Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Josef Štefan KUBÍN

* 7. 10. 1864, Jičín 
 
Prozaik, autor literatury pro děti
 Do roku 1918 se podepisoval občanským jménem Josef Kubín. Aby se odlišil od publikujícího jmenovce (a rovněž na počest vzniku Československa), přijal slovenské jméno Štefan. Narodil se v rodině s kovářskou tradicí, jeho otec se věnoval sadařství a prodeji ovoce. Poté, co v letech 1876–1884 vystudoval gymnázium v Jičíně, začal v Praze navštěvovat Lékařskou fakultu, záhy však přešel na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. V Praze od počátku vyvíjel bohatou kulturní a literární činnost, mj. byl jednatelem studentského spolku Slavia, měl rovněž četné styky s Jihoslovany. Po ukončení studia francouzštiny, češtiny a němčiny v roce 1891 se stal středoškolským profesorem. Působil v Kutné Hoře, Českých Budějovicích (1892–1902), Jičíně (1902–1909), Mladé Boleslavi (1909–1911) a na reálném gymnáziu v Truhlářské ulici v Praze. Penzionován byl roku 1925. Soukromě se zabýval studiem etnografie, folkloristiky a dialektologie. Již během středoškolského působení sbíral lidové písně, pohádky, úsloví a drobné zkazky v Pošumaví a rodném Podkrkonoší, později v této činnosti pokračoval v každém ze svých působišť: v letech 1926–1927 na Střelínsku (Strehlen, dnes Strzelin u Vratislavi) a v rozmezí let 1928–1937 na Hlučínsku. Jeho sběratelské úsilí a etnografické studium bylo mnohokrát oceněno. Stal se členem Královské české společnosti nauk (1934), mimořádným členem České akademie věd a umění (1946), čestným členem Národopisné společnosti ČSAV (1958) a čestným členem Internacional Society for Folk-Narrative Research (1962).
 Již během vysokoškolských studií publikoval překlad Písně o Rolandovi ve Vrchlického Sborníku poezie světové (1893). Přispíval do mnoha časopisů odborných, kulturních i regionálních a do deníků: Věstník českých profesorů, Budivoj (České Budějovice), Das Magazin für die Literatur des In- und Auslandes (Lipsko), Česká Thalia, Jihočeské listy (České Budějovice), Květy Krakonošovy (Jičín), Národopisný věstník českoslovanský, Československá etnografie, Malý čtenář, Venkov, Český lid, Listy filologické, Čas, Panoráma, Nový život, Literární noviny, Náš domov (Opava), Sborník Muzejního spolku v Jičíně, Od kladského pomezí (Náchod), Host do domu, Rudé právo aj. Redigoval časopis Causeries françaises (Jičín 1902–1909). Překládal z francouzštiny a španělštiny, je autorem četných učebnic, slovníků a konverzačních příruček francouzštiny.
Kubínovy sběry a povídky inspirovaly řadu dramatizací: Josef Šmíd: Přijďte pobejt čili Námluvy a pomluvy aneb Jevištní povídka podle „Lidových povídek z Podkrkonoší“ také Pěšky jako za vozem (1943, Divadlo Větrník, souběžný text německý a český), Miloš Černoušek: Strakatý máslo (1978, Hanácké divadlo Prostějov), Josef Henke: Hopajda a pekelná kaše (1982, Ústřední loutkové divadlo Praha), František Watzl – Marie Třešňáková: O hloupym Honzoj a hubatej Marjáně... (1992, Divadlo Julie a spol. Praha), Boris Šlechta – Pavel Vašíček: Když se čerti rojili (1995, Divadlo Alfa Plzeň), Pavel Vašíček: Voda čerstvosti (2001, Divadlo Minor Praha), Miroslav Oščatka: Fikmik (2005, Divadlo Polárka Brno), Zuzana Štancelová: Čertovská pohádka (2015, Městské divadlo Kladno). Na náměty Kubínových pohádek a povídek vznikl film Muzikant (1947, sc. Josef