Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Miloslav ŠIMEK

* 7. 3. 1940, Praha  
† 16. 2. 2004, Praha 
 
Kabaretiér, prozaik, dramatik
 Otec, básník a bankovní úředník Rudolf Šimek (1908–1982), vydal sbírky Světlo na moři (1930), Po půlnoci (1931), Zlaté pobřeží (1934) a Kouzelník s číší vína (1941). – Po maturitě na jedenáctileté střední škole (1957) pracoval Miloslav Šimek jako dělník ve skladu keramiky v závodě Stavební izolace a studoval češtinu, dějepis a výtvarnou výchovu na pražském Pedagogickém institutu (1959–63, abs. prací o Osvobozeném divadle). Po dvouleté vojenské službě učil na částečný úvazek na ZDŠ v Praze-Střešovicích (1965–67). Na počátku šedesátých let založil kabaret Mlok (Mládí okolo kultury), který vystupoval v sále ve Spálené ulici v Praze, roku 1962 kabaret Karkulka (Karlínský kulturní kabaret). Od roku 1961 autorsky, herecky i organizačně spolupracoval s Jiřím Grossmannem, s nímž založil poloprofesionální kabaretně-hudební scénu Divadelní klub Olympik, kde působili i poté, co získali profesionální angažmá v divadle Semafor (1967). Smrt Jiřího Grossmanna přiměla Šimka k hledání nového jevištního i autorského partnera; v letech 1972–1987 v Semaforu vystupoval v herecké a autorské dvojici s Luďkem Sobotou (zpočátku s nimi několik let vystupoval i Petr Nárožný) a v letech 1986–1996 s Jiřím Krampolem (v 90. letech také s Uršulou Klukovou). Spolu s nimi po odchodu ze Semaforu založil Divadlo Jiřího Grossmanna, kde v letech 1990–2003 uzavřel svou autorskou a hereckou dráhu. V posledních letech vystupoval ve dvojici s televizní moderátorkou Zuzanou Bubílkovou.
 

Přispíval zejména do týdeníku Mladý svět, kde měl od roku 1972 pravidelnou rubriku Pedagog ve výslužbě, v 60. letech do Repertoáru malé scény a dále do Jonáše, Mladé fronty, Sedmičky pionýrů aj. Řada představení autorské dvojice ŠimekGrossmann byla na přelomu 60. a 70. let natočena Čs. televizí (Návštěvní den /6 pořadů vysílaných v době svého vzniku 1968–1971, další 3 nalezeny v archivu a vysílány až v 90. letech/, Pánský večírek /1970/ a 3 pořady Hop dva tři /1970/, vše režie Ján Roháč); tyto a některé další televizní záznamy byly užívány v archivních či nově sestříhaných pořadech (Takové milé /pře/klepy, 1999). Šimek sám, případně s novými partnery v komické dvojici napsal scénáře k zábavným televizním cyklům Ze Soboty na Šimka (1974–77, r. Ján Roháč + Eduard Sedlář), Decentní večer (1977–80, r. Ján Roháč + Eduard Sedlář); Zajíc v pytli (1985–89, 12 pořadů, r. Vladimír Drha, později Eduard Sedlář; s Luďkem Sobotou, později s Jiřím Krampolem), Telefony (1991–92, 7 dílů, r. Jan Rubeš), Kavárna u Uršuly (1994–95, 4 díly, r. Antonín Vomáčka, s Jiřím Krampolem) a pořadům Výlet pro dva (1983, r. Alexej Nosek, sc. + Václav Šmerák a Luděk Sobota), Jedeme do Evropy (1992, s Jiřím Krampolem), Dallas 213. Konečně doma (1992, oba r. Antonín Vomáčka). V 90. letech vystupuje i v periodických televizních talk-show s politickou tematikou (Křížový výslech, 1993–94; S politiky netančím, 1995–2000, se Zuzanou Bubílkovou, vše r. Antonín Vomáčka; Politické harašení, 2001–2003, se Zuzanou Bubílkovou). Hojně též Šimek spolupracoval s rozhlasem (od roku 1995 vystupoval v pravidelných pořadech na stanici Frekvence 1). – Hrál mj. ve filmech Hop a je tu lidoop (1977); Jen ho nechte, ať se bojí (1978); Buldoci a třešně (1981) a Kam doskáče ranní ptáče (1986). – Televizní dokument Šimek Šoumen natočil P. Křemen (2005).

