Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Josef BOR

* 2. 7. 1906, Ostrava 
† 31. 1. 1979, Praha 
 
Prozaik
 Původním jménem Josef Bondy. Vystudoval české gymnázium v Ostravě (mat. 1924) a Právnickou fakultu MU v Brně (JUDr. 1929). Poté působil jako advokát a obhájce v Ostravě. Od roku 1942 byl z rasových důvodů vězněn v Terezíně a Buchenwaldu (v koncentračních táborech byla vyvražděna celá jeho rodina). Po roce 1945 byl zaměstnán na ministerstvu národní obrany a od roku 1952 v Hutním projektu v Praze až do roku 1966, kdy odešel do důchodu.
 Publikoval v Židovské ročence (zde mj. ukázka z nepublikované prózy Z tajemství staré knihy /1969–1970/ a úryvek divadelní hry Ten třetí /1970–1971/). Próza Terezínské Rekviem vyšla opakovaně německy a anglicky a byla přeložena i do řady dalších jazyků (francouzštiny, italštiny, dánštiny, norštiny, švédštiny, holandštiny, portugalštiny, řečtiny a hebrejštiny). Její rozhlasovou dramatizaci připravili Karel Valtera a Dagmar Hubená (1963, r. Jiří Roll). Rozhlasovou adaptaci autorovy divadelní hry Ten třetí uvedla britská stanice BBC pod titulem Caiaphas the Priest (1979, překlad a rozhl. adaptace Carey Harrison, r. John Theocharis).
 Bor je autorem dvou prozaických knížek inspirovaných osobní traumatizující válečnou zkušeností. V lyrické próze Terezínské Rekviem, vyprávějící o přípravě a provedení Verdiho Requiem a očistné funkci hudby, oslavil autor statečné vzepětí obyvatel terezínského ghetta proti ponižování lidské důstojnosti. V románu Opuštěná panenka je v příběhu mnohačlenné rodiny postižen tragický úděl Židů v terezínském ghettu a v koncentračních táborech. Bor tu pracuje se syrovými, bizarními obrazy, komponovanými jako protiklad fašistické brutality a přátelství a solidarity trpících. Přestože autor má na zřeteli více dokumentární přesvědčivost než uměleckou formu, spoluutvářely jeho knihy na počátku šedesátých let výraznou linii české literatury s vězeňskou tematikou (Jiří Weil, Arnošt Lustig). V pozdější beletristické i esejistické tvorbě se Josef Bor věnoval náboženským tématům, zejména vztahu židovské a křesťanské náboženské a kulturní tradice, jejichž sblížení podle něj mohlo napříště zabránit antijudaismu křesťanských národů a opakování holokaustu (divadelní hra Ten třetí s tématem Ježíšova ukřižování bývá označována jako první pašijová hra napsaná židovským autorem; torzem zůstala próza Z tajemství staré knihy a soubor esejů Proroci a jejich Bůh).

BIBLIOGRAFIE

Próza: Opuštěná panenka (R 1961); Terezínské Rekviem (P 1963); Der Dritte (D, Heppenheim 1991; prem. Odenwald 1978).

LITERATURA

Studie a články: -stv- (= Stanislav Viršink), heslo in A. Mikulášek a kol.: Literatura s hvězdou Davidovou (1998); M. Valterová: O městu ve tvaru hvězdy, Věstník židovských náboženských obcí v Československu, 1989, leden; (md): Přežil a vydal svědectví o hrůzách války, Tučňák 2014, prosinec (zde).
Recenze: Opuštěná panenka: V. Forst, Tvorba 1961, s. 547; Z. Vavřík, LitN 1961, č. 22; J. O. (J. Opelík), Kultura 1961, č. 24 * Terezínské Rekviem: vbk (V. Běhounek), Práce 25. 10. 1963; zkb (Z. K. Bár), LD 13. 11. 1963; M. Pohorský, Večerní Praha 19. 11. 1963; Z. Vavřík, LitN 1963, č. 44; H. Housková, Tvar 1996, č. 11* The Terezín Requiem (anglické vydání; Praha, Ainslaby Press): A. Levy, The Prague Post 1995, č. 32, příl. Night&Day.
Nekrolog: A. R., Věstník židovských náboženských obcí v Československu 1979, únor.
Autor hesla: Blanka Svadbová (1995)
Aktualizace hesla: 10. 10. 2018 (ap)
Aktualizace bibliografie: 10. 10. 2018 (ap)
 
zpět na hlavní stranu