Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Martina DRIJVEROVÁ

* 10. 7. 1951, Praha 
 
 
Prozaička, dramatička, scenáristka, autorka knih pro děti a mládež
 Provdaná Otčenášková. Pochází z bilingvní rodiny (otec – Holanďan, strojní inženýr, rodinu záhy opustil). Po maturitě na SVVŠ v Praze odjela roku 1969 na pozvání otce do Paříže, kde na Sorbonně navštěvovala kurs Dějin francouzského umění (1969–72) a zároveň pracovala jako pomocná ošetřovatelka v nemocnici. Po návratu soukromě vyučovala francouzštinu, tlumočila na filmových a televizních festivalech a překládala cizojazyčné texty pro Čs. rozhlas. V letech 1974–78 studovala produkci na FAMU. V období 1980–86 byla dramaturgyní hlavní redakce pro děti a mládež Čs. rozhlasu (připravovala do vysílání pohádky pro nejmenší). Od roku 1986 je ve svobodném povolání.
 Drobné prózy i články publikuje od roku 1978 v časopisech Sluníčko, Mateřídouška, Sedmička, Rodina a škola, Slunovrat, ABC, Zlatý máj, Studio pastelka, Děti a my, Vlasta, Český dialog, Carmen journal, Říše divů, Kereka, Čtenář, Puls. – Pro rozhlas adaptovala vlastní látky (pohádkový seriál Moura a Matylda, 1984; Pan Uplakán a bodlák, 1986) i cizí předlohy (Poklad v horách, 1985, podle stejnojmenné australské knížky; Princ z pohádky, 1988, na motivy O´ Henryho; Rikki-Tikki-Tavi, 1990, podle Rudyarda Kiplinga; Generálův prsten, 1997, podle Selmy Lagerlöfové; Stateční kapitáni, 1998, na motivy stejnojmenné knihy Rudyarda Kiplinga; Sladká mandlička, 1999, podle arabské pohádky; Děvče ze Slunečného návrší, 2001, na motivy povídky Björnstjerna Björnsona; Lokis, 2002, na motivy povídky Prospera Mériméea; Rybářův syn, 2006, na motivy pohádky Karla Jaromíra Erbena; Faustův dům, 2007, podle staropražské pověsti; O líné Mance, na motivy pohádky Jindřicha Šimona Baara). Napsala též rozhlasovou pohádku Čertík svaté Juliány (2003), pohádkový seriál Příběh z malé pletené planety (1985), pohádkové cykly Strašidelné pohádky (2000), Kouzelné pohádky (2001), Pohádky o statečných bojovnících (2004) a rozhlasové hry Dlouhé cesty stěhovacích vozů (1982), Vánice (1994), Ledové šílenství (1994).
Pro televizi adaptovala vlastní prózu Táta k příštím vánocům (1986), napsala seriál pro děti a mládež Heřmánci (1989), scénář k inscenaci Princ z pohádky (1991, na motivy O’Henryho), večerníčkové seriály Pablo a jaguár (1976), Nils a divoké husy (1993, podle Selmy Lagerlöfové), pohádky Poutníci (1995, podle Boženy Němcové), Starý dům (1995), Tajemství mořské panny (1997), Silák a strašidla (1997, podle Václava Tilleho), Tajemný svícen (1998, na motivy španělské pohádky, 2002 přepracováno), Nevěsta s velkýma nohama (2001, na motivy starofrancouzské legendy), Vánoční pohádka (2003).
Na námět její prózy Domov pro Marťany vznikl film Archa pro Vojtu (2002, scénář a režie Monika Elšíková).
 Martina Drijverová je především autorkou knižních, rozhlasových a televizních pohádek a próz pro děti. Její pohádky – ať už jsou o zvířatech (Moura a Matylda, Tamarín a pomeranč), nebo obracejí „na ruby“ klasickou předlohu a jsou situovány do reality současného světa (Pan Uplakán a bodlák) – charakterizuje jemný humor, fantazijní nadsázka a důraz na emocionální složku příběhu. Vypravěčské umění prokazuje i v četných adaptacích domácího a světového pohádkového odkazu.
Autorčina znalost dětské psychiky a schopnost jasného a přehledného vyprávění se projevuje rovněž v prózách pro děti. Ústřední konfliktní situace próz pro začínající čtenáře je nesena vztahovými problémy dětských hrdinů, kteří složitě hledají přátelství, vymezují svou pozici v rodině a přitom dochází k jejich vnitřnímu přerodu (volná trilogie Táta k příštím vánocům, Táta pro radost i pro zlost, Táta nemá smutky rád, prózy Nekonečné prázdniny, Povedené prázdniny). Protagonisté jsou nezřídka outsideři, které z dětské společnosti vyřazuje zdravotní či sociální handicap (Kryštof a Karel), mnohdy se však vyčleňujícím rysem těchto postav stává absolutizace jejich průměrnosti (Sísa Kyselá, Zajíc a sovy). Jako jedna z prvních rozkryla Drijverová v dětské literatuře citlivé téma mentálního postižení. Desetiletá hrdinka prózy Domov pro Marťany přibližuje ve svém vypravěčském partu soužití s mladším bratrem, který trpí Downovým syndromem. Dívka, jež se v sourozeneckém vztahu potýká s obvyklými emocemi od lásky po nevraživost, odhaluje hodnoty skutečného přátelství právě v přístupu okolí k postiženému bratrovi. Autorka sledovala i osvětový plán přístupně informovat dětské adresáty o problematice Downova syndromu.
Na poli uměleckonaučné literatury se autorka věnuje dětským čtenářům (Máme doma zvířata) i dospělým (To první a to druhé dítě, Moje miminko). Zajímavý počin představují prózy pro děti a mládež, v nichž usiluje o jednoduchý a výstižný obraz české historie prostřednictvím svérázného interpreta - psa, který se jako vtipný glosátor potuluje dějinami (České dějiny očima psa, České dějiny očima psa 2).

