Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Anna SEDLMAYEROVÁ

* 17. 3. 1912, Vranín (u Štěpánovic) 
† 13. 5. 1995, Tourov (u Vodňan) 
 
Prozaička
 Dívčím jménem Jungwirthová. Vyrůstala v rodině lesního v myslivně ve Vraníně, potom na samotě Holickovna u Třeboně. Vystudovala gymnázium v Třeboni (mat. 1930). Po sňatku (1932) žila v Hostivaři u Prahy, od 1946 v Ústí nad Labem. 1970 byla vyloučena z KSČ, během tzv. normalizace nesměla publikovat. V období odmlčení onemocněla, nadále však pokračovala v literární tvorbě. Od 1991 žila v jihočeském rodišti.
 Sedlmayerová se literatuře se začala plně věnovat po 1945. Přispívala do periodik: Práce, Květy, Tvorba, Besedy venkovské ženy, Rudé právo, Vlasta, Literární noviny, Zemědělské noviny (1963–64 zde na pokrač. Déšť ustal k večeru s tit. Vražda bez paragrafu), Jihočeská pravda (České Budějovice) aj. Román Dům na zeleném svahu zdramatizoval jako divadelní hru Vojtěch Cach (1947). Spolupracovala s Čs. rozhlasem v Ústí nad Labem (divadelní kritiky, causerie, reportáže aj.) i v Praze. Vysílány byly rozhlasové adaptace románů Každé jaro pampelišky (1956, dramatizace Jiří Werten) a Pomozte mi, Terezo! (1961, tit. Neznámá z Labe, dramatizace Karel Nešvera). Na motivy románu Pomozte mi, Terezo! byl také natočen film Tereza (1961, r. Pavel Blumenfeld, sc. František Kožík, Jiří Krejčík a Pavel Blumenfeld).
 V knížkách pro děti, kterými Sedlmayerová v poválečných letech debutovala (Juk, Kačenka), propojila inspiraci vlastním dětstvím v jižních Čechách s vlasteneckou a výchovnou tendencí. (Tematicky i oslavou dětství, mládí a domova se tyto knížky částečně překrývají s autorčinými idylickým memoáry z 60. let Zelené pastely.) K tvorbě pro děti a dívky se vracela rovněž později mj. knihami pohádek. – Do širšího kontextu Sedlmayerová vstoupila především několika romány, v nichž se na základě vlastní znalosti poválečného Ústecka a Krušnohorska jako první pokusila naplnit „společenskou objednávku“ a zobrazit odsun Němců a následné osídlování pohraničí. Ačkoli v nich usilovala i o projekci politického a společenského aspektu tematiky do roviny osobních, morálních a emocionálních problémů hrdinů (převážně žen), nepřekročila dobová schémata a své příběhy vystavěla na protikladu mezi „budovatelským nadšením“ a překážkami, které je nutno při cestě za „lepším příštím“ překonávat (Dům na zeleném svahu, Překročený práh). V 50. letech Sedlmayerová reagovala nejdříve na vlnu zájmu o historické tradice románem z dějin českého dělnického hnutí (Z prvních řad) a později se snažila o společenský román zobrazující citovou a mravní situaci současných žen. Jejich zrání a vyrovnávání se s rodinnými a profesionálními těžkostmi vykreslovala s důrazem na význam rodiny pro společnost, s psychologickou detailností, avšak i se sentimentalitou, blížící se konvencím starší četby pro ženy (Každé jaro pampelišky, Všechny cesty vedou domů). Její poetika a tematika se příliš nezměnila ani tehdy, když se na začátku 60. let začala věnovat detektivnímu žánru; i zde autorka chtěla až didakticky explicitně předat mravní poselství, zdůraznit nutnost hledání dobra v lidech, význam odpuštění a naděje v odčinění vin a křivd vnitřním pokáním. Zájem o psychologii postav, ať již pachatelů, nebo vyšetřovatelů Veřejné bezpečnosti (z nich upoutala vyšetřovatelka Tereza), je tu součástí příběhů, v nichž se zločin zpravidla odvíjí od dávné viny z druhé světové války (Pomozte mi, Terezo!, Grandlová brož), od milostné vášně, případně od kombinace obou motivů (Déšť ustal k večeru, Láskám hrozí smrt). V knize Symbol zůstal mramorový je kriminalistická zápletka zosnována kolem politické křivdy ze začátku 50. let. Po 1990 vydala Sedlmayerová mj. psychologickodetektivní příběh Noc plná útěchy a román s tematikou stáří Tam zpívá slavík až po půlnoci.

