Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Stanislav  AUGUSTA

* 2. 11. 1915, Pelhřimov 
† 23. 7. 1990, Černošice (u Prahy) 
 
Básník, prozaik a publicista
 Měšťanskou a odbornou pokračovací školu vychodil v Pelhřimově a Pardubicích. Od čtrnácti let vystřídal řadu zaměstnání (tovární dělník, číšník, krmič dobytka), v letech 1931–1935 pracoval jako cukrářský a pekařský učeň v Pardubicích. Po vyučení byl v Praze kamelotem, zápasníkem a boxerem v arénách aj. Po návratu na Pelhřimovsko koncem třicátých let vykonával různá dělnická povolání, pracoval v lomu, při stavbě silnic, na pile apod. V roce 1941 onemocněl srdeční chorobou a po dvouleté léčbě odešel do invalidního důchodu. V roce 1943 a znovu v letech 1945–1946 krátce působil jako knihovník v Pelhřimově. V roce 1974 se přestěhoval do Černošic u Prahy.
 Počínaje rokem 1942 publikoval básně, prózy a literární kritiky v periodikách Rovnost, Jihočeská pravda (České Budějovice), Jiskra (Jihlava, v letech 1954–1955 zde na pokračování Strmá cesta, v roce 1964 zde na pokračování Zápisky z dětského domova), Nástup (Pelhřimov), Palcát (Tábor), Kulturní noviny, Rudé právo, Hlas Vysočiny, Červený květ. Jihlavské studio Čs. rozhlasu vysílalo na pokračování Strmou cestu (1959–1960), později Augusta spolupracoval též se studiem v Českých Budějovicích. Byl členem literárního spolku Máj. Pro své přátele tiskl novoročenky a vánoční přání se svými verši (např. Vánoční přání 1957 aj.). Augustova literární pozůstalost s řadou nepublikovaných próz je uložena v Literárním archivu PNP. – Užíval šifer s. a., S. A., St. A.
 Prosté verše prvních sbírek Stanislava Augusty jsou nepatetickou oslavou Vysočiny. Motivy krásy rodného kraje a sociální chudoby často obohacují osobní životní zkušenosti básníka. V 80. letech, kdy po dlouhé odmlce vycházejí dvě básnické sbírky, přesunul autor důraz na obecně společenskou, především protiválečnou problematiku a současně dál rozvíjel paralelu mezi přírodou a osudem člověka (Jak zkrásněla jsi láskou). Faktografický podklad své poezie Augusta odhalil v sociální próze Strmá cesta, v níž se autobiografická inspirace umocněná střídmým lyrismem a věcnou zkratkou proměnila v románový tvar.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Chudá milá (BB 1943; přeprac. 1948); Pěšinou samoty (BB 1944); Strmá cesta (R 1946); Poznání (BB 1947); Pohádka o stříbrném vrchu Křemešníku (B 1958); Živá voda (BB 1981); Jak zkrásněla jsi láskou (BB 1986).
Výbory: I nejvíc znavená řeka jednou do moře dospěje přece... (výbor z poezie a korespondence P. Bezruče a S. Augusty, 1958); Zkřehlými prsty (1973, obsahuje: výbor básní nazvaný Jeřáby a reedici románu Strmá cesta).
Příspěvek v antologiích a almanaších: V modré dálce rudý květ (1971); Prameny: almanach jihočeských autorů (1973); Dejme se na pochod: výbor z poezie dělnických básníků 1848–1948 (1973); Chvály jižních Čech (1976).

LITERATURA

Studie a články: J. V. Pleva: doslov, in Strmá cesta (1961); Z. Mráz: Básník Vysočiny Stanislav Augusta, Jihočeská pravda 31. 10. 1965; Z. Mráz in Literatura jižních Čech 1945–1965 (1967); H. Brázdová: doslov, in Zkřehlými prsty (1973); V. Závada: doslov, in Živá voda (1981); M. Blahynka: doslov, in Jak zkrásněla jsi láskou (1986);
Recenze: Strmá cesta: az (A. Závodský), ČK 1957, č. 2; K. J. Beneš, LitN 1957, č. 11 * Živá voda: V. Vrabec, SvSl 8. 10. 1981; M. Blahynka, RP 14. 9. 1981; -omh- (O. M. Hartl), NK 1981, č. 16; V. Vodák (M. Vacík), LD 9. 10. 1981; M. Blahynka, Rovnost 7. 5. 1981; J. Rumler, NK 1982, č. 27 * Jak zkrásněla jsi láskou: mlg (Marie Langerová), SvSl 3. 10. 1986; A. Mikulášek, BV 20. 11. 1986; M. Pokorný, Tvorba 1986, č. 47 (polemika M. Blahynka, Tvorba 1987, č. 3, příl. Kmen).
Nekrology: S. Cífka, Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 1990, č. 3; Z. Mráz, Jihočeská pravda 31. 7. 1990; vs (V. Simota), Hlas Vysočiny 8. 2. 1991.
Archiv: LA PNP: Osobní fond (soupis: J. Bílková, 1995).

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
Památník národního písemnictví (průvodce po fondech)
Lexikon české literatury
Z. Mráz: Slovníček jihočeských spisovatelů 20. století (1988)
Literární osobnosti Pelhřimovska (1989)

Autor hesla: Anna Blažíčková (1995)
Aktualizace hesla: 16. 6. 2011 (kp, zm)
 
zpět na hlavní stranu