Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Václav JELÍNEK

* 30. 5. 1920, Nové Strašecí 
 
Dramatik, prozaik, básník, autor písňových textů, publicista
 Vyrůstal v hornické rodině. Po nedokončených studiích na obchodní akademii v Berouně pracoval v letech v Novém Strašecí nejprve jako praktikant v Okresní péči o mládež (v letech 1936–1937) a poté jako kancelářský pomocník tamního Městského úřadu. Při zaměstnání vystudoval v Rakovníku dvouletou Veřejnou školu obchodní při Obchodní akademii (1938–1940). Již před válkou spolupracoval s Čs. rozhlasem (mj. s Alfredem Technikem), v roce 1945 se stal redaktorem vysílání Ústřední rady odborů (na konci čtyřicátých let připravoval mj. pravidelné čtvrthodinky s Antonínem Zápotockým). Od roku 1952 byl šéfredaktorem měsíčníku Klub pro masovou kulturní práci, v letech 1954–1957 týdeníku Dikobraz, poté uměleckým vedoucím agentury Pražská estráda (1958–1959) a pracovníkem redakce humoru a satiry Čs. rozhlasu (1959–1960). Jako vedoucí dramaturg Čs. státního filmu působil až do roku 1965, kdy se vrátil do Čs. rozhlasu, v němž pracoval až do svého úmrtí.
 Časopisecky Jelínek debutoval roku 1949 v časopisu Dar, později své fejetony, glosy, sloupky, povídky, básně, kabaretní a písňové texty publikoval mj. ve Světě práce, Květech, Klubu pro masovou kulturní práci, Dikobrazu, Péči o pracující, Večerní Praze, Stadionu, Pionýru, Čs. vojáku, Zemědělském zaměstnanci, Čtení o SSSR, Filmu a době, Osvětové práci, Místním hospodářství, Obraně lidu, Literárních novinách, Tvorbě, Zemědělských novinách, Lidové demokracii, Práci, Roháči (Bratislava), Světě v obrazechMladém světě. Jako filmový scenárista spolupracoval zejména s režisérem Jaroslavem Machem: Co řekne žena (1958, první česko-polská koprodukční veselohra), Medailonograf Františka Filipovského (1963), Preclík (1964). Společně se Zdeňkem L. Dufkem (pseudonym Pavel Torda) napsal scénář k filmu Parta hic (1976, režie Hynek Bočan). Je autorem rozhlasových her Paclík mezi havíři (1953), Jak správně slaviti (1964), Za šesták arch (1965) a Ejchuchu, bude válka (1965, r. Jiří Roll). Rozhlasovou publicistiku psal pod pseudonymy Karel Bílek, Jan David a František Král, do periodik přispíval pod pseudonymem František Zach a pod šifrou jel.
 Jelínek debutoval sbírkou patetické politické lyriky Květen 1945, holdující především válečným obětem českého národa, později poezii otiskoval jen příležitostně v časopisech a věnoval se hlavně divadelní tvorbě. Jeho první dramata byla napsána v žánru aktuální agitky: osou partyzánské historie Z jednoho krajíce byla propagace československo-sovětského přátelství, publicistické zaměření měla i komedie o náboru pracovníků do hornictví A kdo je víc? Poetiku satirického kaleidoskopu Jelínek použil v aktovce Byl to Habr a především ve hře Skandál v obrazárně, která byla na počátku padesátých let považována za ostře satirický obraz soudobých společenských poměrů. Třebaže toto estrádní scénické leporelo nepřekračovalo polohu tzv. komunální satiry, bylo jako politicky nevyhovující záhy po premiéře na čas staženo z repertoáru. V rukopise zůstala neinscenovaná dramatická satira z hornického prostředí Konec Lotty Marie (1954).

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Květen 1945 (BB 1945; téhož roku 2. vyd. s tit. Růže a barikády); A kdo je víc? (D 1949, i prem.); Z jednoho krajíce (D 1950, prem. 1949); Skandál v obrazárně (D, rozmnož, 1953, i prem.); Byl to Habr (D, rozmnož, 1954, i prem.); scénicky: Člověče nezlob se aneb Svatba s mrtvolou a jiné kratochvilné texty (1954, zkrácená verze Skandálu v obrazárně); Do toho, do toho! (kabaretní pásmo, 1958).
Ostatní práce: Olympijské Tokio ve fotografiích Karla Nováka (texty k fotografiím, 1965).
Příspěvky ve sbornících: Pestré knihy 2 (1947; zde krátké prózy Vyčteno z dlaní); Ešče lepší bude (1954); Mládí republiky (1955); Připravujeme estrádu 1–3 (1. sv. 1955, 2. a 3. sv. 1956; 2. sv. též sestavil); Na dobré hodince 2 (1957); Do radostných zítřků (1960); Smích i pláč i karabáč (1962).

LITERATURA

Studie a články: K. Dvořák: Cesta českého dramatu hornickou problematikou, Práce 18. 9. 1949; E. F. Burian: Úvod, in V. J., Z jednoho krajíce (1950); V. Jelínek: Mých deset let v literatuře, LitN 1955, č. 33.
Recenze: A kdo je víc?: dv (= K. Dvořák), Práce 7. 9. 1949; eas (= E. A. Saudek), LidN 9. 9. 1949; O. Popp, MF 10. 9. 1949; R. Patera, Obrana lidu 10. 9. 1949; J. Hájek, RP 30. 9. 1949 * Z jednoho krajíce: jtg (= J. Träger), Práce 11. 5. 1949; E. Janský, ZN 11. 5. 1949; J. Hájek, RP 13. 5. 1949; eas (= E. A. Saudek), LidN 14. 5. 1949; O. Popp, MF 14. 5. 1949 * Skandál v obrazárně: K. Dvořák, Práce 31. 10. 1953; J. Opavský, RP 29. 11. 1953; J. Strnad, LitN 1953, č. 46; A. Schulz, Svět práce 1954, č. 4; M. Schulz, Divadlo 1954, č. 2, s. 130 * Paclík mezi havíři: dl, LitN 1953, č. 44.
Rozhovor: E. Seyček, Dikobraz 1980, č. 22.
Nekrolog: (k), LD 21. 10. 1982.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Bibliografické databáze ÚČL AV ČR
Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945–1963

Autor hesla: Vladimír Novotný (1995)
Aktualizace hesla: 17. 6. 2020 (mvo, pš)
Aktualizace bibliografie: 17. 6. 2020 (pš)
 
zpět na hlavní stranu