Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Jaroslav  HOLOUBEK

* 24. 2. 1946, Nová Ves u Chotěboře  
† 6. 11. 2016, Praha 
 
Básník, prozaik a novinář
 Pocházel z rolnické rodiny z podhůří Železných hor na Českomoravské Vysočině. Po maturitě na gymnáziu v Chotěboři (1963) pracoval v jihlavském archivu. V letech 1964–1969 studoval archivnictví na FF UK (studium však nedokončil) a v letech 1970–1974 televizní publicistiku na Fakultě žurnalistiky UK (PhDr. 1981 prací Kapitoly z dějin českého novinářství). Poté pracoval jako novinář: 1974–1986 v Mladé frontě, 1987–1989 v Kmeni (Tvorbě), 1990 v Tvaru. V roce 1991 byl šéfredaktorem filmového časopisu Premiéra, od roku 1992 redaktorem deníku Blesk, kde v letech 1993–1994 zastával funkci šéfredaktora, v letech 1994–1996 byl šéfredaktorem Nedělního Blesku. V roce 1997 pracoval v redakci deníku Večerní Praha, 1997–2002 byl šéfreportérem týdeníku Story. V letech 2002 –2003 byl manažerem agentury Art Press Image, 2004 šéfredaktorem měsíčníku Elixír, 2004 zástupcem šéfredaktora týdeníku Pestrý svět, 2005–2007 šéfredaktorem odborného měsíčníku Hotel Revue. Od roku 2006 působil jako pedagog na Vysoké škole hotelové v Praze. V roce 2008 byl šéfredaktorem odborného časopisu Gastro Magazín, poté pracoval jako jeho redaktor (časopis od roku 2012 přejmenován na Gastro Report / Minutka) a spolupracoval též s časopisem Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR Fórum). Zemřel na následky těžkého zranění.
 Debutoval v havlíčkobrodském časopisu Cesta Vysočiny, od poloviny šedesátých let přispíval do novin a časopisů: Host do domu, Divoké víno, Květy, Čs. voják, Práce, Literární noviny, Svět práce, Literární měsíčník aj. Po roce 1989 spolupracoval s deníky Hospodářské noviny, PrávoE15, s časopisy Květy, Reflex, MF Plus, Tvar, Salon Práva, ČSA Review, Playboy, s Českým rozhlasem, Country Radiem, s Českou televizí a televizí Z1. – Miloš Vacek napsal na Holoubkův text Lidice vokální skladbu pro smíšený sbor (1977). Holoubek byl rovněž autorem textu písně Předjaří v muzeu hudební skupiny Klíč. – Používal pseudonym Ondřej Jakub a šifry JH, J. H., jh., hol., vh, bb, syn, deš, zv.
 Ve svých počátcích byla Holoubkova smyslová lyrika soustředěna zejména k milostné tematice a k prožitku přírody rodné Vysočiny (Úžas). Později se v jeho básních objevuje beatnické gesto vzpoury proti danosti (zdůrazňované nejen pojetím volného verše, ale i obrazností) a básník staví milostný cit proti racionalitě soudobého světa, který je zpřítomňován značnou frekvencí civilizačně-technických motivů na pozadí velkoměstských scenérií (Stradivárky na dálnici). Počínaje čtvrtou – „bilanční“ – sbírkou Čelní náraz se pak vzpoura ponenáhlu proměňuje v tázání po hlubším smyslu lidské existence, jejíž podstatu nadále tvoří všemi smysly prožívaná láska (Hořká komedie). Vyzývavá erotičnost a ustavičná hédonistická