 Naprostá většina Šimkových knižně – v nejrůznějších souborech – publikovaných textů, ať již napsaných s Jiřím Grossmannem, nebo pozdějšími partnery, vyrůstala z jeho činnosti divadelní. Forma text-appealového divadla, kterou dvojice Š+G provozovala, se opírala o schopnost autorské improvizace, o teenagerovský a studentský humor a byla svázána i se soudobou populární hudbou různých žánrů (od country přes folk, bigbeat, rock k více či méně konformnímu střednímu proudu). Jejím základem bylo scénické pásmo dialogů, scének, písniček a čtených povídek, to vše založeno na groteskní, drastické nadsázce, která byla v charakteristice postav, v situacích a ději dotažena až do absurdity pracující s prvky černého humoru a nonsensu (V tomhle teta nehraje, Besídka zvláštní školy, Návštěvní den). Politický vývoj na konci desetiletí dvojici přivedl rovněž k politické satiře (až karikatuře, Besídka v rašeliništi). – V 70. letech byl stavebný princip Šimkových her a textů zachován, tzv. normalizace z nich však vytlačila satirický prvek a divadelní spolupráce s typově odlišným Luďkem Sobotou postupně proměnila komiku absurdní naivity v jednodušší komiku hlouposti, stupňovanou někdy téměř do idiocie. Jen částečný návrat k vlastním počátkům znamenalo v polovině 80. let zahájení spolupráce s Jiřím Krampolem (Besídka bývalých žáků zvláštní školy). Spolu s ním se Šimek znovu obrátil k satiře, nad nezávaznou komikou u nich převládly prvoplánové populární komentáře soudobé společenské reality, opírající se o „zdravý rozum“ a „lidový pohled“. S uvolňující se společenskou atmosférou se pak stále více odhodlávali i k politickým tématům. Plný prostor pro Šimkův odklon od poetiky nonsensu k aktuální a přímočaré satiře na přítomnou politickou a hospodářskou situaci však otevřel až polistopadový vývoj (Surio Mario v Čechách aneb Jedeme do Evropy) a zvláště divadelní a televizní pořady a knihy, které vznikly ve spolupráci se Zuzanou Bubílkovou (S politiky netančím) a které z hlediska přizpůsobivosti „lidovému“ publiku dospěly nejdál. – S Josefem Fouskem Šimek napsal i dvě hry pro Divadlo Spejbla a Hurvínka.

