Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 


© Jaroslav Abbé Libánský
© Jaroslav Abbé Libánský

 Jiří DĚDEČEK

* 13. 2. 1953, Karlovy Vary  
 
 
Písničkář, básník, prozaik a překladatel
 

Po absolvování SVVŠ v Praze (v letech 1968–1971) a dvou semestrech na Fakultě sociálních věd a publicistiky UK (v letech 1971–1972) studoval na FF UK knihovnictví a vědecké informace (absolvoval roku 1976 prací Společenská funkce vědeckofantastické literatury). Studium scenáristiky a dramaturgie na pražské FAMU (v letech 1982–1987) ukončil prací Jazyk scenáristy Jiřího Brdečky. Po absolvování roční vojenské služby je od roku 1976 ve svobodném povolání, v letech 1976–1983 působil jako tlumočník z francouzštiny a ruštiny v Pražské informační službě, v letech 2000–2010 vyučoval na Literární akademii v Praze, od roku 2020 vyučuje na Vysoké škole kreativní komunikace tamtéž. V roce 2006 byl zvolen předsedou českého centra PEN-klubu. – Jeho manželkou je spisovatelka a publicistka Tereza Brdečková.

 

V letech 1973–1984 vystupoval s Janem Burianem ve vlastních kabaretních pásmech na malých pražských scénách (např. Ateliér, Rubín, Junior klub na Chmelnici) a podnikal zájezdy do studentských klubů po celé republice, poté vystupoval sám nebo se svou skupinou Úterý. V letech 1973–1977 byl členem sdružení Šafrán. V samizdatu mu vyšel soubor písňových textů Výběr z textů 1981–85 (Kvasar, sv. 2, 1986). Po roce 1989 publikoval ve Tvaru (1991 zde seriál Otevřená psaní z Dijonu), Lidových novinách, Lettre Internationale, Divadelních novinách (od roku 2021 pravidelná rubrika fejetonů), Hospodářských novinách, Pražských novinách a na několika internetových serverech. Příležitostně spolupracuje s Českou televizí (v letech 1995–1997 pravidelný pořad rozhovorů Host do domu, v letech 1997–2002 cyklus Cizí slovo Poezie) a s několika rozhlasovými stanicemi: pro Český rozhlas připravoval mj. pořady Písničky po francouzsku (1995–2000) a Odrhovačky po kapkách, fejetony psal pro české vysílání Svobodné Evropy a BBC. Napsal scénář televizního filmu Experiment profesora Rousse (podle povídky K. Čapka, 1988, r. J. Vanýsek), účinkoval v třídílném cyklu Písničkáři k volbám (1994, r. P. Štingl) a ve filmu Jiří Dědeček – Nebylo to špatné... (1995, r. J. Hádková). Česká televize mu věnovala jeden z pořadů cyklu 13. komnata (2015, r. Z. Gawlik). – Na CD různých interpretů přispěl svými písňovými texty, ale též překlady textů Jacquese Brela, Edith Piaf či Borise Viana, týmž způsobem se podílel na několika divadelních inscenacích (mj. Kabaret Vian-Cami v Divadle v Dlouhé, 1997; Sólo pro tři v Národním divadle, 2007).

 

