Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Miroslav SKÁLA

* 6. 4. 1924, Brno 
 
Prozaik a dramatik
 Manžel překladatelky a autorky knih pro mládež Liběny Skálové (1924–2014). Narodil se v rodině učitele, dětství prožil v Kyjově, kde také od roku 1935 studoval reálné gymnázium. Během studií hrál ochotnicky divadlo i na trubku v jazzové skupině. Před maturitou byl roku 1945 s celým ročníkem totálně nasazen na práci v hnědouhelném dole v Kyjově. Po válce vystudoval češtinu a ruštinu na FF MU v Brně (1945–1949). V letech 1949–1950 učil na dělnické přípravce ve Velkých Losinách, 1951–1955 na Vojenské technické akademii A. Zápotockého. Poté byl redaktorem literárně-dramatické redakce Čs. rozhlasu v Brně. Roku 1963 nervově onemocněl a po dvouletém léčení odešel do invalidního důchodu. V letech 1970–1976 spolupracoval s brněnským loutkovým divadlem Radost jako lektor a příležitostný loutkoherec. Zemřel sebevraždou roku 1989.
 Přispíval do časopisů: Blok (1949 zde debut statí o „nové“ funkci humoru a satiry); Roháč (Bratislava, 1959 zde první povídka), Plamen, Host do domu, Trn, Svobodné slovo, Dikobraz, Ahoj na sobotu aj. Pro divadlo Večerní Brno, které roku 1959 založil s Vlastimilem Pantůčkem a Vladimírem Fuxem, psal kabaretní pásma a satirické komedie. Psal také zábavné pořady pro Čs. rozhlas v Brně (1955–1968), byl spoluautorem pořadu Rozhlasový měsíčník (1956–1960, s V. Pantůčkem) a literárního magazínu Na shledanou v sobotu (1961–1967). Podkladem pro stejnojmenný film se stala Skálova novela Cesta kolem mé hlavy (1984, r. + sc. Jaroslav Papoušek). Pro Čs. televizi napsal scénáře k filmům a inscenacím Svatební cesta do Jiljí (1984, r. Hynek Bočan, podle stejnojmenného románu), Chirurgové (1989, podle povídky Vladislava Vančury, r. Jiří Vanýsek), Útěk ze seriálu (1989, r. Hynek Bočan, podle povídky Únos ze seriálu z knihy Holubník na odvrácené straně Měsíce). Novela Moji dvojníci vycházela na pokračování v Brněnském večerníku (1991) a částečně též v brněnské revue Universitas (1993). V rukopise dosud zůstává kniha povídek Malé mozkové příhody. – V rozhlase užíval pseudonymu Zdeněk Vajda.
 Na počátku šedesátých let byl Skála spoluautorem komunálních satirických her divadla Večerní Brno, které se dobově vysmívaly individuálním lidským chybám a vadám a takovým společenským jevům, jako jsou byrokratismus, alibismus a dogmatismus (Pozor, hodný pes!); oficiální program tzv. „konstruktivní satiry“ z nich překročila především společenskokritická hra Drak je drak čili Kterak Žužličtí k rozumu přišli. – Od sedmdesátých let se Skála věnoval humoristické próze. Jeho první tři knihy v různých polohách domýšlejí komický střet vědeckého racionalismu s bohatostí a neuchopitelností reality. Humor prózy Svatební cesta do Jiljí takto vyrůstá z marné snahy psychologa-amatéra zkoumat prostřednictvím řady zkoušek vhodnost snoubenky pro manželství, próza Cesta kolem mé hlavy za 40 dnů z komické perspektivy vykresluje psychiatrickou léčbu přepracovaného učitele. Hrdinou knihy Uvěřitelné příhody doktora Papula je fiktivní postava amatérského filozofa Papulipidesa a jeho zápas s náhodou a nevypočitatelností, které ruší vědecké zákonitosti. Součástí Skálovy intelektuální poetiky je ironie, absurdita, nonsens a černý humor a také jazyková hra se slovy, s jejich sémantikou a etymologií, s novotvary i gramatickými kategoriemi. V pozdějších knihách se Skála vrátil k moralistní satiře, která využívá postupů žánrové parodie (Holubník na odvrácené straně Měsíce), a antiutopii parafrázující biblický mýtus (Tamtamy). Autorův v humoristické literatuře neobvyklý zájem o psychologii postav dokládá novela Moji dvojníci, asociující a aktualizující studentské zážitky Skálovy generace na brněnské Filozofické fakultě. Až po autorově smrti vyšel též „velký atlas malých strašidel“ Strašidlopis, jehož spoluautorem byl výtvarník Milan Zezula.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Pozor, hodný pes! (D prem. 1960, rozmn. 1961, s V. Fuxem); Anděl na střeše (D prem. 1960, rozmn. 1961, s V. Pantůčkem); Charleston v šest hodin ráno (D prem. 1961, rozmn. 1963, s V. Pantůčkem); Drak je drak čili Kterak Žužličtí k rozumu přišli (D rozmn. 1963, i prem., s V. Fuxem a V. Pantůčkem); Angličan na rožni (D rozmn. 1969, i prem.); Svatební cesta do Jiljí (P 1972); Cesta kolem mé hlavy za 40 dnů (P 1979); Uvěřitelné příhody doktora Papula (P 1981); Holubník na odvrácené straně Měsíce (PP 1984); Tamtamy (P 1986); Moji dvojníci (P 1994); Strašidlopis (1998, s M. Zezulou); scénicky: Večerní Brno (kabaret, 1959, s dalšími).
Ostatní práce (kalendáře): (autor textové části): Muž a žena v tisíciletích (1974); Koníčkářův rok 1976 (1976); Kalendář pro školní brašny (1977–84); Ó staletí, ó mravy (1978); Vařící muž (1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1988, 1990); Na plachetnici, kočárem, pěšky (1982); Zkazky hradů, zámků a měst (1983); Pro každého něco (1988); Kronika lidské pošetilosti (1989).
Příspěvky ve sbornících: Humor na pódiu (1959); Najednom okrese (1960); Plakátová balada (1961); Smích i pláč i karabáč (1962); Divadlo na valníku (1962); Na dobré hodince (1962); Hovory s veverkou (1963); Kabaret Večerní Brno (1965); Tajemník lásky a všelikých jiných otázek společenských (1968); Sedmdesát let gymnázia v Kyjově 1898–1968 (1968); Nová česká próza (1977); Devadesát let gymnázia v Kyjově 1898–1988 (1988).
Uspořádal a vydal: 25 let loutkového divadla radost 1949–1974 (1974, s dalšími).
Překlady scénicky: Hazardní hra (D s L. Skálovou; podle A. V. Suchovo-Kobylina, dram. úpr. Rudolf Kulhánek, Brno 1974).

