Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 CCC HAARLEM 

 1975 - 1978 
 
 Exilová edice
 

Nakladatelství CCC Haarlem bezprostředně navázalo na vydavatelskou činnost mnichovského CCC Books. Roku 1975 předal jeho majitel Jaroslav Kučera svůj ediční program novému nakladateli žijícímu v nizozemském Haarlemu, který částečně zachoval původní název firmy a doplnil jej názvem sídla. Předsedou tohoto klubového nakladatelství CCC Haarlem (zkratka CCC tentokrát znamenala Czechoslovak Cultural Club), se stal novinář, prozaik a hudebník Josef Staněk (1922–1992, psal se též Josef J. Staněk či Jožka Staněk), který již dříve spolupracoval na pokusu o založení literárního časopisu nakladatelství CCC Books Okno dokořán. Sekretářem CCC Haarlem byl Jan K. Jarolímek, hospodářem Jan Bartoš.

 

V Haarlemu vyšly jednak některé opožděné publikace původního edičního plánu CCC Books (zejména další díly dokumentární knihy Žaluji uspořádané Antonínem Kratochvilem), jednak nové tituly (Jitka Henryková, Jaroslav Kučera, Josef Staněk, Olga Valeská) a reedice (Pavel Javor). Číslování svazků zprvu navazovalo na publikace CCC Books. Jeho původní majitel však činnost mnichovské firmy po roční přestávce nepředpokládaně obnovil a zachoval i původní číslování ediční řady svého Klubu čtenářů. Publikace haarlemské řady proto začaly být v roce 1976 číslovány samostatně. Knihy, vydávané v nejednotné úpravě, zpravidla s ilustracemi exilových výtvarníků, redigoval převážně Josef Staněk, sporadicky též Jan BartošJaroslav Kučera.
V listopadu 1976 byla sjednána dohoda o včlenění CCC Haarlem jako samostatné edice řízené Josefem Staňkem do curyšského nakladatelství Konfrontace. K její realizaci sice nedošlo, Konfrontace však po zániku CCC Haarlem vydala jednu z jeho ohlašovaných a již nevydaných publikací (Revoluce na objednávku Jaromíra Netíka). Poslední publikace haarlemské edice, Čapkova anketní odpověď Proč nejsem komunistou?, vyšla na jaře 1978 jako příloha časopisu Okno.
Spolu s edičním programem převzalo haarlemské nakladatelství i bulletin CCC Books, který v Mnichově vycházel pod názvem Klub v letech 1971–1974. V letech 1975–1977 v Haarlemu vyšlo (s navazujícím číslováním) č. 9, mimořádné č. 10, řádné č. 10 a č. 11.

 
 Výběrová bibliografie: A. Kratochvil (ed.): Žaluji. 2, 3; J. Henryková: Poslední vlak z Babylónu. J. J. Staněk (ed.): České pohádky.
 Časopisy a informační bulletiny: Klub (1975-1977).
 Technické informace: Celkem 14 publikací.

LITERATURA

Články: Čs. exilová nakladatelství se sama představují Zpravodaj (Curych) 1976, č. 7/8; Prohlášení. České slovo (Mnichov) 1976, č. 12. (Do soupisu nejsou zahrnuty články z nakladatelského bulletinu Klub.)
Rozhovory: J. Pejskar, České slovo (Mnichov) 1976, č. 1.

  Autor hesla: Aleš Zach (1995); Michal Přibáň (2009)
  Aktualizace textu hesla: 26. 3. 2010 (mlp)
  Aktualizace bibliografie: 26. 3. 2010 (mlp)
zpět na hlavní stranu