Dědečkova básnická a zejména textařská tvorba jednoznačností výrazu a epigramatickou zkratkovitostí vědomě navázala na poetiku Františka Gellnera, často bývá stylizována jako agresivní provokace tradičního posluchačského vkusu. Její podstatou je gesto vzpoury proti zmechanizovaným mezilidským vztahům, pokleslé etice konzumního způsobu života i dominanci tuposti. V satirických pamfletech a ironických baladách zejména z prvních sbírek písňových textů (souborně v knize Blues pro slušný lidi) využívá Dědeček nadsázku blížící se absurdnímu černému humoru, perzifláž, vyhrocené pointy, postupy nonsensové poezie a slang. Pro celou jeho básnickou a písňovou tvorbu je též příznačné napětí mezi „vysokým“ a „nízkým“, mezi patosem a jeho destrukcí projevem racionálního odstupu a oscilace mezi okázale zdůrazňovaným cynismem a úzkostí. Veršová forma se pohybuje od jednoduchého rýmovaného popěvku k sonetu, jehož archaičnost lexikální, syntaktická i morfologická stojí v protikladu k aktuální tematice (Znělky); v některých případech autor dospívá k rozsáhlejším komponovaným celkům (Můj vůz). – Prožité poznání konečnosti lidského života je východiskem sbírky Věci po mrtvých, v níž jsou zachovány některé typické rysy autorské poetiky, ustupuje však dosud příznačná stylizace: cynická maska a okázalý nadhled, s jejichž pomocí bylo možné úspěšně čelit nejen falešnému, ale i přirozenému patosu tragických stránek lidské existence, jsou v konfrontaci se smrtí samy usvědčeny z falše a zbytečnosti. – Dvojdílnou sbírku původních rispet Rispetti e dispetti / Poklony a pošklebky, nejprve adorujících milovanou ženu a posléze ironizujících pošetilosti pozdní lásky, prezentoval Dědeček jako vlastní překlady veršů florentského renesančního básníka Angiola Poliziana. – Návratem k formálně jednoduché rýmované epigramatice je sbírka Slizské písně, tematicky těžící z erotiky a anekdotiky, a také sbírka Balady z bankovního sektoru, v níž je anarchisticky vzpurné a zesměšňující gesto zaměřeno proti světu finančních institucí a mechanismů. – Střídmost výrazu, vedoucí až k minimalismu, a volný verš charakterizují sbírku Pošta shora. V protikladu k předchozí tvorbě, typické myšlenkovou jednoznačností, zde výraznou roli hraje nedořečenost, náznakovost a poetika s názvuky symbolismu; i zde ovšem místy zaznívá jazyková komika.
Hra s jazykem, kritická reflexe a ironická sebereflexe se projevují i v Oběžníku, kaleidoskopu prozaických fragmentů evokujících atmosféru druhé poloviny šedesátých let a sestávajících z útržků příběhů, úvah a veršů, v nichž se prolíná rovina intimní s rovinou společenskou a probouzení pubertální sexuality se změnami politickými. Sarkastická analýza skutečnosti a groteskní nadsázka vyúsťují v tematizaci trapnosti jako projevu sebeuvědomění i poznání stavu společnosti. Podobné postupy autor využívá i v mnoha více či méně časových fejetonech (soubory Projevy a statiBát se a krást).
V motivech pozdního hledání cesty k zemřelým blízkým navazuje na sbírku Věci po mrtvých román Snídaně se psem. Životní osudy postav, odvíjející se v podmínkách daných politickými i společenskými konstantami komunistického režimu, jsou obrazem převažujících dobových, často generačně podmíněných hodnotových měřítek a limitovaných možností a životních zkušeností individua i společnosti. Autor nedospívá ke karikatuře či jednoduchým soudům: jakkoli ani zde zcela neopouští humor a ironii, předmětem jeho zájmu je spíše motivace jednání postav ve sféře veřejné i intimní. V jiné rovině lze román považovat za zprávu o obtížném pokusu překonat generační vzdálenost mezi synem a otcem.
Jazyková vynalézavost, komika a neotřelé rýmy jsou dominantními aspekty Dědečkových veršů pro děti (Šli červotoči do houslí, Uleželé želé, Jede jede klokan, Huňatá čuňata, O princezně Hryzeldě, Pravil párek okurce); verše Dědeček vkládá i do svých próz pro dětské čtenáře, charakterizovaných příklonem k jemné parodii žánru (Pohádky o Malé tlusté víle, Život a cesta hrocha Obludvíka).