BIBLIOGRAFIE

Knižně: Kniha navíc (PP, D 1968, s J. Grossmannem, int. rozmn. Klubu Olympik); Besídka zvláštní školy (PP humorist., 1969, s J. Grossmannem, poté in Povídky aneb Nechci slevu zadarmo); Poslední chlap (muzikál, rozmnož., 1972, i prem., s J. Grossmannem, V. Poštulkou a A. Michajlovem); Návštěvní dny (TV sc., 1975, s J. Grossmannem); Návštěva cirkusu (PP humorist., divadelní výstupy, 1976, s J. Grossmannem; poté in Povídky aneb Nechci slevu zadarmo); Hurvínkova diskotéka (D loutk., rozmnož., 1979, i prem., s J. Fouskem); Hurvínek na šikmé ploše (D loutk., rozmnož., 1983, i prem., s J. Fouskem); Jak vyrobit bumerang (PP humorist., dialogy 1987, s L. Sobotou); Vlaková souprava pro třetí tisíciletí (PP humorist., 1988, s J. Krampolem, zahrnuje též divadelní dialogy a hry Pohoda a Besídka bývalých žáků zvláštní školy); Besídka bývalých žáků zvláštní školy (PP humorist., 1990, s J. Grossmannem a J. Krampolem, obsahuje většinu povídek z knih Besídka zvláštní školy, Návštěva cirkusu, Vlaková souprava pro třetí tisíciletí a dosud netištěné povídky); Povídky aneb Nechci slevu zadarmo (PP humorist., divadelní texty, 1993, s J. Grossmannem, obsahuje povídky z knih Besídka zvláštní školy, Návštěva cirkusu, dosud knižně netištěné povídky a televizní povídku); Putování s oslem (P humorist., 1994, s J. Fouskem); Surio Mario v Čechách aneb Jedeme do Evropy (PP humorist., divadelní texty, 1995, s J. Krampolem, obsahuje většinu povídek z knih Vlaková souprava pro třetí tisíciletí, Besídka bývalých žáků zvláštní školy, dosud netištěné povídky, hry a jejich části: Jedeme do Evropy, Čichám, čichám Ameriku!, Černá hodinka a půl); Politici nevyhynou... ale snažit se o to musíme (texty satir., 1997, se Z. Bubílkovou); Politická kámasútra aneb Polibte si preference (texty satir., 1998, se Z. Bubílkovou); Politická záchytka aneb S politiky do němoty (texty satir., 1999, se Z. Bubílkovou); Návštěvní den u Jiřího Grossmanna (1999, zahrnuje vzpomínkové texty, dialogy, mj. z cyklu Pupáci, a divadelní hry Besídka zvláštní školy a Besídka v rašeliništi); Politické mraveniště aneb Samý Pytlík, žádný Ferda (texty satir., 2000, se Z. Bubílkovou); Politický orloj aneb Figurky se vracejí (texty satir., 2001, se Z. Bubílkovou); Komu není shůry dáno, v politice nekoupí (texty satir., 2002, se Z. Bubílkovou); Zuzana Bubílková a Miloslav Šimek varují: Politika škodí zdraví (texty satir., 2003, se Z. Bubílkovou); Povídky (PP 2007, nová souborná edice povídek z knihy Povídky aneb Nechci slevu zadarmo doplněná o dosud knižně nepublikované povídky a dialogy z cyklu Pupáci).
Autorské divadelní pořady a inscenace: Polotrapno (1961, s V. Bystrovem a Petrem Zunou); V tomhle teta nehraje (1961, s J. Grossmannem); Dva z plivníku (1962, s J. Grossmannem); Hoj Štěchovice (1962, s J. Grossmannem); Nádraží Twist nad Vltavou (1962, s T. Pačesem); Nečekejte twist (1963, s J. Grossmannem); Hit revue (1964, s J. Grossmannem); Proces s bigbeatovým králem (1964, s J. Grossmannem); Hit show (1965, s J. Grossmannem); Návštěvní den (1966, s J. Grossmannem, v Klubu Olympik); Besídka zvláštní školy (1967, s J. Grossmannem); Návštěvní den 1 (1967, s J. Grossmannem, v Semaforu); Návštěvní den 2 (1968, s J. Grossmannem); Večer pro otrlé aneb Pět Pupáků (1968, s J. Grossmannem); Besídka v rašeliništi (1968, s J. Grossmannem); Othello odpadá aneb Večer u kulečníku (1970, s J. Grossmannem); Návštěvní den 3 (1970, s J. Grossmannem); Besídka divadelní aneb Staříček Hamuša ožil (1971, s J. Grossmannem); Návštěvní den 5 (1971); Zavěste, prosím... volá Semafor (1972); Třetí nejlepší představení na světě aneb Zázrak (1973, s L. Sobotou); Jemný mrav (1973, s L. Sobotou); Návštěvní den 6 (1975, s L. Sobotou); Robinson Kreutznauer potom a Šípková Růženka napřed (1976, s L. Sobotou); Dva pestré týdny v oblastním muzeu (1977, s L. Sobotou); Celaskon a cyankali (1978, s L. Sobotou); Návštěvní den 7 (1980, s L. Sobotou); Záviš kontra Březinová (1984, s M. Plzákem); Besídka bývalých žáků zvláštní školy (1986, s J. Krampolem); Nešlo odolat aneb Besídka mimořádná – zahradní (1988, s J. Krampolem); Jedeme do Evropy (1990, s J. Krampolem a s texty J. Grossmanna); Telefony aneb Křížový výslech (1990); Čichám, čichám Ameriku! (1991, s J. Krampolem); Měsíčník DJG (1992); Návštěvní den č. 8 (1992, s J. Krampolem); Kavárna u Uršuly 1 (1993, s J. Krampolem); Černá hodinka a půl (1993, s J. Krampolem); Kavárna u Uršuly 2 aneb Číšník a dítě (1995, s J. Krampolem, autorská spolupráce U. Kluková); Muž se třemi ženami (1995); S politiky netančím (1995); Mimořádný den v Kavárně u Uršuly (1996, s J. Krampolem, autorská spolupráce U. Kluková); Politická inventura (1998); Politické harašení (od 2001).
Příspěvky ve sbornících: Čtyři o čtyřech (1984); Živý proud. Česká povídka 1945–1985 (1986); Kavárny a spol. (1990).
Diskografie: Besídka zvláštní školy (sestřih z představení LP 1969, náklad zničen, 1990; záznam představení CD 1998); Návštěvní den 1 (LP 1970; rozš. vyd. CD 1996); Návštěvní den 2 (LP 1971; rozš. vyd. CD 1996); Návštěvní den 3 (LP 1972; rozš. vyd. 1997); To byl Jiří Grossmann (LP 1975); Ze soboty na Šimka 1 (LP 1976); Zavěste prosím, volá Semafor (LP 1976); Ze Soboty na Šimka 2 (LP 1977)Návštěvní den č. 6 (LP 1978, CD 1999); Povídky Šimka & Grossmanna 1 (LP 1979), Decentní večer Šimka a Soboty (LP 1980); Povídky Šimka & Grossmanna 2 (LP 1980); Povídky Šimka & Grossmanna 3 (LP 1981), Zavěste prosím, opět volá Semafor (LP 1985); Kursy první pomoci (LP 1986); Neuvěřitelné situace (LP 1987, CD 1996); Večer při petrolejce (LP 1989); Rozruch v lázních (LP 1989); Slohová cvičení z kavárny Slavie (LP 1989); Pupáci (LP 1990, rozš. vyd. pod tit. Volte Pupáka CD 1998); Zle matičko zle, politici zde (MC 1994, se Z. Bubílkovou); Mario Surio (MC 1994); Povídky 1 (CD 1994); Povídky 2 (CD 1995); V Kavárně u Uršuly (MC 1995); S politiky netančím (MC 1995); Kavárna u Uršuly na jevišti Divadla Jiřího Grossmanna (MC 1995); Skandální odhalení (CD 1996); Povídky 3 (CD 1996); Návštěvní den 4 (CD 1997); Besídka v rašeliništi (CD 1998); Návštěvní den 5 (CD 1999); S politiky netančím (CD 1999); Politická inventura (CD 1998); Zajíc v pytli – To nejlepší z Šimka a Krampola 1 (CD 1999); Polibte si preference (CD 2000); Politické harašení (CD 2001); Důchodci na poště (CD 2001); Povídky 4 (CD 2001); Povídky 5 (CD 2001); Povídky 6 (CD 2003); To byli pánové Šimek & Grossmann (CD 2004); Povídky 7 (CD 2004); Povídky 8 (CD 2006); Šimek, Sobota, Nárožný, Krampol: Nejlepší scénky (CD 2006); Šimek, Sobota, Nárožný: Brum brum (CD 2007); Povídky z knížky Surio Mario v Čechách (CD 2007); Ze Soboty na Sobotu (CD 2008); Jiří Krampol – To nejlepší (CD 2008) aj.
Videozáznamy: DVD: Šimek a Grossmann: Návštěvní dny – Hop dva tři (sestřih z TV pořadů, 2004); Šimek, Nárožný, Sobota: Nejslavnější scénky (sestřih z různých TV vystoupení, 2005); Šimek a Grossmann: Návštěvní dny – Hop dva tři – Pánský večírek – Potoky modré krve 2 (sestřih z TV pořadů, 2007).