Trojan a František Čáp, r. F. Čáp), televizní inscenace Drobínek (1961, sc. Jiří Procházka a Lída Vilímová-Procházková, r. Ludvík Ráža), Když se čerti rojili (1966, sc. Jiří Cirkl, r. Ludvík Ráža), Království dne a noci (1970, sc. Anna Jurásková, r. Libuše Koutná), O Emínce a Havlíčkovi (1974, sc. Božena Šimková, r. Jiřina Pokorná-Makoszová), Čertova nevěsta (1975, sc. Markéta Zinnerová, r. Věra Jordánová), Krása (1976, sc. Jarmila Turnovská, r. Vlasta Janečková), Andulka a pan Pětiočko (sc. Jarmila Turnovská, r. Svatava Simonová), Jak se peče štěstí (1981, sc. Helena Sýkorová, r. Libuše Koutná), Rudá Divuše (1991, sc. Jiří Chalupa a Anna Jurásková, r. Svatava Simonová) a Klíček ke štěstí (1992, sc. Anna Jurásková, r. Miloš Bobek), animované filmy Fikmik (1959, sc. + r. Jan Karpaš), Voda čerstvosti (1966, sc. + r. Zdeněk Smetana), Rohatá princezna (1967, sc. + r. Václav Bedřich), Všehochlup (sc. Edgar Dutka, r. Zdeněk Smetana), Drátovat - flikovat (1980, sc. Edgar Dutka, r. Zdeněk Smetana) a třináctidílný animovaný seriál Čarodějné pohádky (2002–2007, sc. + r. Anna Habartová). – Užíval pseudonymů Josef Jič nebo Zorav a podepisoval se též šifrou Kbn.
 Kubínovo dílo zasahuje tři oblasti: tvoří je národopisné práce, pohádky pro děti i dospělé a povídky označované jako „rapsodie“. V rámci fokloristiky mají stěžejní význam knihy Povídky kladské, České Kladsko Kladské písničky, ceněné jsou však např. i soubory lidové slovesnosti z Podkrkonoší (Lidové povídky z českého Podkrkonoší). Kubínovy sběry vyvolaly obdiv pro svůj rozsah i pro důkladnost, s níž věrně reprodukují lidové texty a zachycují jejich obsahovou a nářeční podobu. Polemika s Václavem Tillem (1925–1926), který kritizoval závislost lidových vypravěčů na starších knižních publikacích pohádek a pověstí, však způsobila, že Kubín část zápisů spálil a více se soustředil na vlastní tvorbu. – Pohádkové knihy, které psal od roku 1923, jsou klasickými adaptacemi folklorního podání, které těží především z autorových autentických zápisů. Od knihy Pelíšek v lidové paměti se začala projevovat autorova tvůrčí individualita, jeho specifická poetika i smysl pro humor. Kubín zachovával bezprostřednost lidového stylu, přejímal dílčí prvky a motivy, respektoval charakteristické atributy pohádkových postav, přitom však postupně směřoval k vytváření nových pohádkových syžetů. Dvě poválečné knihy pro děti V ráji mladostiCo se Vítkovi zdálo pak jsou již zcela příběhovými prózami ze života dětí a nesou četné autobiografické rysy. Celé pohádkové dílo pro děti shrnul Kubín do čtyřsvazkového souboru Zlatodol pohádek. – Beletristické tvorbě pro dospělé se začal věnovat ve svých sedmdesáti letech z podnětu Vladislava Vančury. Inspiraci čerpal z osudů prostých lidí Jičína (Jivína) a jeho okolí. Pětisvazkový cyklus s podtitulem Jivínské rapsodie se vyznačuje spontánním vypravěčstvím, citem pro vykreslení lidových postav nářečně charakterizovaných jako „veselíci a bambuláci“, osobitým humorem a svérázným skloubením moderních výrazových prostředků a lidové mluvy. Umělecky nejpůvodnější jsou povídky ze svazků Hrozná chvíleBlesky nad hlavou, dobovému vkusu padesátých let podléhají poslední soubory povídek Z východu světloBohatýr Smích.