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Ohnivá pohádka (neprodejný tisk Čs. pojišťovny, 1978); Texty (BB 1982, s J. Burianem); Co se stalo v ZOO (BB omalovánky, 1987); Měsíc nad sídlištěm (BB 1987); Oběžník (PP, BB, Mnichov 1989; 1990); Znělky (BB 1990); 3 hry (1991, s J. Burianem, obsahuje: Já nechci lítat v raketě, Rozčtvrcení osobnosti, Love story); Defilé (BB 1991); Reprezentant lůzy (BB a písňové texty, Toronto 1992; 1994), Projevy a stati /a jiné kydy/ z let 1974–1992 (FF 1992); Můj vůz (BB 1999); Věci po mrtvých (BB 2001); Šli červotoči do houslí (BB pro děti 2001); Uleželé želé (BB pro děti 2005); Bát se a krást. Sloupky, črty a fejetony z let 1993–2004 (FF 2005); JáMy (BB bibliof. 2008); Snídaně se psem (P 2008); Haiku haiečku (BB 2008); Rispetti e dispetti / Poklony a pošklebky (BB 2009, pod jm. Angiola Poliziana, J. Dědeček mystifikačně uveden jako překladatel); Slizské písně /1971–1978/ (BB 2011); Pohádky o Malé tlusté víle (PP pro děti 2012); Jede jede klokan. Poezie pro neukázněné děti (BB pro děti 2013); Život a cesta hrocha Obludvíka (P a BB pro děti 2013); Zamřelá vzpomínka (BB 2015); Balady z bankovního sektoru (BB 2016), O princezně Hryzeldě (B pro děti 2017); Hubatá čuňata (B pro děti 2018); Pošta shora (BB 2020); Pravil párek okurce (BB pro děti 2020).
Souborná vydání: Blues pro slušný lidi (BB 2002, zahrnuje sbírky Měsíc nad sídlištěm, Reprezentant lůzy, Oběžník, Defilé, Znělky, Můj vůz a poprvé publikovaný výbor písňových textů Když jsem šel z hospody).
Výbory: Uže tridcať let dělaju gadosti / Už třicet let škodím/ (FF 2005, česko-ruské vydání); Do smrti nejdelší (BB 2021).
Rozhovor: Jiří Dědeček – pohyblivý cíl (vedl J. Šulc, 2020).
Učebnice: Český jazyk pro 9. ročník ZŠ (2001); Veselé diktáty (2002, s I. Svobodovou).
Zpěvník: Písničky (texty s notovými záznamy, 1992); Láska, smrt a jiné odrhovačky (texty s notovými záznamy, 2012).
Překlady: John Lennon (Sekce mladé hudby 1982, s dalšími); G. Brassens: Klejme píseň dokola (1988); J. C. Carrière: Vyprávět příběh (1995, s T. Brdečkovou); Colette le Bour: Procházka Malou Stranou / Une passante à Malá Strana (1997); G. Deleuze: Film 1. Obraz – pohyb (2000); B. Émond: Ulice Darling ve 20.17 (2006); J. Brel – V. Vysockij – K. Kryl: Sólo pro tři (2007); J. Kuniak: Nervus vagus (2010); B. Vian: Krutá dobrodružství (2014); M. Ciment: Pas do Hollywoodu (2016, s A. Dědečkovou); scénicky: P. Grégoire: Blb (D, 2004, s M. Matějkou).
Příspěvky ve sbornících a antologiích: To byl František Horáček (1993); Pro radost. Vladimíru Mertovi k padesátinám přátelé a Jonáš (1996); Lásky a nelásky (1998); Kostkovaný ideály aneb Breviář pro teenagery (1999); Den bude dlouhý (2004); Báseň mého srdce (2005); E. Pecháčková: Hvězdy pražské ZOO (2015).
Diskografie: Burian & Dědeček (EP 1985, s J. Burianem); Špatná pověst (EP 1989); Už jde rudoch od válu (EP 1990); Vraťte nám nepřítele (EP 1990, s J. Burianem); Zabili trafikantku (LP 1990); Večírek rozpadlých dvojic (2LP 1990, s J. Burianem, J. Vodňanským a P. Skoumalem); Písničky rozpadlých dvojic (MC 1990); Nebylo to špatné (VHS 1995); Reprezentant lůzy (MC Toronto 1992); Reprezentant lůzy (CD, MC 1994; rozšířené stejnojmenné album z r. 1992); Kouzlo noční samoty (CD 1997); Žalozpěv pro lehký holky (CD 1998, písně G. Brassense); Romance postmoderní (CD 2001); Kdyby smrtka měla mladý (CD 2003); Musíme vidět dál (CD 2004, písně J. Brela); Řekněte to mýmu psovi (CD 2006); Prší nám co campari (CD 2010, se skupinou Úterý); Večírek rozpadlých dvojic (2CD 2010, s J. Burianem, J. Vodňanským a P. Skoumalem; rozšířené stejnojmenné album z r. 1990); Kočky z Letný (CD 2013); Zabili trafikantku (CD 2013; rozšířené stejnojmenné album z r. 1990); Pohádky o Malé tlusté víle (CD 2013); Život a cesta hrocha Obludvíka (CD 2014); Burian & Dědeček na blankytném pozadí (6CD 2015); Nebudu bydlet v Québecu (CD 2021).

