Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Jiří GROSSMANN

* 20. 7. 1941, Praha  
† 5. 12. 1971, Praha  
 
Kabaretiér, autor humoristických povídek, skečů a písňových textů
 

Otec Ferdinand Grossmann pracoval jako úředník v Čedoku, byl však také ochotnickým hercem a režisérem. Matka Jiřina, roz. Faltysová, pocházela z významné divadelnické rodiny (strýc Karel Faltys /1878–1944/ byl divadelní a filmový herec). Jiří Grossmann po maturitě na jedenáctileté střední škole v Praze (1958) studoval Stavební fakultu ČVUT. Vysokoškolského studia však po třech letech zanechal, krátce pracoval v Tesle Karlín a poté odešel jako elév do divadla Alfa v Plzni (1962–1963). Po vojenské službě (1963–1965) pracoval jako reklamní textař v Pražské novinové službě. Od roku 1961 autorsky, herecky i organizačně spolupracoval s Miloslavem Šimkem, s nímž založil vlastní poloprofesionální kabaretně-hudební skupinu Mlok (Mládí okolo kultury), vystupující na scéně Divadelního klubu Olympik v pražské Spálené ulici. V období počínající spolupráce působili Š+G také pod hlavičkou souboru Karkulka (Karlínský kulturní kabaret) v sále U Zábranských, po dobu vojenské služby krátce též v souboru Voj (Vojenské jeviště) a po ní v divadle Sluníčko na Příkopech. Od roku 1967 byl Grossmann hercem, zpěvákem a textařem v divadle Semafor, příležitostně však spolu s Miloslavem Šimkem nadále vystupoval i v klubu Olympik. Zemřel v důsledku nádorového onemocnění mízních uzlin.

 
Publikoval mj. v Mladém světě, Mladé frontě, Svobodném slovu, Dikobrazu, Sedmičce pionýrů, Zítřku, Repertoáru malé scény, Ahoji na sobotu a v časopisu Jonáš Klubu spřízněných duší při divadle Semafor. Vedle scénářů divadelních představení, dialogů a povídek psal spolu s Miloslavem Šimkem také scénáře ke komiksům Vladimíra Havlíčka Příběhy psychologa Sudy (Chatař 1969) a Tonda a já (Rychlé šípy 1971). – Na konci šedesátých let Čs. televize v Semaforu natočila cyklus pořadů Návštěvní den (1968–1971; celkem 8 programů, z nichž jeden se nedochoval ani v archivu ČT; číslování neodpovídá stejnojmenným divadelním představením ani gramofonovým nahrávkám), Pánský večírek (1971) a Hop dva tři 1-3 (1971); tyto a některé další televizní záznamy byly později užívány v archivních či nově sestříhaných pořadech (mj. Takové milé /pře/klepy, 1999). Jako herec se Grossmann uplatnil též ve filmu Zločin v šantánu (1968, r. Jiří Menzel). – Dokument Drahý můj Jiří Grossmann natočil Jiří D. Novotný pro televizní cyklus Předčasná úmrtí (2000).
 

Tvorba herecké a autorské dvojice Š+G představovala novou etapu v poetice text-appealového divadla, která byla – na rozdíl od jazzové a raně rock’n’rollové generace Reduty – propojena s rockovou hudbou i humorem teenagerů. Jejich komika navazovala na tradici recesního humoru ze školního prostředí, založenou Jaroslavem Žákem. Vystavěna byla na drastické satirické hyperbole (situační, dějové a především slovní), jejíž pomocí autoři permanentně nadsazovali rozličné společenské jevy (puberta, pokrytecká výchova, stupidita sloganů a soutěží, různé druhy vyšinutosti, šplhounství, šprtství apod.). V průběhu času pak dospěli i do polohy razantní politické satiry (Besídka zvláštní školy, Besídka v rašeliništi), která někdy inklinovala k černému humoru (Večer pro otrlé aj.). Představení Š+G byla sestavována z předčítaných i komentovaných povídek, krátkých scének, písniček, rozhovorů, kvízů či „dotazovny“, a podobně komponována je i většina knižních publikací, jejichž je Grossmann spoluautorem (Kniha navíc, Návštěvní dny, Návštěva cirkusu). Samostatně psal Grossmann lyrické i humorné písňové texty, z nichž mnohé jako zpěvák sám interpretoval. Jeho výrazný podíl na vytváření i udržení stylové jednoty a úrovně humoru Š+G dokázala paradoxně až jeho předčasná smrt, kdy se další tvorba této semaforské skupiny obrátila do odlišných stylových poloh.

