Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 František GEL

* 18. 9. 1901, Město Albrechtice 
 
Autor literatury faktu, překladatel
 Vlastním jménem František Feigel. Pocházel z židovské rodiny, jeho otec byl soudce; oba rodiče zahynuli v koncentračním táboře. Po maturitě na gymnáziu (1919) a po abiturientském kurzu při obchodní akademii v Prostějově se stal korespondentem Všeobecné bankovní jednoty v Brně. Od roku 1921 studoval práva na brněnské univerzitě a po vojenské prezenční službě od roku 1923 souběžně i na UK v Praze. Studia však nedokončil. Od roku 1924 pracoval jako brněnský dopisovatel pražského čtrnáctideníku Soudní síň, téhož roku byl z podnětu Karla Čapka přijat do redakce Lidových novin, kde vystřídal Rudolfa Těsnohlídka ve vedení rubriky Ze soudní síně. V roce 1933 přešel za Karlem Zdeňkem Klímou do pražského vydavatelství Melantrich. V listopadu 1939 odešel ilegálně za hranice. Přes Jugoslávii, Řecko, Turecko, Sýrii a Libanon se dostal do Francie a nastoupil u 1. československé divize jako vojenský zpravodaj. Po pádu Francie působil ve stejné funkci v Anglii a po invazi byl frontovým zpravodajem exilových novin a zahraniční ČTK. V roce 1945 se stal redaktorem politického vysílání Československého rozhlasu, řídil rubriku rozhlasových reportáží Bílá kronika a byl také zpravodajem z norimberského procesu. V letech 1948–1949 byl jmenován tiskovým atašé v Londýně a v Paříži, odkud se vrátil opět k rozhlasové práci. V roce 1950 byl jako politicky nevyhovující přeřazen do rozhlasového oddělení dokumentace, kde redigoval programový časopis Nás rozhlas. Od roku 1953 byl v invalidním důchodu V roce 1955 začal přednášet žurnalistiku na FF UK, roku 1962 byl jmenován docentem a o šest let později profesorem v oboru teorie novinářství na Fakultě sociálních věd a publicistiky UK. Penzionován byl v roce 1969.
 Přispíval do novin a časopisů: Soudní síň, Lidové noviny, Dobrý den, Národní práce, Světozor, A-Zet, České slovo, Telegraf, Přítomnost, Československý novinář, Kulturní tvorba, Československý voják, Literární noviny, Svět v obrazech, Zápisník. Podle jeho námětu natočila Československá televize třídílný seriál Louis Pasteur (1977, sc. Jaroslav Dietl, r. Igor Ciel). V rozhlase užíval pseudonymu M. Uden; v tisku šifry -gel-.