BIBLIOGRAFIE

Próza: Juk (P autobiograf. pro děti, 1946); Kačenka (P pro děti, 1947); Márinka (R pro dívky, 1947); Dům na zeleném svahu (R 1947); Překročený práh (R 1949); Z prvních řad (R 1952); Každé jaro pampelišky (R 1955); Všechny cesty vedou domů (R 1958); Pomozte mi, Terezo! (P detekt., 1961; poté in Čtyři detektivky); Grandlová brož (P detekt., 1962; poté in Čtyři detektivky); Kdo dobře vidí, vidí dobře (RpRp 1962); O zajíčkovi Březňáčkovi a myšce Šišněrce (pohádky pro děti, 1964); Zelené pastely (vzpomínky, 1964); Déšť ustal k večeru (P detekt., 1965; poté in Čtyři detektivky); Láskám hrozí smrt (P detekt., 1967; poté in Čtyři detektivky); Kdesi uprostřed života (P 1967); Tráva a vítr (P detekt., 1968); O mrtvých jen dobré (P detekt., 1969); Od večera do rána (P detekt., 1969); Na cestách (cestopis, 1969; rozšíř. 1992); Čtyři detektivky (1970, obsahuje: Grandlová brož, Déšť ustal k večeru, Láskám hrozí smrt, Pomozte mi, Terezo!); Symbol zůstal mramorový (P detekt., 1989; napsáno 1967); Tereza po 25 letech (P detekt., 1991); Tam zpívá slavík až po půlnoci (R 1991); Pohádky pro Lukáška (1992); Dům (R 1993); Noc plná útěchy (P detekt., 1994); Jak se vařívalo a žilo v jihočeské hájovně (vzpomínky a recepty, ed. M. Vodičková, 1998).
Ostatní práce: České středohoří (1965, texty k fotografické publikaci M. Peterky).
Příspěvek do sborníku: Vteřiny strachu (1968).

LITERATURA

Studie a články: V. (Z. Vavřík): Vlastně to není spravedlivé..., LitN 1962, č. 11; V. Menclová in Detektivní próza, Čtenář 1991, č. 2
Recenze:Dům na zeleném svahu: O. Jahoda, KM 1948, s. 307 * Překročený práh: V. Běhounek, Dar 1949, č. 6 * Každé jaro pampelišky: S. Machonin, RP 17. 12. 1955 * Pomozte mi, Terezo!: O. Sus, Kultura 1961, č. 32 * Grandlová brož: -gs- (Oleg Sus), HD 1962. č. 7 * Láskám hrozí smrt: J. Marek, Impuls 1968, č. 1 * Od večera do rána: M. Šolc, RP 28. 5. 1970 * Symbol zůstal mramorový: Z. Heřman, Kmen 1990, č. 6 * Tam zpívá slavík až po půlnoci: iz (I. Zítková), NK 1992, č. 8 * Noc plná útěchy: iz (I. Zítková), NK 1994, č. 23.
Interview: J. Zelinka, Průboj 20. 12. 1961; J. Mohaupt, Průboj 28. 12. 1989; Z. Mráz, Jihočeská pravda 21. 8. 1991; E. Müllerová, PL 24. 4. 1992, příloha Právo lidu na neděli.
Archiv: LA PNP: Osobní fond uspořádán v 1. stupni evidence.

Autor hesla: Blanka Hemelíková (1998)
Aktualizace hesla: 30. 9. 2006 (ap)
 
zpět na hlavní stranu