BIBLIOGRAFIE

Knižně: Kniha navíc (PP, D 1969, s M. Šimkem, int. rozmn. Klubu Olympik); Besídka zvláštní školy (PP 1969, s M. Šimkem; poté in Povídky aneb Nechci slevu zadarmo); Poslední chlap (muzikál, rozmnož., 1972, prem. 1973, s M. Šimkem; V. Poštulkou a A. Michajlovem); Návštěvní dny (TV scénáře, 1975, s M. Šimkem); Návštěva v cirkusu (PP, divadel. výstupy, 1976, s M. Šimkem; poté in Povídky aneb Nechci slevu zadarmo); Besídka bývalých žáků zvláštní školy (PP 1990, s M. Šimkem a J. Krampolem); Povídky aneb Nechci slevu zadarmo (1993, s M. Šimkem; obsahuje: Besídka zvláštní školy, Návštěva v cirkuse + dosud netištěné povídky, rozš. vydání pod názvem Povídky, 2007); Návštěvní den u Jiřího Grossmanna (výbor textů a vzpomínek, 1999; s M. Šimkem, obs. mj. hry Besídka zvláštní školy, Besídka v rašeliništi a řadu skečů Š+G); Povídky (PP, s M. Šimkem, úplné vydání povídek Š+G, 2007).
Autorské divadelní pořady a inscenace: V tomhle teta nehraje (1961, s M. Šimkem); Dva z plivníku (1962, s M. Šimkem); Hoj Štěchovice (1962, s M. Šimkem); Nečekejte twist (1963, s M. Šimkem); Hit revue (1964, s M. Šimkem); Proces s bigbeatovým králem (1964, s M. Šimkem); Hit show (1965, s M. Šimkem); Návštěvní den (1966, s M. Šimkem, v Klubu Olympik); Besídka zvláštní školy (1967, s M. Šimkem); Návštěvní den 1 (1967, s M. Šimkem, v Semaforu); Návštěvní den 2 (1968, s s M. Šimkem); Večer pro otrlé aneb Pět Pupáků (1968, s M. Šimkem); Besídka v rašeliništi (1968, s M. Šimkem); Výlet s Lomcovákem (1969, s M. Šimkem, zájezdové představení); Othello odpadá aneb Večer u kulečníku (1970, s M. Šimkem); Návštěvní den 3 (1970, s M. Šimkem); Besídka divadelní aneb Staříček Hamuša ožil (1971, s M. Šimkem); Návštěvní den 5 (1971, s M. Šimkem); Návštěvní den 6 (1975, s M. Šimkem a L. Sobotou).
Příspěvky ve sbornících a antologiích: Živý proud (1986); Z dílny malých scén (1989).
Zvukové záznamy: Besídka zvláštní školy (sestřih z představení LP 1969, náklad zničen, 1990; záznam představení CD 1998); Setkání v Semaforu (LP 1969, náklad zničen); Návštěvní den 1 (LP 1970; rozš. vyd. CD 1996); Návštěvní den 2 (LP 1971; rozš. vyd. CD 1996); Návštěvní den 3 (LP 1972; rozš. vyd. 1997); To byl Jiří Grossmann (LP 1975); Povídky Šimka & Grossmanna 1 (LP 1979), Povídky Šimka & Grossmanna 2 (LP 1980); Povídky Šimka & Grossmanna 3 (LP 1981), Ano, pane Jiří (LP 1987); Pupáci (LP 1990, rozš. vyd. pod tit. Volte Pupáka CD 1998); Své banjo odhazuji v dál (CD 1990); Povídky 1 (CD 1994); Povídky 2 (CD 1995); Povídky 3 (CD 1996); Návštěvní den 4 (CD 1997); Besídka v rašeliništi (CD 1998); Návštěvní den 5 (CD 1999); Povídky 4 (CD 2001); Povídky 5 (CD 2001); Jako kotě si příst (CD 2002); Povídky 6 (CD 2003); To byli pánové Šimek & Grossmann (CD 2004); Povídky 7 (CD 2004); Závidím: Naďa Urbánková zpívá Jiřího Grossmanna (2004); Povídky 8 (CD 2006); Návštěvní dny (3CD, 2010); Až tě náhodou potkám (3CD 2011); Šimek a Grossmann: komplet 1966–1971 (17CD, 2013).
Videozáznamy: DVD: Návštěvní dny – Hop dva tři (sestřih z TV pořadů, 2004); Návštěvní dny – Hop dva tři – Pánský večírek – Potoky modré krve 2 (sestřih z TV pořadů, 2007).