LITERATURA

Studie a články: J. Lukeš in Prozaická skutečnost (1982); P. A. Bílek in „Generace“ osamělých běžců (1991); J. Prokeš in Estetická výstavba české folkové písně v 60.–80. letech XX. století (2003); J. Toman: Současná česká poezie pro děti, Ladění 2004, č. 4; Z. R. Nešpor in Děkuji za bolest (2006); M. Chocholatý: Novější tvorba dvojdomých básníků, Ladění 2009, č. 2/3; J. Toman: Současná poezie v četbě pubescentní a adolescentní mládeže, ČJL 2009/2010; J. Lukavec, ZOO v Praze a v literatuře, iliteratura.cz (22. 12. 2015).
Recenze: Měsíc nad sídlištěm: J. Lukeš, SvSl 6. 4. 1988; J. Slomek, LM 1988, č. 8 * Klejme píseň dokola: J. Hajný, Kmen 1988, č. 45 * Oběžník: V. Písecký (= Jan Čulík), Obrys (Mnichov) 1989, č. 4; J. Lukeš, Rock & Pop 1990, č. 2 * Znělky: V. Justl, Občanský deník 10. 1. 1991; J. Slomek, LitN 1991, č. 5; Jan Chalupecký, MF 8. 3. 1991 * Tři hry: J. Lukeš, LidN 9. 9. 1991 * Defilé: V. Píša, Tvar 1992, č. 5 * Projevy a stati...: J. Lukeš, LidN 16. 8. 1993 * Reprezentant lůzy: P. Komers, LidN 22. 10. 1994 * Můj vůz: J. Podzimek, NK 2000, č. 9 * Věci po mrtvých: J. Peňás, Týden 2001, č. 25; M. Kovářík, Tvar 2001, č. 21; R. Malý, Aluze 2003, č. 1 * Šli červotoči do houslí: N. Sieglová, Ladění 2001, č. 4 * Blues pro slušný lidi: M. Bystrov, LidN 17. 10. 2002; P. Lyčka, Host 2004, č. 2 * Uleželé želé: R. Kopáč, Právo 10. 3. 2006 * Bát se a krást: M. Orálek, Texty 2006, č. 41 * Snídaně se psem: J. Lukeš, DivN 2008, č. 10; L. Nagy, Respekt 2008, č. 22; E. Juříková, Host 2008, č. 6 * Rispetti e dispetti: T. S. Polívka, Týden.cz 22. 6. 2009; M. Platzová: Respekt 2009, č. 30; J. Špička, iLiteratura.cz 13. 8. 2009; Slizské písně: M. Škrabal, Tvar 2011, č. 10; M. Kos, Týden 2011, č. 18; R. Kopáč, Uni 2011, č. 6; A: Kocábek, Týden 2011, č. 17 * Pohádky o Malé tlusté víle: N. Sieglová, iliteratura.cz, 22. 2. 2013; K. Kubíčková, MfD 22. 10. 2012 * Život a cesta hrocha Obludvíka: T. Polívka, LidN 29. 12. 2014 * Pošta shora: M. Bystrovová, LidN 3. 7. 2020; J. Burian, Týdeník Rozhlas 2020, č. 27 * Pravil párek okurce: M. Bystrovová, LidN 28. 11. 2020.
Rozhovory
: J. Dvořák, MF 18. 6. 1988; E. Wicazova, Reportér 1990, č. 9; J. Lukeš – V. Vlasák, Rock & Pop 1990, č. 7; M. Kozánková, Týdeník Rozhlas 1994, č. 20; J. Brabec Moravský, Folk & Country 1998, č. 11; R. Diestler, Rock & pop 1999, č. 5; P. Klusák, Týden 2004, č. 39; M. Balaštík, Host 2006, č. 7; M. Prokop in Krásný ztráty 2 (2006); I. Klíma, MFD 1. 3. 2007; J. Burian in Další posezení s Janem Burianem (2007); M. Nyklová, Grand Biblio 2008, č. 5; M. Platzová, Respekt 2009, č. 30; J. Kolina, LidN 17. 8. 2009; A. Plavcová, LidN 18. 9. 2009; E. Marková, Litenky 2010, č. 6; O. Mrázek, LitN 2010, č. 49; E. Marková, Topzine.cz 18. 2. 2011; O. Bezr, MfD 17. 1. 2013; J. Špulák, Právo 16. 1. 2013; M. Švagrová, LidN 4. 2. 2013; T. Pilát, Týdeník Rozhlas 2013, č. 11; M. Oplatková, Naše rodina 2016, č. 21; L. Vopálenská, irozhlas.cz 10. 11. 2008; V. Nosková, Týdeník Rozhlas 2019, č. 38; J. Novotná in Stříbrný vítr 2 (2020).
K životním jubileím: P. Klusák, Týden 2003, č. 8; J. Burian, Týdeník Rozhlas 2013, č. 11.
Autor hesla: Michaela Nondková (1995); Michal Přibáň (2008)
Aktualizace hesla: 22. 9. 2021 (pš)
Aktualizace bibliografie: 22. 9. 2021 (pš)
 
zpět na hlavní stranu