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie a práce o literatuře: Pohádky z Kladska (b. d., 1916); Hostem u pohádky (pohádky, 1924, pro ml. vybrané a uprav. lidové povídky z Podkrkonoší); V moci kouzla (pohádky, 1924); Dárek od pohádky (pohádky, 1925); Čarovné kvítí (pohádky, 1926); Po stopách Svatopluka Čecha (1926); Kudrlinky (vyprávěnky a anekdoty, 1928); Nová kytka pohádek (1928); Pohádek jako kvítí (1930, spr. 1929); Pohádky mládí (1930); Černý mužíček a jiné pohádky (1933; pův. in Dárek od pohádky); Honza králem a jiné pohádky (1933; pův. in Čarovné kvítí); Lesní žínka a jiné pohádky (1933; pův. in Čarovné kvítí); Dva zámky a jiné pohádky (1933; pův. in Dárek od pohádky); Hadí nevěsta a jiné pohádky (b. d., 1935; pův. in Nová kytka pohádek); U sedmi pavoučků a jiné pohádky (b. d., 1935; pův. in Nová kytka pohádek); Hladolet a jiné pohádky (1936; pův. in Pohádek jako kvítí); Pomsta skalníků a jiné pohádky (1936; pův. in Pohádek jako kvítí); Sedmikrása a jiné pohádky (b. d., 1937; pův. in Pohádky mládí); Vlk Pudinožka a jiné pohádky (1937; pův. in Pohádky mládí); V čarodějném kole (pohádky, 1941); Hrozná chvíle (PP 1941, l. kniha Jivínských rapsodií); Pestrý kolotoč (pohádky, 1942); Blesky nad hlavou (PP 1942, 2. kniha Jivínských rapsodií); Záhon rozmarýnky (pohádky, 1944); Srdce v bouři (PP 1944, 3. kniha Jivínských rapsodií); Čarovná besídka (pohádky, 1944); V ráji mladosti (P pro ml., 1946); Stíny jdou za námi (PP 1946, 4. kniha Jivínských rapsodií); Co se Vítkovi zdálo... (P pro ml., 1946); Kudrnaté povídky (1946); Jak Honza rozesmál princeznu, O Honzíkovi (pohádky, 1947); Divoké přeháňky (PP 1948, 5. kniha Jivínských rapsodií); Blýskavice (P 1948); Hvězdičky (pohádka, 1948); Pokoj lidem. Vánoční rapsodie (P 1948); Lidové humorky (PP 1948); Z východu světlo (PP 1952); České byliny (1952, in Zlatodol pohádek, sv. 4); Bohatýr Smích (PP 1953); Rytíři z Napo (B 1959); Škubánek (pohádky 1959); Buďte blaženi (zde spolu se studií a bibliografií povídka Meloun, 1960, ed. J. Rodr); Růže pekelná (D pro ml., 1965, ed. F. Všetička); Baba nad čerta (pohádky, 2001).
Výbory: Lidové povídky z Podkrkonoší (z knihy Lidové povídky z českého Podkrkonoší, 1941); Na veselé hodince (pohádky, 1945, ed. M. Kubín); S kytkou za kloboučkem (pohádky, 1946); Když se čerti rojili (pohádky, 1946); Svátky u pohádky (pohádky, 1946); Princezna pohádka (pohádky, 1949); Lidoví baječi (z knihy Lidové povídky z českého Podkrkonoší, 1950); Lopuchy a růže (výbor z knih Jivínské rapsodie, 1950, ed. M. Fábera); Pohádek jako kvítí (1955); Pojedeme do Jivína, koupíme si báni vína (1961, ed. J. Rodr); Na každého dojde (1962, ed. V. Karfíková); Strakatý máslo (z kladských a podkrkonošských povídek, 1964, ed. V. Karfíková); Kniha pohádek (1968); Koníček Diblík (pohádky, 1970); Jivínské rapsodie (1977, ed. J. Nejedlá); Buďte blaženi. Kytka jivínských rapsodií (1980, ed. L. Ducháček); Na vaši radost (1985, ed. J. Jech); Dovedný holky (1986, ed. V. Sainer); Kudrnaté povídanky (1988, ed. J. Holý).
Souborná vydání: Zlatodol pohádek (Mladá fronta, 1948–1952, 4 sv.); Folkloristické dílo J. Š. K. (Odeon, 1958–1971, 3 sv., ed. J. Jech).
Účast ve sbornících a antologiích
: České a moravské pohádky (1974, ed. A. Zábranský); Padesát pohádek východočeských autorů (1981, ed. O. Chaloupka); Formani, vandrovníci, voraři (PP 1988, ed. J. Pelán); O strašidlech (pohádky, 1997, ed. K. Závadová); Krkonošské poudačky (2007, ed. F. Janalík); Zlatá kniha pohádek (2012, upr. H. Primusová).
