Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Jiří  SVOBODA

 
Spisovatel a cestovatel
 Jeho otec byl hospodářským správcem na státních statcích a v mládí procestoval celou Evropu. Jiří Svoboda prožil dětství v Pomněnicích u Benešova, v Domanínku u Bystřice nad Pernštejnem a v Lánech, základní školu navštěvoval v Tuchlovicích a v roce 1961 přišel do Prahy, kde maturoval na jedenáctileté střední škole. V září 1968 emigroval do Kanady, kde žil převážně ve Scarborough (část Toronta). Prošel řadou zaměstnání (taxikář, údržbář na letišti, číšník, knihovník) a pracoval také v expedici knih nakladatelství Sixty-Eight Publishers manželů ZdenyJosefa Škvoreckých. V letech 1970–74 studoval angličtinu, španělštinu, čínštinu, filozofii a dějiny náboženství na univerzitě v Torontu (magistr). V roce 1979 založil ve Scarborough vlastní nakladatelství Autostop, v němž pod záštitou Sixty-Eight Publishers v letech 1979–87 vydal čtyři svazky svého cestopisu. Od roku 1990 žil opět v Praze. V rozhovorech i v informacích poskytnutých redaktorům literárních slovníků pravděpodobně často mystifikoval; jako rok svého narození uváděl 1951 či 1948, podle svědectví rodiny se však narodil v roce 1937. Není známo ani přesné datum a místo jeho úmrtí; zemřel v zimě na přelomu let 2007–08.
 Autostop si oblíbil od mládí, ale teprve v exilu se mu věnoval intenzivně a od roku 1977 profesionálně. V letech 1971, 1975, 1977, 1981, 1986 a 1995 podnikl své nejdelší, několikaměsíční autostopařské cesty, během nichž postupně poznal všechny kontinenty kromě Antarktidy. Svobodovy cestopisné texty pak vznikaly bezprostředně po návratech. Osobně se věnoval i prodeji svých knih, a to jak v exilu, tak po návratu do vlasti. Některé díly cestopisu si rovněž sám ilustroval. – Rozhovory s Jiřím Svobodou a úryvky z jeho prací byly otištěny v řadě exilových a po roce 1989 i domácích periodik: Zpravodaj (Curych), Hlasy Čechů a Slováků v Austrálii (Blacktown), Západ (Ottawa), Paternoster (Vídeň), Vokno, Ahoj na sobotu, Lidová demokracie, Denní Telegraf, Kršnův zpravodaj (1997) aj.
 Svobodovo literární dílo vyrůstá z jeho autostopařských cest „kolem světa“, jež podnikal ve stylu americké beat generation a hnutí hippies. V autorově svědectví tyto cesty nemíří k určitému cíli, ale jsou výrazem volnosti, permanentního radostného pocitu bytí „on the road“ ve stylu Jacka Kerouaka. Svoboda tak ve svých knihách vydává prosté, ale velmi spontánní a dynamické svědectví o zemích a o svých setkáních s lidmi po celé planetě. Typická je pro něj apriorní nezaujatost vůči kterémukoli etniku a maximální tolerance vůči všem kulturním a náboženským směrům. Jeho až dětsky naivní důvěřivost má přitom sama náboženské podbarvení a blíží se panteismu. Svobodovy texty jsou zajímavé rovněž po jazykové stránce; důsledně píše hovorovou až obecnou češtinou s řadou prvků slangových, dialektových a neologických. Jeho jazykový humor je zdůrazněn hrou s postupně stále více zjednodušovaným fonetickým přepisem češtiny (nejdříve eliminuje např. interpunkci a rozdíl ě/je, posléze velká písmena a nakonec i rozdíly ú/ů a i/y). Vyprávěcí, hovorový charakter autorových textů je rovněž zvýrazňován často se opakujícím oslovováním čtenářů „dámy a pánové“. Své cestopisy autor vždy doplňuje velice podrobnými faktografickými údaji o jednotlivých zemích a o možnostech autostopu a levného ubytování, takže jeho knihy získávají rovněž hodnotu zcela ojedinělé příručky.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Autostopem kolem světa 1. Jižní Evropa (P cestopis., Toronto 1979; 1. přeprac. s tit. Autostopem kolem světa 1. Evropa, 1990; 2. přeprac. a dopl. 1997); Autostopem kolem světa 2. Severní Evropa, Ázije, Austrálie a Oceányje (P cestopis., Toronto 1980; přeprac. a dopl. s tit. Autostopem kolem 2. Ázije, Austrálije, Oceányje, 1991); Autostopem kolem světa 3. Amerika (P cestopis., Toronto 1987; přeprac. 1992); Autostopem kolem světa 4. Afrika s Čínou, Japonskem a Koreou (P cestopis., Toronto 1987; přeprac., b. d., 1993); Autostopem kolem světa 5. Východní Evropa a Severní Ázije (P cestopis., 1997).

LITERATURA

Studie a články: Ch. Townsend: Colloquial Czech in Two Works of Literature: Landovský and Svoboda in Varieties of Czech: Studies in Czech Sociolinguistics (Amsterdam – Atlanta, 1993); H. Sassmanová: Majitel splněných snů, Playboy 1994, č. 6; M. Švehla: Bezvadná lázeň v Honolulu, Respekt 1998, č. 30; M. Machovec: On the Road. In memoriam stopaře Svobody, A2 2008, č. 51-52.
Recenze: Autostopem kolem světa 1: P. Volf, MFD 10. 8. 1991; nb (= Ivan Brezina), Studentské listy 1990, č. 16.
Polemiky: V. Škutina, Západ (Ottawa) 1985, č. 6; M. Šuchma, Reportér (Curych) 1986, č. 1; Z. Salivarová, Západ (Ottawa) 1986, č. 1.
Rozhovory: J. Strnad, Zpravodaj (Curych) 1979, č. 10; A. Nebeský, Hlasy Čechů a Slováků v Austrálii (Blacktown) 1983, č. 1; Z. Salivarová, Západ (Ontario) 1985, č. 5; P. Blumfeld, Vokno 1990, č. 18; B. Šnajder, Ahoj na sobotu 1991, č. 8; K. Šafaříková, Babylon 4, 1994/95, č. 4; J. Hlaváč, Denní Telegraf 20. 1. 1995; T. Vystrčil, Denní Telegraf 15. 3. 1997; V. Ševela, LidN 17. 9. 1999, příl. Pátek LN č. 37; F. Šebek, Nový prostor 2000, č. 22.
Nekrolog: V. Cícha, Satellite (Toronto) 2008, č. 12.
Autor hesla: Martin Machovec (1998)
Aktualizace hesla: 20. 1. 2010 (zm)
 
zpět na hlavní stranu