Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Hana BOŘKOVCOVÁ

* 4. 6. 1927, Praha 
† 25. 2. 2009, Praha 
 
Prozaička, autorka knih pro děti a mládež
 Hana Bořkovcová (roz. Knappová) byla dcerou obchodníka dentistickým zbožím. Pocházela z židovské rodiny s významnými kulturními kontakty, mezi jejími příbuznými byli lidé politicky i literárně činní. V letech 1938–1939 studovala Drtinovo reálné gymnázium v Praze a poté, co jej musela opustit, navštěvovala židovskou měšťanskou školu. Když byla v červenci 1942 židovským dětem zakázána školní docházka, působila H. Knappová v dětském útulku, v němž vzdělávání odlišnou formou skrytě pokračovalo. Roku 1943 byla s celou rodinou transportována do Terezína, kde pracovala jako pomocná vychovatelka dětí, a později do koncentračního tábora v Osvětimi; zde zahynul její otec a mladší bratr Michael. Hana s matkou byly převezeny do pracovního tábora v Kurzbachu, odkud v lednu 1945 nastoupily pochod smrti. Konec války je zastihl ve Wohlau, v létě téhož roku se obě vrátily do Prahy. V roce 1946 se H. Knappová provdala za ing. arch. Aleše Bořkovce (bratr spisovatelky Hany Proškové) a řadu let se věnovala především výchově svých pěti dětí. Zaměstnaná byla jen krátce: v letech 1964–1966 jako úřednice ve Fyziologickém ústavu ČSAV, roku 1967 v tiskárenském časopise Typografia. Po knižním debutu roku 1971 se ve svých 44 letech stala spisovatelkou na volné noze.
 Poprvé se představila drobnými lyrizovanými texty roku 1965 v Plameni, v následujícím roce otiskl její prózu Host do domu. V první polovině sedmdesátých let přispívala recenzemi, medailony a rozhovory do Brněnského večerníku. Podle novely Cizí holka natočil režisér Ludvík Ráža v roce 1984 stejnojmenný televizní film (sc. Nataša Krempová). – Časopisecky publikovala i pod svým dívčím jménem Knappová. Užívala šifry bk, hbk (Brněnský večerník) nebo hk (Moravskoslezská orlice).
 Již ve svém knižním debutu, povídkovém souboru Světýlka, se Bořkovcová uvedla jako autorka jemného postřehu a smyslu pro vykreslení citové a myšlenkové reakce dětí, žen a starších lidí. V následujících prózách pro děti a mládež se nevyhýbala dobrodružným ani téměř detektivním zápletkám, přesto se v nich spíše než na dějové napětí soustředila na kresbu různorodých povah, na konfliktní situace i porozumění mezi dětmi a dospělými, přičemž stále více akcentovala hledisko dětského či dospívajícího hrdiny. Ústředním stavebním prvkem jsou přitom dialogy postav, charakteristické přirozeným, živým spádem a akcentující věkově podmíněné zkušenosti aktérů, případně jejich vnitřní monology, odhalující i skrývané či potlačované úvahy o sobě a svém vztahu k okolí. V knížce My tři cvoci autorka usilovala o bezprostřední zobrazení svérázného myšlenkového světa mladého hrdiny a ještě více tuto metodu zvýraznila v próze Cesta kolem světa za osmdesát let, zachycující situaci chlapce upoutaného po úrazu na lůžko. Spontánní hovorovost projevu, snaha o autenticitu vidění a hodnocení skutečnosti jsou rovněž zdrojem poutavosti prózy Stan, do kterého prší, osobitého vyprávění středoškoláka o jednom dni významných životních rozhodnutí. Složitý úděl děvčete vyrůstajícího nejprve vedle mravně narušené matky a posléze v prostředí nové pěstounské rodiny ztvárnila Bořkovcová v novele Cizí holka. Problematiku hodnotové orientace řeší srovnáním pragmatického uvažování vlastní rodiny s nově objevenými ideály křesťanství hrdinka dívčího románu Jdi pryč. Próza Zakázané holky se obrací k tématu holocaustu a vyjevuje jeho tragiku na příběhu přátelství, vyvzdorovaného v atmosféře strachu. Autobiograficky laděný román Soukromý rozhovor je bilančním dialogem vedeným přes propast času s někdejším dětským a dospívajícím „já“. Odhalují se v něm vzpomínky, sny, iluze a přání, konfrontované se skutečnými životními peripetiemi; rozkrývá se cesta k víře, ke společným hodnotám judaismu a křesťanství, které pomáhaly přežít v nejtěžších chvílích. Přestože prózy Hany Bořkovcové duševní život dětského a dospívajícího hrdiny více či méně problematizují, směřují vždy k harmonizující etické pointě.
Dívčí deníky z válečných let, posmrtně vydané pod názvem Píšu a sešit mi leží na kolenou, představují pisatelku jako vyzrálou osobnost, která v tíživých podmínkách hledá svoji životní cestu a svůj budoucí úkol nachází v péči o další generaci, ve výchově dětí. Denní zápisy často ústí do úvah o tomto tématu, o vztazích mezi lidmi, ale také o náboženství, umění a zvláště o psaní; obsahem i literární formou tak jako celek výrazně přesahují rozměr soukromého deníku. Své prožitky, pocity a vzpomínky zachytila Bořkovcová také v množství básní a drobných textů na pomezí básně v próze, vydaných z pozůstalosti ve výboru Proč jsem jen nepsala všemi směry.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Světýlka (PP 1971); My tři cvoci (P pro ml., 1973); Vzteklouni (P pro ml., 1975); Cizí holka (P pro ml., 1977; 2., upr. vyd. 1999); Cesta kolem světa za osmdesát let (P pro ml., 1982); Stan, do kterého prší (P pro ml., 1986); Jdi pryč (R pro ml, 1994); Zakázané holky (P pro ml., 1995); Soukromý rozhovor (R 2004); Píšu a sešit mi leží na kolenou. Deníky 1940–1946 (2011, ed. M. Kosák).
Souborné vydání: Tři cvoci a cizí holka (1987).
Výbor: Proč jsem jen nepsala všemi směry. Výbor textů z let 1944–2009 (2015, ed. H. Kosáková).
Překlad: Friedrich Heer: Věčnost začíná dnes (1970, spolu se Stanislavem Berounským).