LITERATURA

Bibliografie: J. Sedlák – L. Sedláková: Humorista M. S. (personální bibliografie, medailon, 1990).
Studie a články: A. Hájková: K humoristické próze našich let, Tvorba 1983, č. 50, příl. Kmen; J. Sedlák: Třikrát humorista M. S., Tvar 1994, č. 7.
Recenze: Pozor, hodný pes!: md. (= M. Drozd), Tvorba 1961, s. 211 * Charleston v šest hodin ráno: M. Uhde, HD 1961, č. 8 * Drak je drak: M. Lukeš, LitN 1963, č. 20 * Angličan na rožni: Š. Vlašín, Rovnost 1. 4. 1969 * Svatební cesta do Jiljí: J. Bagár, LM 1972, č. 2 * Cesta kolem mé hlavy za 40 dnů: iz (= I. Zítková), Tvorba 1980, č. 25 * Uvěřitelné příhody doktora Papula: A. Hájková, LM 1982, č. 7 * Holubník na odvrácené straně Měsíce: M. Uhlířová, Tvorba 1985, č. 20, příl. Kmen; M. Suchomel, O knihách a autorech, léto/podzim 1984 * Tamtamy: V. Heger, Tvorba 1987, č. 6, příloha Kmen; J. Lukeš, SvSl 11. 3. 1987 * Moji dvojníci: L. Sedláková, Denní Telegraf 18. 11. 1994; M. Petříček, LitN 1995, č. 2; Š. Vlašín, Naše pravda 1995, č. 38 * Strašidlopis: J. Poláček, Rovnost 14. 11. 1998; J. Rambousek, Tvar 1999, č. 14; E. Gilk, Host 1999, č. 5.
Rozhovory: Výběr z nejzajímavějších knih 1981, č. 4; J. P. Kříž, Brněnský večerník 28. 1. 1982; R. Janková, Čs. voják 1984, č. 13; T. Vencálek, SvSl 1. 5. 1986; J. Kittner, Brněnský večerník 22. 4. 1988.
K životním jubileím: J. Sedlák, Duha 2009, č. 2; V. Fux, Kam v Brně 2009, č. 2, příl. Kam; L. Vencálek, Kam v Brně 2014, č. 2.
Nekrology: Š. Vlašín, BV 28. 2. 1989; J. Dufek, LD 1. 3. 1989; (bor), Rovnost 4. 3. 1989.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Bíbliografická databáze ÚČL AV ČR
Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945–1963
Autor hesla: Blanka Hemelíková (1998)
Aktualizace hesla: 31. 3. 2014 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 3. 2014 (mlp)
 
zpět na hlavní stranu