Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 SLOVO A HLAS 

 1978 - 1988 
 
 Sborník, který jako neprodejný tisk vydávaly Restaurace a jídelny v Praze 1, vyšel celkem třikrát, a to v letech 1978, 1983 a 1988 u příležitosti 15., 20. a 25. výročí existence pražské poetické vinárny Viola. Jednotlivá čísla uspořádal Vladimír Justl (od č. 2 uveden jako redaktor publikace) ve spolupráci s uměleckým vedením Violy, které dále tvořili Helena Bendová, Miroslav Částek, Karel Majer, Dana Musilová, Alexej Pludek, Miloš Pohorský Jaroslav Šeda.
 Poetická kavárna Viola měla v normalizačním Československu mimořádný význam; za účasti řady profesionálních interpretů slova přinesla od svého založení roku 1963 stovky scénických recitačních pořadů (nejednou ve značném množství repríz) z děl domácích a zahraničních klasiků, z tvorby autorů nezavedených, nastupujících, zapomenutých i takových, o jejichž zapomenutí usiloval ideologický dozor normalizačního režimu (Samuel Beckett, Ladislav Dvořák, Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, Oldřich Mikulášek, Bulat Okudžava, Boris Pasternak, Ezra Pound, Jan Skácel, Vladimír Vysockij aj.). První číslo sborníku bylo sestaveno z osobních vyznání a gratulací interpretů, druhé obsahovalo články z programů k vybraným pořadům, které u příležitosti premiér napsali spisovatelé, literární, divadelní a hudební vědci, scenáristé, režiséři i účinkující. Ve třetím čísle došlo k obsahovému propojení obou typů textů (připojena stať Jaroslava Šedy o historii Violy).
 Ke 20. výročí založení Violy byla uspořádána rovněž konference o uměleckém přednesu – příspěvky spisovatelů, herců, recitátorů, literárních vědců (např. Miroslav Červenka, Růžena Grebeníčková, Alexandr Stich, ad.) přinesl sborník Ano, slyšet se navzájem (1985), který navazoval na obdobný sborník Slyšet se navzájem (1966, oba usp. Vladimír Justl).
V únoru 2003 vzniklo sdružení příznivců mluveného slova Slovo a hlas, které pořádá festival Poděbradské dny poezie, podílí se na organizaci dalších projektů a příležitostně se věnuje vydavatelské činnosti (mj. sborník Živé slovo, 2004). Předsedou sdružení je Vladimír Justl.
 
Periodicita: Ročníky a čísla neuváděny: 1978, 1983, 1988 (po 1 č.).
Podtituly: K 15. výročí Violy (1978); /podruhé/ K 20. výročí Violy (1983); /potřetí/ K 25. výročí Violy (1988).
Technické informace: A5; 45 str. (1978), 100 str. (1983), 90 str. (1988); paginace přetržitá (č. 1 bez paginace).
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Bez výtvarného doprovodu, typografie K. Svolinský.

LITERATURA

K jednotlivým číslům: -jsv- (= Jiří Svoboda: Pražská Viola slaví dvacet let..., Kulturní měsíčník (Ostrava) 1983, č. 12.
Autor hesla: Petr Hruška (2002)
Aktualizace hesla: 31. 12. 2008 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2008 (mlp)
zpět na hlavní stranu