 Gel začínal a celý život působil jako novinář; proslul zejména reportážemi z norimberského procesu. S jeho celoživotní profesí úzce souvisí také Gelova beletristická tvorba, v níž se rád inspiroval autentickými fakty a využíval reportážních postupů. Mnohé Gelovy knihy ostatně vznikly z původních rozhlasových pořadů. Smysl pro hlubší souvislosti jevů a způsob podání tak řadí Gelovy práce k průkopnickým dílům literatury faktu. Určeny převážně mládeži spojují poznávací složku s napínavým dějem a na příkladech osudů výrazných osobností (Louis Pasteur, Evžen Čihák, Johannes Kepler) ukazují tvůrčí práci jako dobrodružství objevování (Přemožitel neviditelných dravců, Jak jsem létal a padal, Syn čarodějnice). Současně populárním způsobem nastiňují i problematiku daného oboru lidské činnosti, což platí i pro knihu Pane doktore..., která podává celkový obraz vývoje medicíny od Egypta až po současnost. – Gelova rozsáhlá překladatelská činnost se orientovala na anglickou, americkou a německou literaturu.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Internacionála a Marseillaisa, dvě vítězné písně (LF 1952; uprav. s tit. Hlas vzdoru, 1971); Jak jsem létal a padal (LF pro ml., 1957; dopl. 1965, podle vypravování E. Čiháka); Přes práh vesmíru (LF 1958, s dalšími); Přemožitel neviditelných dravců (LF pro ml., 1959; dopl. 1965; zkráceno s tit. Syn Napoleonova seržanta, 1972); Sborník rozhlasových pásem Františka Gela (1965); Syn čarodějnice (LF 1971); Pane doktore... (LF 1975, s použitím díla J. Pfeiffera, uprav. a rozšíř. Jiří Dienstbier pod jménem redaktorky Želmíry Živné); torzo rukopisu F. Gela o začátcích rozhlasu in R. Křesťan: Budeš v novinách (1976).
Překlady: B. Kellermann: Vladaři snů (1927, pod jm. F. Feigel); P. Rosenhayn: Volání z ulice Victoria (1932); E. M. Remarque: Cesta zpátky (1931, pod jm. F. Feigel) + Na západní frontě klid (1964); M. Twain: Dobrodružství Hucka Finna (1953, v dalších vyd. Huckleberryho Finna) + Tom Sawyer, Huckleberry Finn (1954, v dalších vyd. Dobrodružství Toma Sawyera a Huckleberryho Finna) + Princ a chuďas, Yankee z Connecticutu na dvoře krále Artuše (1957) + Tom Sawyer detektivem (1959) + Tom Sawyer na cestách (1966) + Pozlacený věk (1962, s M. Maškovou); K. Opitz: Můj generál (1957) + Muzikanti Třetí říše (1963); A. C. Doyle: Pes baskervillský (1958) + Ztracený svět (1971); Bratr Oldřich, Čech z Furlánska: Popis východních krajů světa (1962, s R. Kocourkem, s doplňky F. G.; též in: Cesta do říše Velkého chána /1316-1330/: Popis východních krajů světa, 1998); E. S. Gardner: Případ Arleny Ferrisové (1962); R. Gordon: Doktor v domě (1969) + Doktor na moři (1971); P. Cheyney: Ovšemže řekla ano (1969); T. Wilder: Březnové idy (1972) + Osmý den (1974); H. G. Wells: Válka světů a jiné příběhy z neskutečna (1988, s. V. Svobodou) aj.
Uspořádal a vydal: O lidských povoláních (odpovědi na anketu LidN, 2 sv., 1927, 1931).

