jako nástroj, jenž je třeba opravit, a ona se intuitivně rozhodne nejprve obnovit svou duševní sílu. Nové vjemy a těžko vysvětlitelné prožitky, s nimiž je konfrontována v peruánské džungli a posléze v nevadské poušti, jsou pro její kritickou evropskou mysl obtížně přijatelné, což se v autobiograficky založeném textu projevuje jednak sebeironickým postojem, jednak překotným a záměrně neurovnaným spádem vyprávění.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Zvuk slunečních hodin (P 2001; upr. vyd. 2008); Srdce na udici (PP 2002; též in Vzpomínky, co neuletí); Nebe nemá dno (P 2010); scénicky: Tanec přes plot (2008); Pakosti a drabanti (2010, též s tit. Šašci, špioni a prezidenti).
Souborné vydání: Vzpomínky, co neuletí (PP 2014; ed. J. Jůzl).
Příspěvky ve sbornících: Pohádky z Moravy (2004); Antologie nové české literatury 1995–2004 (2004); Schůzky s erotikou (2005); Ber, po čem toužíš (2006); Ty, která píšeš (2008); Ženy vidí za roh (2009); The Return of Král Majáles (2010).

LITERATURA

Studie a články: M. Jindra: doslov in Zvuk slunečních hodin (2001); O. Hrab: Psala i žila jedním dechem, LidN 14. 1. 2012; M. Kittlová: Osvobozující moc mýtu, LidN 14. 1. 2012, příl. Relax; O. Stehlíková: Zvuk poznání v prózách Hany Andronikovy, iliteratura.cz 19. 1. 2012 [online]; P. A. Bílek: Doslov in Vzpomínky, co neuletí (2014); O. Zitová: Holocaust und Indien: zu Hana Andronikovas Roman Zvuk slunečních hodin, in Der Holocaust in den mitteleuropäischen Literaturen und Kulturen seit 1989 (sb. Stuttgart 2014); L. Machala: Oceňovaná, ale nedoceněná, Tvar 2015, č. 15, též in Cenová bilance 2014 (sb. 2015).
Recenze: Zvuk slunečních hodin: D. Malá, MFD 20. 4. 2002; K. Ondřejková, LidN 27. 4. 2002; V. Novotný, Dobrá adresa 2002, č. 7; M. Jungmann, Mosty 2002, č. 44 * Srdce na udici: A. Haman, LidN 13. 1. 2003; J. Chuchma, MFD 16. 1. 2003; O. Horák, Právo 27. 2. 2003; V. Novotný, Tvar 2003, č. 5; R. Myslivečková, Tvar 2003, č. 5; E. Gilk, Aluze 2003, č. 1; O. Mainx, Host 2003, č. 5 (též ad Zvuk slunečních hodin) * Nebe nemá dno: V. Probst, LitN 2010, č. 45; P. Janoušek, Tvar 2010, č. 21; J. Trávníček, Host 2011, č. 1 * Vzpomínky, co neuletí: K. Kubíčková, MFD 18. 12. 2014; P. Smítalová, Instinkt 2015, č. 6; B. Čiháková, Literární bašta [online] 11. 3. 2015; D. Beníšková, Lógr 2015, č. 15; P. Kožušníková, Texty (Vsetín) 2015, č. 66 (zde); O. Stehlíková, Tvar 2015, č. 15.
Rozhovory: O. Horák, Tvar 2002, č. 16; M. Balaštík, Host 2002, č. 10; J. Rulf, Reflex 2002, č. 33; J. Císař, Grand Biblio 2009, č. 3; V. Probst, LitN 2011, č. 1.
Nekrology: (spa, klr), MFD 21. 12. 2011; A. Bajaja, Zvuk Zlínského kraje 2012, č. 1.
Autor hesla: Erik Gilk (2007); Alena Přibáňová (2011)
Aktualizace hesla: 29. 12. 2019 (vk)
Aktualizace bibliografie: 29. 12. 2019 (vk)
 
zpět na hlavní stranu