Překlady: Píseň o Rolandu (1895); L. Leger: Paměti slavomilcovy (1907, pod pseud. Zorav); A. Theuriet: Vybrané povídky (1910); A. Assollant: Slavný Honza (1911); Kniha pohádek pro dospělejší mládež (výbor z různých národních literatur, 1924, též ed.); scénicky: Molière: Pan Pourceaugnac (1890).
Ostatní práce národopisné a dialektologické: Povídky kladské 1, 2 (1. 1908–1909; 2. 1910–1914, in příloha Národopisného věstníku českoslovanského, i sep., komentáře J. Polívka; definitiv. s tit. Kladské povídky, 1948; se srovnávacími aj. pozn. 1958, ed. J. Jech); Lidomluva Čechů kladských (1913); České Kladsko (1919); Odcizené části českého státu (1919, s dalšími); Lidové povídky z českého Podkrkonoší 1, 2 (1. Podhoří západní, 1922; 2. Úkrají východní, 1926, komentáře J. Polívka; def. vyd. 1948; se srovnávacími aj. pozn. 1964, 1971, ed. J. Jech); Kladské písničky (1925, komentáře J. Horák); České Kladsko. Nástin lidopisný (1926); České emigrantské osady v Pruském Slezsku. Čechové štrálští (1931); Lidová píseň Čechů štrálských (1931); Pelíšek v lidové paměti (1940, na obálce a tit. listu s tit. Prachovské skály, Pelíšek v lidové paměti).
Školní příručky
: Contes populaires françaises (1901, 2., oprav. a rozmnož. vyd. 1910); Poznámky a slovníček k francouzským pohádkám (b. d.); Morceaux choisis de prose française (1901); Nový kapesní slovník francouzsko-český a česko-francouzský (1902); Promluvy česko-francouzské (1902); Le verre d’eau, ou, Les effets et les causes. Comédie en cinq actes par Scribe. Pro střední školy české s poznámkami a slovníčkem vydal Josef Kubín (b. d.); Premier cours de leçons françaises composé pour l’instruction des étudiants tchèques (1905); Deuxième cours de leçons françaises... (1906, 2., uprav. vyd. 1912, 3., změněné vyd. 1920); Anthologie des poètes françaises du XIXe siècle (1906); Troisième cours de leçons françaises (1913); Praktická škola francouzská (1920); Slovník slovensko-český (diferenciální) (1920).
Korespondence
: F. Všetička: Krásné politikum (E. Benešovi z 1938), LitN 1964, č. 40.
Uspořádal a vydal: Národní pohádky B. Němcové (1926).

LITERATURA

Bibliografie: J. Rodr in J. Š. K., Buďte blaženi, Hradec Králové 1960; F. Všetička in Josef Štefan Kubín (1980).
Knižně: O. Chaloupka: Vypravěč Josef Štefan Kubín (1966); F. Všetička: Josef Štefan Kubín (1980).
