Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Josef BOR

* 2. 7. 1906, Ostrava 
† 31. 1. 1979, Praha 
 
Prozaik
 Původním jménem Josef Bondy. Vystudoval české gymnázium v Ostravě (mat. 1924) a Právnickou fakultu MU v Brně (JUDr. 1929). Poté působil jako advokát a obhájce v Ostravě. Od roku 1942 byl z rasových důvodů vězněn v Terezíně a Buchenwaldu (v koncentračních táborech byla vyvražděna celá jeho rodina). Po roce 1945 zaměstnán na ministerstvu národní obrany a od roku 1952 v Hutním projektu v Praze až do roku 1966, kdy odešel do důchodu.
 Bor je autorem dvou prozaických knížek inspirovaných osobní traumatizující válečnou zkušeností. V lyrické próze Terezínské Rekviem, vyprávějící o přípravě a provedení Verdiho Requiem a očistné funkci hudby, oslavil autor statečné vzepětí obyvatel terezínského ghetta proti ponižování lidské důstojnosti. V románu Opuštěná panenka je v příběhu mnohačlenné rodiny postižen tragický úděl Židů v terezínském ghettu a v koncentračních táborech. Bor tu pracuje se syrovými, bizarními obrazy, komponovanými jako protiklad fašistické brutality a přátelství a solidarity trpících. Přestože autor má na zřeteli více dokumentární přesvědčivost než uměleckou formu, spoluutvářely jeho knihy na počátku 60. let výraznou linii české literatury s vězeňskou tematikou (Jiří Weil, Arnošt Lustig).

BIBLIOGRAFIE

Próza: Opuštěná panenka (R 1961); Terezínské rekviem (P 1963).

LITERATURA

Recenze:Opuštěná panenka: V. Forst, Tvorba 1961, s. 547; Z. Vavřík, LitN 1961, č. 22; J. O. (J. Opelík), Kultura 1961, č. 24 * Terezínské rekviem: vbk (V. Běhounek), Práce 25. 10. 1963; zkb (Z. K. Bár), LD 13. 11. 1963; M. Pohorský, Večerní Praha 19. 11. 1963; Z. Vavřík, LitN 1963, č. 44; H. Housková, Tvar 1996, č. 11* The Terezín Requiem (anglické vydání; Praha, Ainslaby Press): A. Levy, The Prague Post 1995, č. 32, příl. Night&Day.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
J. Kunc: Česká literární bibliografie 1945-1963
Autor hesla: Blanka Svadbová (1995)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (ap)
 
zpět na hlavní stranu