Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Jiří PEJŠA

* 16. 3. 1912, Slatiňany (u Chrudimi) 
† 3. 10. 1991, Praha 
 
Autor vzpomínkových próz
 Otec Jiřího Pejši byl respicientem finanční stráže, oba rodiče záhy zemřeli. Po absolvování státního reálného gymnázia v Klatovech (1923–31) Pejša vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze; absolutoria dosáhl již 1939, promoval však až v dubnu 1946. Během války pracoval v Klatovech jako zdravotník: nejprve v ordinaci praktického lékaře, od 1943 byl laborantem místní nemocnice, do níž také po promoci nastoupil na místo sekundáře. Po roce1947 pracoval jako obvodní a závodní lékař, nejprve souběžně v Železné Rudě a Čachrově (do 1952), poté v Žichovicích a Strašeni. Od 1954 byl vedoucím lékařem střediska Okresního ústavu národního zdraví Přeštice v Dobřanech a současně závodním lékařem místní psychiatrické léčebny a dolu Dobré štěstí; od roku 1958 působil jako vedoucí lékař zdravotního střediska v Dobříši a závodní lékař dobříšských podniků. Do důchodu odešel v roce 1971.
 Ukázky z  Pejšových prací byly otiskovány od konce 70. let v deníku Práce, v časopise Vlasta a ve Zdravotnických novinách.
 Pejša ve svých memoárových prózách plebejštějším způsobem navazoval na vzpomínkové práce významných českých lékařů (Josef Thomayer, Vladimír Vondráček). Snažil se tento čtenářsky oblíbený a vyhledávaný žánr obohatit o vlastní „lidový“ a humorný či meditativně filozofický přístup k době i k místům, v nichž působil, a vykreslit plejádu řadových pacientů i výjimečných osobností, se kterými se setkával. V knize Doktor na horách zachycuje drsné pracovní podmínky obvodního lékaře v Železné Rudě i atmosféru neklidného poválečného pohraničí; zkušenosti z válečného působení v klatovské nemocnici přiblížil ve vzpomínkách Doktor v nemocnici. 50. a 60. letům prožitým v Dobřanech a Dobříši věnoval knihu Doktor na venkově. Vlastní kulturní aktivity, profesní i přátelská setkání s významnými lidmi uměleckého a vědeckého života (Zdeněk Štěpánek, Jan Werich, Josef Kainar, Zdeněk Kalista, Václav Vilém Štech, Zdeněk Kunc aj.) zachytil v řadě vzpomínkových medailonů, shrnutých v pracích Doktor a jeho přáteléS Janem Werichem vážně i nevážně.

BIBLIOGRAFIE

Doktor na horách (vzpomínky, 1977; poté in Vzpomínání v bílém); Doktor v nemocnici (vzpomínky, 1981; poté in Vzpomínání v bílém); Doktor na venkově (vzpomínky a korespondence, 1984; poté in Vzpomínání v bílém); Doktor a jeho přátelé (vzpomínky, 1987); Vzpomínání v bílém (1988, obsahuje: Doktor na horách, Doktor v nemocnici, Doktor na venkově); S Janem Werichem vážně i nevážně (vzpomínky, 1991).

LITERATURA

Studie a články: M. Pavlík: předmluva a doslov in J. P., S Janem Werichem vážně i nevážně (1991); H. Jirkovská: Česká a světová literatura se zdravotnickou tematikou (2001).
Recenze: Doktor na horách: vv (M. Vacík), LD 6. 9. 1977; P. Bílek, LM 1977, č. 7 * Doktor v nemocnici: (vv) (M. Vacík), LD 5. 5. 1982; O. N. (O. Novák), Hlas revoluce 1982, č. 7 * Doktor na venkově: cg (F. Cinger), RP 10. 7. 1984; vl (Š. Vlašín), Tvorba 1984, č. 37, příloha Kmen * Doktor a jeho přátelé: J. Lukeš, SvSl 14. 8. 1987; B. Kolářová, Tvorba 1987, č. 33, příloha Kmen * Vzpomínání v bílém: A. Křemenáková, LD 12. 11. 1988 * S Janem Werichem vážně i nevážně: (jkp), Učitelské noviny 94, 1990/91, č. 18.
K životním jubileím: (fc) (G. Francl), LD 14. 3. 1987.

Autor hesla: Věra Brožová (1998)
Aktualizace hesla: 29. 10. 2006 (vbr)
Aktualizace bibliografie: 29. 10. 2006 (vbr)
 
zpět na hlavní stranu