Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Fedor SOLDAN

* 9. 12. 1903, Vídeň (Rakousko) 
† 15. 9. 1979, Praha 
 
Literární kritik a historik
 Jeho otec František Soldan (1873–1938), básník z okruhu Moderní revue, vydal sbírky Soumraky (1901), Z mého panoptika (1902) a Faunovy melodie (1907).
Fedor Soldan studoval v Praze na gymnáziu (maturita 1922) a na FF UK češtinu a historii (PhDr. 1929 prací Karel Hlaváček jako typický představitel české dekadence). 1929–1938 byl zaměstnán v Ottově slovníku naučném nové doby, nejprve jako redaktor literární rubriky, od 1934 jako vedoucí interní redakce. Od 1938 pracoval na ministerstvu zahraničních věcí, pak na ministerstvu školství, od 1940 působil v nakladatelství Melantrich jako redaktor Českého slova. Za články v tomto deníku během okupace byl 1946 očistnou komisí Syndikátu spisovatelů na čtyři roky distancován, a tím i suspendován z publikační činnosti. Po odchodu z Melantrichu pracoval Soldan od 1946 v nakladatelství Orbis a poté ve Státním nakladatelství krásné literatury a umění (SNKLU). Od roku 1954 učil na Vyšší pedagogické škole v Ústí nad Labem, krátce na FAMU a 1961–1975 na Pedagogickém institutu UK (1965 přejmenovaném na Pedagogickou fakultu). Habilitoval se 1964 na plzeňském Pedagogickém institutu prací Jiří Wolker.
 Debutoval 1927 v Lidových novinách, dále přispíval do periodik: Literární rozhledy, Literární noviny, Rozpravy Aventina, Levá fronta, Index, Kultura doby, České slovo, Mladá fronta, Rudé právo, Tvorba, Večerní Praha aj. V první polovině 30. let byl členem literární skupiny Levá fronta. 1936–1939 redigoval časopis Kultura doby. Užíval pseudonymu Jiří Černý a šifer Fes, f. s., F. S., fs, FS, (FS), (fs), Sld, (s).
 V knižní prvotině z 30. let Karel Hlaváček, typ české dekadence se Soldan představil jako literární kritik a historik, jenž k literatuře přistupuje s ideologickými kritérii uplatňovanými u nás globálně až později, v 50. letech. Dokázal zde ještě spojit popis s poučením strukturalismu a ocenit dekadenci, ale jen proto, že dekadentní individualismus pojímal jako nutné stadium myšlenkové revoluce. V následujícím eseji O Nezvalovi a poválečné generaci vrcholí přímočarost Soldanova ideologického pojetí v přesvědčení, že Nezval „po přečtení mnoha marxistických knížek mohl by se stát revolučním nebo aspoň sociálním básníkem“. Nezvalův poetismus a surrealismus, ale i pragmatismus Karla Čapka se Soldanovi jevily v největším nesouladu se společensky pokrokovým posláním literatury (Tři generace). V druhé polovině 30. let Soldan prosazoval (hlavně v časopise Kultura doby) „nový realismus“. Zatímco realismus 19. století nazval popisným, „nový realismus“ určil jako kritický: spisovatel musí chtít změnu poměrů, které popisuje. Sociologická metoda, k níž se hlásil, u něj tedy spočívá mnohem víc v posouzení politického dopadu díla než v odhalení jeho sociálních kořenů. Po válce pak pojal Soldan v monografii Jiří Wolker básníkův vývoj jako směřování od humanismu ke stranickosti a socialistickému realismu. Všechny spisovatele (včetně básníků, jimiž se knižně zabýval téměř výhradně) posuzoval Soldan z hlediska toho, nakolik naplňují postuláty jeho úzce vymezeného realismu. V normativních požadavcích šel až do formálních detailů; podle jeho poslední monografie Josef Svatopluk Machar je pro realistickou poezii např. nutná shoda větného členění s veršovým.
Na okraji Soldanovy tvorby zůstala útlá sbírka veršů z dvacátých let (Duhový most) a pozdní prózy pro děti o zvířatech.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie, práce o literatuře a umění: Karel Hlaváček, typ české dekadence (monografie, 1930); Duhový most (BB, bibliof., 1932); O Nezvalovi a poválečné generaci (E, bibliof., 1933); Tři generace (E 1940); Spisovatelé a doba (E, bibliof., 1940); Jiří Karásek ze Lvovic (studie, bibliof., 1941); O literárním braku (studie, 1941); Vzhůru na palubu (P pro děti, 1959); Jiří Wolker (monografie, 1964; přeprac. 1972); J. S. Machar (monografie s ukázkami, 1974); Jiří Wolker, básník mládí (medailon, 1975); Papouškovi kamarádi (P pro děti, 1978); Sociální umění. Sociální malířství a sochařství dvacátých a třicátých let (studie, 1980).
Účast v týmové práci: Ottův slovník naučný nové doby (1929–1938).
Příspěvky ve sbornících: Sborník Vyšší pedagogické školy v Ústí nad Labem, řada filologická (1958); Jaromír Fiala (katalog výstavy, 1970); Aktuální problémy literární vědy (1973); Kulturněhistorický sborník Univerzity 17. listopadu v Praze (1974).
Uspořádal a vydal: Nový realismus (sb., 1940); Nová česká čítanka (1940, též přisp.); Lenin u českých básníků (1949); Básně o Klementu Gottwaldovi (1949, s M. Paťavou).

LITERATURA

Studie a články: L. Soldán: Socialistický anebo kritický realismus? (Nad Václavkovou a Soldanovou koncepcí realismu z konce třicátých let), in Některé aktuální otázky sociologie umění, zvláště literatury (sv. 1987); M. Bauer: Jednání SČS o činnosti F. S. za okupace, Tvar 1999, č. 19.
Recenze: K. Hlaváček, typ české dekadence: F. X. Šalda, ŠZáp 3, 1930/31, s. 150; B. Novák, Čin 2, 1930/31, s. 656 * Tři generace: V. Černý, KM 1940, s. 180 * Jiří Wolker: -jtka- (= J. Lopatka), Tvář 1965, č. 1; M. Uhde, HD 1965, č. 2; O. Sus, Rovnost 5. 3. 1965; Š. Vlašín: ref. J. S. Machar, Tvorba 1975, č. 30 * Papouškovi kamarádi: JK (= J. Klokočníková), NK 1979, č. 14.
Nekrology: pk (= P. Kovařík), Svobodné slovo 19. 9. 1979; Š. Vlašín, Štafeta 1980, č. 3.
Archiv: LA PNP: Osobní fond (uspořádáno v 1. stupni evidence).
Autor hesla: Přemysl Blažíček (1998)
Aktualizace hesla: 3. 8. 2006 (kb)
 
zpět na hlavní stranu