LITERATURA

Knižně: M. Šimek: Návštěvní den u Jiřího Grossmanna (1999); J. D. Novotný: Závidím. Vzpomínka na Jiřího Grossmanna (2001).
Studie a články: Z. Šťastná: Noc se dvěma muži, Reportér 1967, č. 5; R. Mihola: Taková Š+G show, LD 22. 11. 1969, příl. Neděle; V. Dubský: Jiří Grossmann a Miloslav Šimek, Čs. televize 1969, č. 46; R. Mihola: Z předmluvy k nové knize Š+G, Mladý svět 1971, č. 9; V. Karfík: Pravidla hry, Jonáš 1971, č. 34; Co vyprávěl Miloslav Šimek, Jonáš 1971, č. 36; J. Janoušek in Hvězdy z masa a kostí (1979); R. Pytlík in Malá encyklopedie českého humoru (1982); F. Kafka in Vlaková souprava pro třetí tisíciletí (1988); V. Just in Z dílny malých scén (1989); S. Janáčková: K jazyku a stylu povídek M. Šimka a J. Grossmanna, Češtinář 6, 1995/1996, č. 5; J. Skálová in Nevyjasněná úmrtí (2000); J. Nejedlý: Šimek a Grossmann, MFD 14. 12. 2002; M. Šimek: Jak jsme psali povídky a Pupáky, in Š+G, Povídky (2007); Jan Müller a M. Přibáň: Odkaz komika z jiných časů, Host 2011, č. 6; J. Goth: Jiří Grossmann... Jak žít se má, Instinkt 2011, č. 30; M. Bystrov: Stačí napsat Š+G, LidN 21. 12. 2013, příl. Orientace; J. Kolář: Šimek a Grossmann redivivus, DivN 2014, č. 3.
Recenze: Dva z plivníku: sm, VP 20. 4. 1962 * Hoj, Štěchovice: sm, VP 12. 5. 1962 * Besídka zvláštní školy (hra): jap (= Jar. Přikryl), VP 2. 5. 1967; P. Grym, LD 4. 5. 1967; ku, SvSl 6. 5. 1967; jo, RP 12. 5. 1967; J. Bartošková, Nová Praha 1967, č. 13; L. Dorůžka, Melodie 1967, č. 8 * Návštěvní den 1: J. Váša, MF 21. 11. 1967 * Večer pro otrlé: ku, SvSl 6. 6. 1968; B. Štěpánek, VP 6. 6. 1968; P. Grym, LD 7. 6. 1968; šva (= J. Švarcová), Práce 11. 6. 1968; mu (= M. Urbánková), ZN 12. 6. 1968; J. Váša, MF 22. 6. 1968; F. Kafka, Plamen 1968, č. 7; N. Dlouhá, Melodie 1968, č. 8 * Návštěvní den 2: Č. Kubík, SvSl 16. 11. 1968; jk, Listy 1969, č. 18 * Besídka v rašeliništi: št, VP 28. 11. 1968; J. Švarcová, Práce 29. 11. 1968; P. Grym, LD 29. 11. 1968; J. Vedral, MF 4. 12. 1968; J. Šváb, Jonáš 1968, č. 12; Ns, Tribuna 1969, č. 16 * Othello odpadá: ku (= Č. Kubík), SvSl 3. 2. 1970; P. Grym, LD 5. 2. 1970; J. Váša, MF 20. 2. 1970; ml, Předvoj 1970, č. 8; J. Kolář, DivN 1969/70, č. 13; J. Vaněk, Signál 1970, č. 21 * Besídka zvláštní školy (kniha): s (= O. Sus), Texty 1970, č. 8; F. Kafka, Práce 7. 