Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Vladimír BOZDĚCH

* 7. 2. 1928, Hostouň (u Domažlic)  
† 10. 8. 1991, Praha 
 
Básník
 Pocházel z rodiny armádního důstojníka. Po absolvování reálného gymnázia v Čáslavi (maturita 1947) začal studovat na FF UK francouzštinu, češtinu a filozofii, 1949 byl ze studia vyloučen. Pracoval v kladenských hutích, 1950–1952 vykonával základní vojenskou službu u PTP. Poté vystudoval na FF UK češtinu a francouzštinu (1957, diplomová práce Literárněkritické dílo L.Aragona). Následující čtyři roky působil jako středoškolský učitel, 1961 se stal redaktorem Čs. rozhlasu (nejprve v zahraničním vysílání, od 1962 byl odborným redaktorem pro otázky jazykové kultury). Od 1972 (kdy také získal titul PhDr. prací O jazyce rozhlasu a televize) učil znovu na středních školách (do 1989). Při zaměstnání vystudoval Fakultu osvěty a novinářství UK (1965), na níž pak externě vyučoval český jazyk a stylistiku se zaměřením na rozhlasovou a televizní žurnalistiku (1965–1985), 1986–1988 vyučoval též externě francouzštinu na PF UK v Praze.
 V rámci své profese přispíval do časopisů Rozhlasová práce a Studie a úvahy (zde působil rovněž jako jazykový redaktor). Jako básník debutoval v časopise Středoškolák (1946), poté otiskoval básně i překlady z francouzské a italské poezie v periodikách Úsvit, Čs. voják, Obrana lidu, Směna, Karlova univerzita, Host do domu, Mladá fronta, Zemědělské noviny, Svět práce, Naše rodina, Literární noviny, Tvar, Světová literatura; své verše uplatnil i v rozhlase a v pořadech pražské Violy (1974–1981).
 Vladimír Bozděch je autorem dvou básnických sbírek, jejichž jádro tvoří reflexivní lyrika, vyznačující se jazykově úsporným básnickým výrazem a směřováním k intelektuálním pointám. Dominantu jeho poezie tvoří kritický pohled na současný svět a mezilidské vztahy i sebereflexe samotného básnického procesu v souřadnicích soudobé technicky orientované civilizace. Nalézáme tu však i tradiční lyrická témata (evokace přírody, zážitky z návštěvy Paříže v roce 1968).

BIBLIOGRAFIE

Poezie a odborné práce: V zemi královny Maud (BB 1972); O jazyce rozhlasového vysílání (skripta, 1972); Jazyková čítanka pro novináře (skripta, 1972); S odkrytým hledím (BB 1978); O jazyce rozhlasu a televize (skripta, 1982).

LITERATURA

Studie a články: J. Med: Český básník Vladimír Bozděch jako překladatel Sully Prudhomma. Světová literatura 1993, č. 2.
Recenze:V zemi královny Maud: (md) (= J. Med), MF 1. 10. 1972 * S odkrytým hledím: M. Blahynka, Rovnost 18. 10. 1978; (lkn) (= L. Štěpán), ZN 20. 3. 1979; (mt) (= M. Tmé), Brněnský večerník 9. 4. 1979; J. Lukeš, LM 1979, č. 3.
Autor hesla: Jiří Poláček (1995); Jaroslav Med (1995)
Aktualizace hesla: 31. 12. 2005 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2005 (mlp)
 
zpět na hlavní stranu