LITERATURA

Knižně: M. Wágner: Co vy Pražáci víte o životě, aneb, Miloslav Šimek jak ho znám já (2001); M. Wágner: M. Wágner: M. Š. – pro někoho šoumen, pro mě kamarád Slávek (2004).
Studie a články: M. Horníček: úvod, in Návštěva cirkusu (1976); R. Pytlík in Malá encyklopedie českého humoru (1982); F. Kafka: doslov, in Vlaková souprava pro třetí tisíciletí (1988); V. Just in Z dílny malých scén (1989); V. Just in Z dílny malých scén (1989); S. Janáčková: K jazyku a stylu povídek Š+G, ČJL 1995/96, č. 5 (květen 1996); V. Just: Z českých hájů rozptylu, DivN 1996, č. 14; V. Just: Horníček+Šimek = Rozměr zmizelého, DivN 2005, č. 22.
Recenze: Večer pro otrlé: F. Kafka, Plamen 1968, č. 7 * Besídka v rašeliništi: Jar. Vedral, MF 4. 12. 1968; Ns, Tribuna 1969, č. 16 * Othello odpadá: J. Kolář, DivN 1969/70, č. 13 * Besídka zvláštní školy (povídky): O. Sus, Texty 1970, č. 8 * Poslední chlap: V. Dušek, Průboj 24. 5. 1973 * Návštěva cirkusu: M. Skalka, Květy 1977, č. 2 * Celaskon a cyankali: J. Procházka, SvSl 6. 6. 1978 * Hurvínkova diskotéka: P. Pavlovský, Čs. loutkář 1980, č. 3 * Povídkyaneb Nechci slevu zadarmo: (viš), MFD 5. 2. 1994, příloha Víkend * Putování s oslem: F. Cinger, RP 9. 8. 1994; (ev), Ahoj na sobotu 1994, č. 33 * Surio Mario v Čechách aneb Jedeme do Evropy: F. Cinger, RP 27. 3. 1995 * S politiky netančím: J. Rejžek, LitN 1999, č. 9.
Rozhovory: S. Mikšovic, Večerní Praha 8. 8. 1964; red., MS 1968, č. 32; J. Janoušek in Hvězdy z masa a kostí (1979); J. Froněk, Rodina a škola 1984, č. 12; H. Bernášková, Ahoj na sobotu 1989, č. 23; J. J. Vaněk, Signál 1992, č. 52; red.: Práce 16. 4. 1994, příloha Péčko; M. Hladíková, Koktejl 1995, č. 5; F. Cinger, Právo 25. 1. 1999; O. Šturma, LidN 24. 2. 2004.
Nekrology: J. Machalická, LidN 17. 2. 2004; různí autoři, MFD 17. 2. 2004; M. Homolová, LidN 21. 2. 2004; R. Lipčík, Instinkt 2004, č. 8; J. Kolář, DivN 2004, č. 6.

Autor hesla: Blanka Hemelíková (1998); Michal Přibáň (2008)
Aktualizace hesla: 30. 11. 2008 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 30. 11. 2008 (mlp)
 
zpět na hlavní stranu