Studie a články: V. Tille in Soupis českých pohádek 2 (1937); V. Vančura: Josef Štefan Kubín, Panorama 1941, s. 157; O. Audy: Pohled do dílny J. Š. Kubína, Úhor 1944, č. 1–3; O. Audy: Znáte Josefa Štefana Kubína?, Blok 1946/1947, č. 2, příl. Blok. Poučení o kulturní práci; A. Seifert in Skladatel Dr. h. c. J. B. Foerster a spisovatel prof. J. Št. Kubín čestnými členy krajanského spolku „Jičín v Praze“ (1944); B. Havránek: České nářečí kladské, in Kladský sborník (1947, ed. V. Černý); J. Horák: Josef Štefan Kubín, Národopisný věstník českoslovanský 1949/1950, č. 3/4; J. Jech: Význam J. Š. K. pro folkloristiku, Čs. etnografie 1954, s. 395; J. Jech: Tvůrčí příklad Josefa Štefana Kubína, Český lid 1954, č. 5; O. Sirovátka: U pramenů vypravěčství, HD 1959, č. 4; J. Rodr in J. Š. K., Buďte blaženi, Hradec Králové 1960; J. Rodr: doslov, in Pojedeme do Jivína, koupíme si báni vína (1961); V. Karfíková: Josef Štefan Kubín, Plamen 1962, č. 2; J. Jech: Dílo Josefa Štefana Kubína ve světle korespondence Jiřího Polívky, Český lid 1964, č. 5/6; M. Jungmann: Stoletý baječ, doslov in J. Š. K., Strakatý máslo (1964); F. Všetička: Kubínova tvorba pro děti, ČL 1964, č. 5; týž: Jazyk a styl Josefa Štefana Kubína, Naše řeč 1966, č. 1; týž: Jivínské rapsodie Josefa Štefana Kubína, in Sborník PF Olomouc, Jazyk a literatura, 1969; V. Koblížek: Pohádkový hrdina v díle Josefa Štefana Kubína, ZM 1993, č. 2; O. Brandtová: Národopis v životě a díle Josefa Štefana Kubína, Český lid 2001, č. 3; J. Rodr: Poláčkův spoluhráč J. Š. Kubín, in Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století (2004, ed. E. Gilk); Z. Rubeš: Josef Kubín, profesor České školy reálné v Budějovicích, Výběr 2004, č. 2; týž: Peníze pálil po hrstech. Kmetská léta J. Š. Kubína, Tvar 2007, č. 8; týž: O čem dílo nehovoří. Tragická kapitola v životě Josefa Štefana Kubína, Dějiny a současnost 2008, č. 5; týž: Folklorismus v české angažované literatuře 50. let 20. století, in B. Jiroušek a kol.: Proměny diskursu české marxistické historiografie (2008); týž: „Odkaz Borovského, duch Masarykův.“ Josef Štefan Kubín ve sporu s Františkem Vladimírem Vykoukalem, ředitelem gymnázia v Truhlářské ulici v Praze, in Kladský sborník IX. (2012); E. Koudelková in Krakonoš v literatuře (2006); H. Jandová: Česká krásná literatura o česko-kladském pomezí, in Kladský sborník IX. (2012); J. Otčenášek: Folklorní zájmy Josefa Štefana Kubína a východní Čechy, in Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka (2012, eds. E. Bílková – N. Mlsová).
Recenze: Povídky kladské: V. Tille, Národní listy 25. 1. 1910; J. Horák, ČČM 1915, s. 98 * Lidomluva Čechů kladských: F. Trávníček, ČČM 1914, sv. 3, s. 332 * Lidové povídky z českého Podkrkonoší: Vbk. (= J. Voborník), Světozor 1921/1922, č. 24; B. Novák, Rozhledy po literatuře a umění 1936, č. 16; F. Všetička, LitN 1965, č. 16 * V moci kouzla: V. F. Suk, Úhor 1924, s. 43 * Dárek od pohádky: O. Pospíšil, Tribuna 21. 12. 1924 * Kladské písničky: S. Souček, LidN 13. 3. 1926; V. Flajšhans, Naše řeč 1926, č. 4 * Čarovné kvítí: V. F. S. (= V. F. Suk), Střední škola 1925/1926, č. 4 * Po stopách Svatopluka Čecha: -och- (= F. S. Procházka), Zvon 1926/1927, č. 47; A. N. (= A. Novák), LidN 3. 4. 1927; K. Polák, ČMF 1927/1928, č. 1 * Kudrlinky: K. Š. (= K. Štorch), Rozpravy Aventina 1928/1929, č. 32; V. Ryba, PL 27. 