Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Zdeňka BEZDĚKOVÁ

* 19. 4. 1907, České Budějovice 
† 12. 8. 1999, České Budějovice 
 
Prozaička, literární historička, překladatelka, autorka knih pro děti a mládež
 Rozená Vondrušková, poprvé provdaná Bezděková, podruhé Pavlíková. – Pocházela z rodiny středoškolského profesora, později školního inspektora. Studovala na dívčím reálném gymnáziu v Českých Budějovicích (maturita 1926) a na FF UK češtinu a francouzštinu, krátce také v Paříži; doktorát získala roku 1931 prací Žena v životě a literatuře 15. a 16. století. Od roku 1933 působila jako učitelka na měšťanské škole a později na gymnáziu v Českých Budějovicích, po válce v Sušici a v Praze. Od roku 1949 přednášela českou a slovenskou literaturu a později literaturu pro mládež na pedagogické fakultě v Českých Budějovicích, kde byla také vedoucí katedry filologie. V roce 1962 odešla do důchodu. Četné zahraniční cesty, zejména do Jugoslávie, ovlivnily její tvorbu původní (cestopisné fejetony pro časopisy) i překladatelskou (ze slovinštiny).
 Časopisecky debutovala roku 1934 v Jihočeských listech (České Budějovice), dále přispívala do časopisů a deníků Jihočeská pravda (České Budějovice), Mladá fronta, Posel od Otavy (Písek), Práce, Literární noviny, Literární měsíčník aj., pravidelně spolupracovala s časopisem Květy (v šedesátých a sedmdesátých letech zde otiskla několik pohádkových textů). Užívala šifer Bd, Z. B.
 V kontextu české poválečné prózy představuje tvorba Bezděkové tradičnější typ. Klasickou knihou české literatury pro mládež se stal její román Říkali mi Leni o dítěti zavlečeném za druhé světové války do Německa. V příběhu, původně napsaném pro dospělé čtenáře, dominují citové a etické hodnoty: mateřská láska, potřeba domova, lidskosti a spravedlnosti. V pokračování hrdinčina osudu v knize Štěstí přijde zítra i v dalších dívčích románech Prázdniny v TanapuMarta věří na zázrak se Bezděková soustředila na vykreslení psychologie současné mládeže. Nejmenším čtenářům jsou určeny poetické příběhy s paralelami mezi světem dětí a zvířat Děvčátko Zdena a moudrý pes s autobiografickým ohlasem dětství za první světové války a Zpěváček z Voňavé Meze. V románové tvorbě pro dospělé čtenáře se autorka vyvíjela od úzce subjektivního a sentimentálně traktovaného tragického ženství v příběhu z druhé světové války (Bezbranný vítěz) přes objektivně pojatý politický obraz poválečného jihočeského maloměsta (Já, město Mokroves) ke konfrontaci několika pohledů na téma současných mladých manželství (Lásky nedočkavé). V historických románech Bílá paní, Bludný kámenOrlík, hrad na skále, komponovaných jako volná trilogie, vytvořila barvitou fresku společenského, sociálního a náboženského života jižních Čech druhé poloviny 15. století.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie a práce o literatuře: Bezbranný vítěz (R 1947); Říkali mi Leni (R 1948; přeprac. pro ml., 1959); Já, město Mokroves (R 1952); Stará literatura česká (skripta, 1952); Literatura pro mládež (skripta, 1954, s M. Jerhotovou a J. Taffartem; přeprac. samostatně 1957); Literatura doby obrozenské (skripta, 1956); Štěstí přijde zítra (R pro ml., 1960); O červené kuličce (P 1963); Lásky nedočkavé (R 1970); Prázdniny v Tanapu (R pro ml., 1973); Věčný Oněgin (B 1973); Marta věří na zázrak (R pro ml., 1974); Děvčátko Zdena a moudrý pes (P pro děti, 1977); Zpěváček z Voňavé Meze (pohádka, 1979); Bílá paní (R 1979); Bludný kámen (R 1986); Orlík, hrad na skále (R 1993); Můj život s knihou (paměti, 1995).
Překlady: T. Seliškar: Žijeme pro vlast (1947); M. Bor: Noc v Hlubokém (1948, prem. 1946); M. Kranjec: Obzory v mlze (1958); V. Kralj: Muž, který stříhal ušima (1966); A. Ingolič: Vrátím se... (1966); K. Brenková: Železný prsten (1970).

LITERATURA

Bibliografie: J. Mikuškovičová: Zdeňka Bezděková (1972); J. Saková: Zdeňka Bezděková (1977), S. Cífka: Bibliografie, in Z.B., Můj život s knihou (1995).
Studie a články: S. Cífka: Život a dílo Zdeňky Bezděkové, in Z. B., Můj život s knihou (1995); (mš): Odkaz Zdeňky Bezděkové, Ladění 2007, č. 2; M. Reissner: Obraz Němců v české literatuře, Ladění 2008, č. 4; R. B. Pynsent: The Ideologization of the Child: Zdeňka Bezděková and Marie Majerová, Central Europe 2011, č. 1.; J. Toman: Obraz válečného dětství v literární tvorbě Zdeňky Bezděkové, in J. Čeňková (ed.): Válečné dětství a mládí (1939–1945) v literatuře a publicistice (2016).
Recenze: Bezbranný vítěz: G (= F. Götz), Národní osvobození 31. 5. 1947; -hb- (= H. Brázdová), NK 1973, č. 39; V. Müller, LM 1974, č. 3 * Říkali mi Leni: gg, LidN 13. 2. 1949; J. Hrabáková, ZM 1960, č. 4; O. Chaloupka, ZM 1971, č. 8 * Štěstí přijde zítra: J. Hrabáková, ZM 1960, č. 11; D. Moldanová, Plamen 1960, č. 12 * Lásky nedočkavé: fs (= F. Soldan), Tvorba 1971, č. 18 * Marta věří na zázrak: V. N. (= V. Nezkusil), ZM 1974, č. 8 * Prázdniny v Tanapu: A. B. (= A. Berková), ZM 1974, č. 10 * Věčný Oněgin: V. Müller, LM 1974, č. 9 * Děvčátko Zdena a moudrý pes: M. Veselá, Práce 21. 4. 1978; N. Sieglová, LM 1979, č. 9 * Zpěváček z Voňavé Meze: H. Mirvaldová, ZM 1980, č. 7 * Bílá paní: Š. Vlašín, Tvorba 1980, č. 38; B. Macák, LM 1980, č. 7 * Bludný kámen: V. Píša, RP 13. 1. 1987; VP, NK 1986, č. 47 * Orlík, hrad na skále: A. Mikulášek, Haló noviny 20. 3. 1995 * Můj život s knihou: amk (= A. Mikulášek), Haló noviny 18. 10. 1995.
Rozhovory: jkt (= J. Klempera), Výběr z nejzajímavějších knih 1984, č. 4 + Výběr z nejzajímavějších knih 1986, č. 3; A. Mikulášek, Obrys–Kmen 1996, č. 5.
K životním jubileím: O. Chaloupka – Z. Pražák, LM 1982, č. 4; S. Cífka, LM 1987, č. 4; R. Pravda, Zemské noviny 16. 5. 1997; J. Toman, ZM 1997, č. 1.
Vzpomínky
: B. Stehlíková in Abeceda lásky. Osobnosti, které jsem znala (2009).

Autor hesla: Věra Vladyková (1994)
Aktualizace hesla: 24. 4. 2017 (av)
 
zpět na hlavní stranu