Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 KAREL MAREL 

 1945 - 1946 
 
 Pražské knihkupectví vydávající ediční řadu překladové literatury
 

Karel Marel (1879–1947) byl původně knihařem a později též knihkupcem v Hulíně (členem Svazu knihkupců a nakladatelů od roku 1919), zhruba od konce 20. let však působil též v Praze (koncese mu byla vystavena v roce 1928, téhož roku však jeho pražské knihkupectví vyhořelo). V roce 1934 již působil jen v Praze; sídlil na adrese Chotkova (později Vítězná) ul. č. 10, kde provozoval knihkupectví, antikvariát a papírnictví. Nakladatelské činnosti se věnoval jen krátce v letech 1945–1946. Po Marelově smrti v roce 1947 převzala podnik jeho manželka Anna Marelová. Knihkupectví zaniklo pravděpodobně roku 1949.

 

Velkorysý plán sešitové edice překladů Pohled do myšlenek a knih (1945–1946, 6 sv.), kterou redigoval básník Zdeněk Lorenc, skončil po šesti svazcích Lorencovým odchodem na Ministerstvo informací a osvěty (stal se zde tajemníkem publikační komise). V edici vyšly Lorencovy překlady (Básně F. G. Lorcy, Černošské pohádky z Kuby od Lydie Cabreryové, Dějiny únorové revoluce r. 1848 od Louise Blanca, povídky Jeana Cassoua a dopisy Romaina Rollanda a Lva Nikolajeviče Tolstého), doplněné Vaněčkovým překladem veršů Carla Sandburga Lid, ano lid!. – Náklad jednotlivých svazků nebyl uváděn, edici typograficky upravil Jiří Nesvadba.

 Ohlášený sedmý svazek edice, nazvaný Brasilští prosaikové, již v roce 1946 nevyšel.
 
 Ediční řady

Pohled do myšlenek a knih (1945–1946, 6 sv.)

 Výtvarní spolupracovníci: Jiří Nesvadba.
 Technické informace: Brožury A5, většinou šité, s rozsahem do dvou archů (32 stran). – Tiskárna Prota v Praze.

LITERATURA

Články: J. Ný (= Josef Novotný): Pět čísel edice Pohled do myšlenek a knih, KM 1946, č. 7.
  Autor hesla: Michal Jareš (2010)
  Aktualizace textu hesla: 1. 9. 2010 (jar)
  Aktualizace bibliografie: 1. 9. 2010 (jar)
zpět na hlavní stranu