LITERATURA

Studie a články: J. Branžovský in Sborník rozhlasových pásem F. G. (1965); J. Šnobr: ZM 1968, č. 1; B. Kraus: Z mládí F. G., Novinář 1978, č. 5; Z. Zapletal: K proměnám a tendencím životopisné prózy, ZM 1986, č. 8; O. Štajf: Causa František Gel, Reflex 2001, č 37; M. Müllerová-Pavlíčková: Zur tschechischen übersetzerischen Rezeption von E. M. Remarques. Roman Im Westen nichts Neues in Germanoslavica 2002, č. 1–2; B. Janečková: Gelův kabel do Prahy, Týdeník Rozhlas 2013, č. 47; T. Hrbek: František Gel v Prostějově a Olomouci in Židé a Morava (2014); T. Hrbek: Vražedkyně souzená spoluviníky, Listy 2015, č. 1.
Recenze: O lidských povoláních: K. Čapek, LidN 18. 10. 1931; J. L. F. (= J. L. Fischer), Index 1932, č. 5–6 * Internacionála a Marseillaisa: M. Michálek, LitN 1953, č. 8; K. Resler, ČL 1954, č. 2; J. O. Fischer, NŽ 1954, č. 6 * Jak jsem létal a padal: Z. Vavřík, LitN 1957, č. 36; D. Hajná, MF 9. 5. 1965; H. Pražáková, ZM 1966, č. 10 * Přemožitel neviditelných dravců: J. Kolařík, LitN 1959, č. 34; f-n (= F. Kautman), Kultura 1959, č. 39; hk (= J. Hájek), Tvorba 1959, č. 38; M. Blahynka, Plamen 1959, č. 3; Z. Mráz, ZM 1960, č. 2; VF, Kultura 1962, č. 40 * Bratr Oldřich...: J. Kolmaš, Nový Orient 1962, č. 10; F. Šimek, Časopis Národního muzea, oddíl věd společenských 1963, č. 1; E. Pražák, ČL 1963, č. 3; A. Gregor, SPFFBU řada D 1964, č. 11 * Syn čarodějnice: O. Brůna, Novinář 1972, č. 4; M. Kaňák, Český zápas 1972, č. 22 a 24; J. Noge, ZM 1975, č. 2; M. Kenda, Romboid 1975, č. 2; A. Bránský, NK 1965, č. 8 * Pane doktore...: O. Chaloupka, ZM 1975, č. 9; svs (= S. Sova), SvSl 29. 8. 1975; F. H. (= F. Holešovský), ZM 1975, č. 8.
Rozhovory: M. Homolková, SvSl 19. 9. 1961; -jen- (= M. Jenšík), Svět v obrazech 1966, č. 38; A. Mikšovic, UK 1966, č. 1; J. Červený, Československý voják 1966, č. 25; B. Riegler, Čtenář 1967, č. 5; J. Sosnar, Práce 23. 9. 1967; ag (= A. Ginter), Obrana lidu 18. 9. 1971.
K životním jubileím: J. Pilař, Kulturně politický kalendář 1961; kfz (= K. F. Zieris), Práce 17. 9. 1961; J. Pražáková, MF 17. 9. 1961; aš, ZN 16. 9. 1961; dvk (= K. Dvořák), LitN 1961, č. 37; Z. Mahler, Kultura 1961, č. 37; RK (= R. Koucourek), LD 18. 9. 1966; J. Šnobr, ZM 1968, č. 1; tom (= J. Tomáš), MF 18. 9. 1971; J. Wenig, LD 17. 9. 1971; J. Linek, SvSl 18. 9. 1971; D. Kozlová, Práce 18. 9. 1971, příl. P 71, č. 37; J. T. Blažek, MF 18. 9. 1971; J. Burda, Obrana lidu 21. 9. 1971; J. Kliment, RP 18. 9. 1971; vl (= Š. Vlašín), Tvorba 1976, č. 38; J. Wenig, Štafeta 1976, č. 3; B. Kraus, Novinář 1978, č. 5; ra (= V. Viktora), Pravda 18. 9. 1981; V. Kovářík, RP 18. 9. 1981; F. Janák, Práce 19. 9. 1981, příl. P 81, č. 37; hls (= J. Halas), Rozhlas 1982, č. 42; (Z. K.), Nová svoboda 20. 9. 1986; (šof), SvSl 18. 9. 1986; V. Pelc, Tvorba 1986, č. 37, příl. Kmen; bj (= B. Jirásek), Pravda 18. 9. 1986; O. Štembera, Kulturní práce 1987, č. 23; H. Tauber, Pól 1990, č. 4; O. Štajf, Televize 1991, č. 38; V. Kolár, Haló noviny 18. 9. 1991; J. Beránek, PL 18. 9. 1991; B. Osvaldová, Tvar 1993, č. 35/36; (jch), Rovnost 19. 10. 1996; P. Nový, Slovo 18. 10. 1997; O. Štajf, Metro 18. 9. 2001; R. Křesťan, Týdeník Rozhlas 2001, č. 41; E. Ješutová, Svět Rozhlasu 2001, č. 5; V. Hnízdo, Obrys – Kmen 2001, č. 37; DRE-GS, Národní osvobození 2001, č. 22; E. Ješutová, Týdeník Rozhlas 2004, č. 32.
Nekrology: J. Barták, Tvorba 1972, č. 43; nek, Novinář 1972, č. 10; jwg (= J. Wenig), LD 19. 10. 1972; J. Marek, Květy 1972, č. 45; D. Kozlová, Práce 19. 10. 1972; jb (= J. Burda), Obrana lidu 28. 10. 1972; P. Hall, Svět práce 1972, č. 45; E. Svobodová, Zprávy Jednoty klasických filologů 1973, č. 3.
Archiv: LA PNP: Osobní fond, uspořádáno v 1. stupni evidence.
Autor hesla: Marie Uhlířová (1995)
Aktualizace hesla: 10. 12. 2019 (eb)
Aktualizace bibliografie: 10. 12. 2019 (eb)
 
zpět na hlavní stranu