touha po smyslových prožitcích dávají tomuto tázání romantizující podobu antinomie láska – technická civilizace, antinomie, v níž viděl Holoubek jeden ze základních problémů současnosti. Ve sbírce Ponorka v zahradě Čech převládla nad kritickou reflexí asociativnost, imaginace a až poetistická hravost. Od konce devadesátých let sílil v Holoubkově poezii skeptický a melancholický tón a svobodná imaginace se častěji podřizovala epickému mikropříběhu, a to i tam, kde se básník explicitně hlásil k surrealistickým postupům (Kdybych se nenarodil, Čínské hůlky). Povídková sbírka Žárlivá postel představuje pozdní Holoubkův prozaický debut – stejně jako v autorově básnické tvorbě i zde hraje klíčovou roli erotická tematika a imaginativní způsob zobrazování.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie a publicistika: Úžas (BB 1977); Zakázané ovoce (BB 1979); Stradivárky na dálnici (BB 1980); Čelní náraz (BB 1985); Faustovy narozeniny (BB 1986); Včelí král (BB 1989); Hořká komedie (BB 1990); Načasovaná slepice (BB 1990); Ponorka v zahradě Čech (BB 1994); Kdybych se nenarodil. Básně a jiné neřesti (BB 1999); Čínské hůlky (BB 2000); Alan Pajer: Teď už to můžu říct. Zpověď bývalého fotografa prezidentské kanceláře a Dagmar Havlové (rozhovor, 2004); Karel Černoch: Já bejval divnej kluk (rozhovor, 2005); Žárlivá postel (PP 2008); Veselý hřbitov (BB 2014); Hotel Dračí komnata (P pro děti, 2014).
Výbor: Piha na nose (BB 1996); Lásky a nevěry (BB 2008).
Ostatní: Příběhy staveb a okřídlených kol. Železniční stavitelství (2002); Gurmáni ze Smíchova aneb Vaří starosta a jeho přátelé (2003); Cesta časem. Silnice, mosty a železnice (2004); České Švýcarsko. Krajina inspirace (2012)
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Halasovské ozvěny (1968); Modro spadlé na zem (1968); Pozvání do krajiny (1975); Rosný bod (1977); Dopisy Černému moři (1981), Jarní Vltava. Mladá česká poezie (Kyjev 1982); Domy s tisícem očí (1985); Štědrost jabloní (Moskva 1987); Sloupkořadí Světa v obrazech (1989); Eastern Visions. Promotion of world poetry (Virginia 1996); 27 popravených českých pánů očima 27 českých spisovatelů (2000); 27 českých obrazů očima 27 českých spisovatelů (2001); In flagranti (2002); Sex v Čechách (2004); Báseň mého srdce (2005); Divoké víno 1964–2007 (2007); Vábivé záhyby (2007); Ptáci z podzemí (2013).
Překlady: P. de Coubertin: Óda na sport (1988); Sólo na tětivu. Verše mladých ukrajinských básníků (1989, s dalšími); L. Grieser: Ryby. Úlovky z řek a moří na našem stole (1993); L. Crown: Marylin. V ateliérech společnosti Twentieth Century Fox (1993); H. Ch. Andersen: Zpráva o cestě do Saského Švýcarska. Stínové obrázky z cesty do Harzu a Saského Švýcarska (2010, s Jelenou Klare).
Uspořádal a vydal: Žeň '80 (sb. Strážnice Marušky Kudeříkové, 1981); Dopisy Černému moři. Bulharsko ve verších českých básníků (1981).