BIBLIOGRAFIE

Próza: Táta k příštím vánocům (P pro děti, 1979); Moura a Matylda (pohádky, 1982); Kryštof a Karel (P pro děti, 1983); Táta pro radost i pro zlost (P pro děti, 1984); Táta nemá smutky rád (P pro děti, 1985); Pan Uplakán a bodlák (pohádky, 1986); Nekonečné prázdniny (P pro děti, 1987); Sísa Kyselá (P pro děti, 1988); Zajíc a sovy (P pro děti, 1990); Heřmánci (PP pro ml., 1992); Anna za dveřmi (P pro ml., 1993, přepracováno pod názvem Už neposlouchám za dveřmi, 2001); Robinové (pohádky, 1995); Vánoční pohádky z celého světa (1995); Kočka Moura a její přátelé (pohádky, 1997); Pes Jíra a jeho přátelé (pohádky, 1997); Veverka Bára a její přátelé (pohádky, 1998); Domov pro Marťany (P pro děti, 1998); Pohádky o vodě (1998); Medvěd Péťa a jeho přátelé (pohádky, 1999); Princové a princezny (pohádky, 1999); Povedené prázdniny (P pro děti, 2000); Pohádky o strašidlech (2000); Pohádky z celého světa o chytrácích (2001); Skleněný les (pohádky, 2002); Sísa Kyselá a ušmudlaný rytíř (P pro děti, 2002); České pověsti pro malé děti (2002); Národní pohádky pro malé děti (2003); Pohádky z hor (2003); České pověsti pro malé děti 2 (2004); Lenka au pair (P pro ml., 2004); České dějiny očima psa (uměleckonaučná próza pro děti, 2004); Michal a jeho sestra Monika (P pro děti, 2005); Rytířovo kopí (R fantasy pro ml., 2005); České dějiny očima psa 2 (uměleckonaučná próza pro děti, 2006); Posílám ti pohádku (pohádky, 2006); Příšerné bytosti žijící ve vodě (R fantasy pro ml., 2006); Příběhy z hradů a zámků (2007); Kouzelná píšťalka (pohádky, 2007); Kouzelná zvířátka (pohádky, 2008).
Příspěvky ve sbornících
: Beránek s černou skvrnou a jiné pohádky (1990); Dědeček vypráví pohádky (1997); Čítanka pro nejmenší (1998).
Ostatní práce: Zvědavé sluníčko (uměleckonaučná knížka pro děti, 1991); Máme doma zvířata (uměleckonaučná knížka pro děti, 1993); To první a to druhé dítě (knížka pro rodiče, 1993); Naše vlast – můj domov (čítanka k vlastivědě a dějepisu pro 4. a 5. třídu ZŠ, 1994); Moje miminko (knížka pro mladé matky, 1994), Co má umět předškolák (hry a úkoly, 2003); Příroda pro nejmenší (uměleckonaučná knížka pro děti, 2006).
Scénicky: Princezna se zlatou hvězdou (prem. 2006).
Zvukové nosiče: Letem pohádkovým světem (pohádky, 1995); Sísa Kyselá (podle stejnojmenné povídky pro děti, 1989); Medvěd Péťa (pohádky, 2001); Kočka Moura (pohádky, 2002); Pes Jíra (pohádky, 2002); Vánoční noc (pohádky, 2002); Pohádky z celého světa (pohádky, 2002); Skleněný les (pohádky, 2002); Veverka Bára (pohádky, 2003); Princové a princezny (pohádky, 2003); Pohádky o strašidlech (pohádky, 2003); Pohádky z hor (pohádky, 2005); Zakletý princ (pohádky, 2006); Vládkyně dobré hvězdy (pohádky, 2006); Děvče z moře (pohádky, 2007).