LITERATURA

Studie a články: V. Nezkusil: Jde o hodnoty. Glosy k současné próze pro starší děti, ZM 1974, č. 9 (o tvorbě H. B. na s. 589–590); I. Hutařová, M. Hanzová in Současní čeští spisovatelé knih pro děti a mládež (2003, zde též bibliografie); N. Sieglová: Funkčnost a zážitkovost v dílech o holocaustu, in S. Urbanová: Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. století (2004); J. Lopatka in Posudky (2005, ed. M. Špirit); M. Kosák: Hana Bořkovcová. Záznamy z Wohlau, RR 2010, č. 81; M. Kosák: Ediční poznámka in H. Bořkovcová: Píšu a sešit mi leží na kolenou (2011); O. Kubeczková: Dětství, dospívání a stín velkých dějin, in Smrt a dítě. Existenciální motivika v české literatuře pro děti a mládež (2013); M. Kuthanová – V. Boháčová: Hana Bořkovcová, in Literáti z naší čtvrti (2013); H. Kosáková: Cvaknutí, hranice, skok (Doslov), in H. Bořkovcová: Proč jsem jen nepsala všemi směry. Výbor textů z let 1944–2009 (2015); S. Urbanová: Děti a holocaust. Téma paměti v literatuře pro děti a mládež v posledních dvou desetiletích, in Dítě, dětství a literatura. Literární archiv 2016, č. 48.
Recenze: Světýlka: J. Hrabák, Tvorba 1971, č. 32 * My tři cvoci: V. N. (= V. Nezkusil), ZM 1973, č. 8; J. Voráček, LM 1974, č. 9 * Vzteklouni: (ab) (= A. Benešová), NK 1975, č. 46; V. Nezkusil, ZM 1976, č. 1 * Cizí holka: (ab) (= A. Benešová), NK 1978, č. 12; (-jo-) (= J. Červenka), LD 1. 6. 1978; I. Zítková, NK 1999, č. 29 (2., upr. vyd.) * Cesta kolem světa za osmdesát let: R. Hamanová, ZM 1983, č. 3 * Stan, do kterého prší: R. Hamanová, ZM 1987, č. 4; V. Nezkusil, LM 1987, č. 6 * Zakázané holky: R. Ditmar, NK 1995, č. 29 a ZM 1995, č. 3; M. Nyklová-Veselá, Tvar 1995, č. 17 * Soukromý rozhovor: J. Lukavec, LitN 2004, č. 33; V. Broučková, A2 2005, č. 6 * Píšu a sešit mi leží na kolenou: A. Vondřichová, A2 2011, č. 16; H. Kosáková, RR 2012, č. 89.
Rozhovory: an., O knihách a autorech 1971, jaro; K. Hvížďala, ZM 1974, č. 1; E. Hájková, Naše rodina 1978, č. 45; I. Hutařová – M. Hanzlová in Současní čeští spisovatelé knih pro děti a mládež (2003).
Nekrolog: an., Dokořán 2009, č. 49.
Autor hesla: Marie Mravcová (1995); Milena Šubrtová (2008)
Aktualizace hesla: 21. 6. 2018 (av)
 
zpět na hlavní stranu