1. 1970 * Návštěvní den 3: J. K. (= Jan Kolář), SvSl 25. 11. 1970 * Výlet s Lomcovákem: T. Pikartová, Svoboda 11. 12. 1970 * Besídka divadelní: rk (= Č. Kubík), SvSl 16. 3. 1971; sp (= S. Pojarová), LD 23. 3. 1971; J. Vaněk, Signál 1971, č. 24 * Návštěvní den 5: šv, SvSl 26. 11. 1971; ěk (= J. Vaněk), Signál 1971, č. 52 * Poslední chlap: V. Dušek, Průboj 24. 5. 1973 * Návštěvní dny (kniha): M. Skalka, Květy 1976, č. 9 * Návštěva cirkusu: M. Skalka, Květy 1977, č. 2 ; tsk (= T. Sedláček), Rovnost 14. 1. 1977 * Besídka bývalých žáků zvláštní školy: M. Huvar, MF 28. 8. 1990 * Povídky aneb Nechci slevu zadarmo: Z. Heřman, SvSl 26. 11. 1993; F. Cinger, RP 8. 12. 1993; (viš), MFD 5. 2. 1994, příl. Víkend; (maj), SvSl 26. 2. 1994 * Návštěvní den u Jiřího Grossmanna: F. Cinger, Právo 1. 12. 1999.
Rozhovory: S. Miškovic, VP 30. 4. 1966; nepodepsáno, Mladý svět 1968, č. 32; K. Sedláček, Pravda 30. 11. 1968; I. Savara, Rovnost 10. 7. 1969; E. Hájková, SvSl 4. 9. 1969; M. Vágner, Chatař 1969, č. 12; (hn), Ostravský večerník 15. 4. 1970; Jan Lederer, LD 9. 12. 1971; nepodepsáno, Květy 1971, č. 50.
Nekrology: šva (= J. Švarcová), Práce 7. 12. 1971; M. Michalíková, Ostravský večerník 7. 12. 1971; pb, Smena (Bratislava) 7. 12. 1971; D. Machala, Večerník (Bratislava) 9. 12. 1971; V. Bystrov, SvSl 10. 12. 1971; (HK), Pochodeň 11. 12. 1971; J. Pacovský, Mladý svět 1971, č. 50; J. Suchý, Gramorevue 1972, č. 1; J. Černý, Melodie 1972, č. 2; M. Šimek, Tvorba 1972, č. 5.
K životním jubileím: R. Blatný, Kino 1991, č. 23; ěk, Ahoj na sobotu 1994, č. 23; R. Tamchyna, Český rozhlas on line 5. 12. 2000 (zde); V. Wohlhöfner, Zemské noviny 20. 7. 2001 + Pražské Slovo 5. 12. 2001; K. Brezovská, Český rozhlas on line 20. 7. 2001 (zde); J. P. Kříž, Právo 20. 7. 2001; P. Litoš: Noblesa byla jeho životním stylem, Neviditelný pes (on line) 10. 12. 2007; M. Oplatková, Naše rodina 2011, č. 29; M. Švagrová, LidN 13. 6. 2011; I. Fencl: Pětasedmdesátník Jiří Grossmann, Neviditelný pes (on line) 12. 8. 2016.
Autor hesla: Vladimír Just (1995); Michal Přibáň (2019)
Aktualizace hesla: 14. 11. 2019 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 14. 11. 2019 (mlp)
 
zpět na hlavní stranu