10. 1929 * Nová kytka pohádek: J. V. Klíma, Střední škola 1928/1929, č. 3 * Pohádek jako kvítí: O. Pospíšil, Úhor 1929, s. 166 * Pohádky mládí: V. Marek, Úhor 1930, s. 210 * Vlk Pudinožka a jiné pohádky + Sedmikrása a jiné pohádky: J. Bodlák, Úhor 1937, s. 184; fs, Rozhledy po literatuře a umění 1937, č. 35/36 * V čarodějném kole: mk., Česká osvěta 1941/1942, č. 6; Pchč. (= J. Pecháček), Úhor 1942, s. 13 * Lidové povídky z Podkrkonoší: Nk., KM 1942, s. 245–247; J. Z. (= J. Zahradníček), Akord 1942/1943, s. 76 * Hrozná chvíle: bs (= B. Slavík), LidN 12. 7. 1942, příl. Literární neděle; K. Polák, KM 1942, s. 245; B. F. (= B. Fučík), Akord 1942/1943, s. 40 * Pestrý kolotoč: JŠr., Úhor 1943, s. 41 * Srdce v bouři: V. Kolář, LidN 7. 8. 1944 * Na veselé hodince: he (= J. B. Heller), Štěpnice 1946/1947, č. 9 * Stíny jdou za námi: rek (= V. Kocourek), RP 31. 12. 1946; EL (= E. Liška), Vyšehrad 1947, č. 10/11 * S kytkou za kloboučkem: kp. (= R. Kapounová), Štěpnice 1946/1947, č. 10 * Kudrnaté povídky: V. Tichý, Kulturní politika 1946/1947, č. 33; F. H. (= F. Hampl), Práce 4. 6. 1947 * Divoké přeháňky: an., Růst 1948, č. 5/6 * Z východu světlo: V. Kaplický, LitN 1952, č. 29 * Bohatýr Smích: J. Jech, Český lid 1954, č. 5 * Kladské povídky: O. Sirovátka, HD 1959, č. 4 * Strakatý máslo: F. Všetička, LitN 1964, č. 49; A. Pokorná, MFD 22. 12. 1997 * Kniha pohádek: O. Chaloupka, ZM 1968, č. 8; JK (= J. Klokočníková), NK 1976, č. 18; (hč), NK 1983, č. 27 * Když se čerti rojili: O. Chaloupka, ZM 1972, č. 6; HČ, NK 1985, č. 42 * Buďte blaženi. Kytka jivínských rapsódií: J. (= J. Jiskrová), NK 1980, č. 43 * Na vaši radost: -lch, NK 1985, č. 21; J. Holý, LM 1986, č. 5 * Jivínské rapsódie: J. Holý, LM 1986, č. 2 * Kudrnaté povídanky: J., NK 1988, č. 14 * Baba nad čerta: J. Peňás, Týden 2001, č. 13; B. Stehlíková, NK 2001, č. 34/35.
Rozhovory: K. Tomášek (= T. Řezáč), KT 1963, č. 52; J. Rodr: Chovatel hodin a jiné rozhovory (1990).
K životním jubileím: P. Toman ml., LidN 7. 10. 1944; Fr. Skn. (= F. Sekanina), LD 7. 10. 1949; B. Novák, NŽ 1954, č. 10; A. Satke, Radostná země 1954, s. 86, 128; J. Tomeček, HD 1954, č. 9; J. Jech, Kultura 1959, č. 39; F. Kubka, LitN 1959, č. 40; O. Sirovátka, HD 1959, č. 10; J. Červenka, ZM 1964, č. 10; J. Jech, LitN 1964, č. 40; Z. Kožmín, Plamen 1964, č. 10; J. Voráček, LM 1975, 8; J. Holý, ČJL 1984/1985, č. 2; O. Chaloupka, RP 7. 10. 1989; J. Poláček, Ladění 2004, č. 4.
Nekrology: mv (= M. Vacík), RP 2. 11. 1965; F. Všetička, LitN 1965, č. 45; O. Chaloupka, ZM 1966, č. 1; JJ (= J. Jech), Český lid 1966, č. 6.
Vzpomínky: M. Tomanová, LM 1979, č. 8; S. Michler, ZM 1994, č. 5/6; V. Maršíček: Nezval, Seifert a ti druzí (1999); R. Pytlík in Neznámé o známých z Letné a Holešovic (2008); Z. K. Slabý in Potkávání setkávání. Listování v osudech (2015).
Archiv: LA PNP: Osobní fond (soupis: J. Wagner, 1968); zpracováno ve 2. stupni evidence, dodatky k fondu uspořádány v 1. stupni evidence.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Lexikon české literatury
Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945–1963

Bibliografické databáze ÚČL AV ČR
Literární archiv Památníku národního písemnictví
Autor hesla: Svatava Urbanová (1994); redakce (1994)
Aktualizace hesla: 22. 6. 2021 (av)
 
zpět na hlavní stranu