Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 CRAMERIUS 

 1985 - 1990 
 
 Exilové nakladatelství
 

Nakladatelství založil roku 1985 ve švýcarském Affoltern am Albis Jiří Hora ve spolupráci se zakladateli stagnující curyšské Konfrontace. Některé tituly redigovali Vladimír Škutina a Helena Krulichová.

 Program byl původně zaměřen na oddechovou literaturu, která měla vycházet v edicích HUDOKAPS (HUmor DO KAPSy) a Edice zločinu (takto označen jediný titul z roku 1985). Roku 1986 nakladatelství převzalo do edičního plánu některé tituly zanikající Konfrontace, výrazně neodpovídající původní vydavatelské koncepci (studie Boženy Komárkové Původ a význam lidských práv). Po vydání osmi titulů (mj. Jaroslav Drábek, Jiří Krupička, Nikolaj Terlecký) se však roku 1987 odmlčelo, aniž by vydalo všechny ohlášené svazky. V roce 1988 se Jiří Hora přihlásil ke své trampské minulosti vydáním Dějin trampingu Boba Hurikána (bez nakladatelských údajů). V květnu 1990 se ještě spolu s nakladatelstvím Consultation (nástupcem Konfrontace) a dalšími podílel na dvou polobibliofilských publikacích, mj. na posmrtném vydání básnické sbírky Václava Hokův.
Na grafické úpravě publikací Cramieria, vydávaných převážně v jednoduché brožované podobě, z největší části spolupracovali výtvarníci spjatí s nakladatelstvím Konfrontace (zejména Čeněk Pražák).
 
 Ediční řady
Edice zločinu (1985).
 Výtvarní spolupracovníci: Rainer Krammer, Karel R. Matějovský, Čeněk Pražák.
 Technické informace: Celkem 10 svazků.

LITERATURA

Články: Nové nakladatelství oddechové literatury Cramerius. Reportér (Curych) 1986, č. 1.
  Autor hesla: Aleš Zach (1995)
  Aktualizace textu hesla: 31. 3. 2010 (mlp)
  Aktualizace bibliografie: 31. 3. 2010 (mlp)
zpět na hlavní stranu