LITERATURA

Studie a články: M. Šubrtová: K narační strategii v novele pro děti, in Vnútrotextové priestory textu v literatúre pre deti a mládež (2001, Prešov).
Recenze: Kryštof a Karel: L. Dvořáková, ZM 1983, č. 10 * Táta k příštím vánocům: M. Žilková, ZM 1984, s. 183 * Nekonečné prázdniny: V. Nezkusil, ZM 1987, č. 8 * Sísa Kyselá: V. Nezkusil, ZM 1989, č. 8 * Zajíc a sovy: M. Fronková, LD 18. 6. 1991; V. Vařejková, Komenský 1991/1992, č. 4 * Zvědavé sluníčko: V. Vařejková, Komenský 1991/1992, č. 1 * Máme doma zvířata: zh (= Z. Heřman), NK 1993, č. 42; V. Stanovský, ZM 1994, č. 3/4 * Anna za dveřmi: R. Ditmar, NK 1993, č. 46; S. Urbanová, ZM 1994, č. 5/6 * Domov pro Marťany: J. Jašová, NK 1998, č. 25; M. Šubrtová, Ladění 1998, č. 3 * Veverka Bára a její přátelé: J. Jašová, NK 1998, č. 45 * Medvěd Péťa a jeho přátelé: A. Červenková, NK 1999, č. 38 * České pověsti pro malé děti: vv (= V. Vařejková), Ladění 2002, č. 3 * Sísa Kyselá a ušmudlaný rytíř: M. Šubrtová, Ladění 2003, č. 1 * Co má umět předškolák: N. Sieglová, Ladění 2003, č. 4 * České dějiny očima psa: J. Slomek, LidN 6. 9. 2004; M. Reissner, Ladění 2004, č. 3.
Rozhovory: M. Nyklová, ZM 1987, č. 7; I. Zítková, NK 1993, č. 47; P. Klevisová, NK 1994, č. 41.
Autor hesla: Růžena Hamanová (1995); Milena Šubrtová (2008)
Aktualizace hesla: 10. 9. 2008 (mš)
Aktualizace bibliografie: 10. 9. 2008 (mš)
 
zpět na hlavní stranu