LITERATURA

Studie a články: M. Blahynka: J. Holoubek. Postavy mladší české poezie, MF 7. 1. 1981, příl. Víkend MF; K. Sýs: „…a sny jdou dál!“ (doslov), in JH: Čelní náraz (1985); J. Peterka: Co mi vytýkáte – to jsem já (doslov), in JH: Hořká komedie (1990); R. Holub: Jaroslav Holoubek – hvězdný tulák a otec rodiny (doslov), in JH: Načasovaná slepice (1990); Z. Hrabica: Jak jsem je poznal (2001); V. Křivánek: Poezie jako zručnější druh milování (doslov), in JH: Lásky a nevěry (2008); L. Machala: Mušketýr poezie aneb Holoubek věčně mladý a hravý? (doslov), in JH: Veselý hřbitov (2014).
Recenze: Úžas: J. Pavelka, LM 1978, č. 1; Z. Heřman, NK 1977, č. 24; L. Chytilová, MF 4. 6. 1977, příl. UM; F. Moravová, Práce 14. 6. 1977; -ks- (K. Sýs), Tvorba 1977, č. 38 * Zakázané ovoce: M. Blahynka, Tvorba 1980, č. 26; V. Kolár, RP 21. 1. 1980; ger (F. Schildberger), Pochodeň 22. 1. 1980; vln (V. Novotný), ZN 28. 1. 1980; Z. Heřman, MF 22. 2. 1980; L. Falteisek, VP 11. 3. 1980; P. Kovařík, SvSl 28. 3. 1980; P. Andruška, Romboid 1980, č. 6; R. Holub, Čtenář 1980, č. 10; V. Slíva, LM 1980, č. 8; lch (L. Chytilová), NK 1980, č. 51 * Stradivárky na dálnici: Z. Heřman, MF 14. 11. 1980; vln (V. Novotný), ZN 9. 1. 1981; fsch (F. Schildberger), Pochodeň 14. 1. 1981; J. Šimon, 28. 2. 1981; J. Křížová, RP 7. 4. 1981; Z. Lebl, Brněnský večerník 27. 5. 1981; R. Matys, LM 1981, č. 6; P. A., Slovenské pohľady 1981, č. 10; I. Hochel, Romboid 1981, č. 11 * Čelní náraz: P. Bílek, Práce 21. 3. 1986; F. Cinger, RP 17. 4. 1986; Z. Heřman, MF 24. 4. 1986; V. Kolár, Tvorba 1986, č. 22, příl. Kmen; R. Křesťan, Mladý svět 1986, č. 26; L. Brožek, Květy 1986, č. 28; V. Novotný, ZN 14. 7. 1986; O. Rafaj, LM 1986, č. 7 * Faustovy narozeniny: J. Blahota, Tvorba 1987, č. 28, příl. Kmen * Včelí král: P. A. Bílek, NK 1989, č. 38; J. Olšovský, Československý voják 1989, č. 22; Z. Heřman, MF 12. 9. 1989; F. Cinger, RP 13. 9. 1989; V. Píša + Z. Vybíral, Kmen 1989, č. 4; J. Trávníček, Rovnost 24. 10. 1989; J. Švadelík, Práce 10. 11. 1989; J. Hájková, SvSl 22. 2. 1990; V. Novotný, ZN 27. 2. 1990 * Hořká komedie: M. Petříček, NK 1990, č. 47; V. Novotný, MF 12. 12. 1990; blah, Květy 1990, č. 50; J. Vanča, ZN 5. 2. 1991; J. Zahradnický, Tvar 1991, č. 11 * Načasovaná slepice: mpk, NK 1991, č. 1/2; J. Vanča, České a moravskoslezské ZN 3. 8. 1991, příl. ZN navíc – hobby * Ponorka v zahradě Čech: J. P. Kříž, Český deník 23. 12. 1994; J. Vanča, Práce 28. 12. 1994; J. Hájková, LitN 1995, č. 14 * Piha na nose: F. Cinger, Právo 19. 3. 1996; L. Sedláková, Denní Telegraf 26. 3. 1996; J. Suk, NK 1996, č. 13; (voj), Práce 1. 8. 1996 * Kdybych se nenarodil: L. Brožek, Právo 18. 5. 1999; L. Falteisek, Slovo 30. 7. 1999; R. Kopáč, LitN 1999, č. 33 * Alan Pajer: Teď už to můžu říct: S. Blechová, LidN 15. 5. 2004; J. Chuchma, MFD 22. 7. 2004 * Žárlivá postel: M. Nyklová, Naše rodina 2009, č. 13; E. Marková, Litenky 2011, č. 5/6 * Veselý hřbitov: E. Brikcius, Biblio 2014, č. 10; M. Blahynka, Haló noviny 29. 4. 2015, příl. Literatura – Umění – Kultura; I. Harák, Tvar 2016, č. 3.
Rozhovory: J. Rejžek, Práce 18. 8. 1977; rp (P. Prouza), LD 30. 9. 1977; J. Plachetka, MF 8. 6. 1978; L. Falteisek, VP 5. 2. 1981; M. Ouřadová, Československý voják 1981, č. 13; I. Černý, Svět práce 1981, č. 23; O. S., Chotěbořský zpravodaj 1985, č. 2; J. Tuček, Práce 21. 9. 1985; K. Sýs, Tvorba 1985, č. 46, příl. Kmen; P. Sýkora, Kulturní rozvoj 1985, č. 25; nn, MF 25. 1. 1986; J. Semerák, Čekoslovenský voják 1986, č. 3; D. Skupová, AZ magazín 1986, č. 7; O. Smrček, Pochodeň 8. 1. 1987; M. Šára, Svoboda 4. 12. 1987, příl. Příloha; G. Murín, Romboid (Bratislava) 1988, č. 7, příl. Dotyky; K. Stružková, AZ magazín 1988, č. 5; A. Pflimpflová, OL 8. 4. 1989; J. Prokop, Výběr z nejzajímavějších knih 1989, č. 2; J. A. F. Krupka, Denní Telegraf 30. 12. 1993; S. Čechová, Mosty 1993, č. 52; M. Kozánková, Rovnost 18. 3. 1994, příl. Rt-magazín; J. Rovenská, RP 2. 4. 1994; R. Štefaňáková, Tvar 1994, č. 9; Ľ. Feldek, Mosty 1994, č. 36; R. Štefaňáková, Plzeňský deník 3. 1. 1995; H. Bartíková, Story 1995, č. 21; J. Dlouhá, K revue 2008, č. 11; M. Nyklová, Knižní novinky 2009, č. 5.

Autor hesla: Jaroslav Med (1995); Karel Piorecký (2008)
Aktualizace hesla: 8. 11. 2016 (jar)
Aktualizace bibliografie: 8. 11. 2016 (jar)
 
zpět na hlavní stranu