Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 REVUE SMARAGD 

 1969 - 1970 
 
 

Revue Smaragd vycházela v nakladatelství Mladá fronta od roku 1969 jako časopis na pomezí knižní a periodické publikace. Po celou dobu ji řídil původně sinolog Walter Stamberger (1921–1997), odpovědnou redaktorkou byla Stanislava Chvojková. K redakční radě (uváděné jako poradní kruh jen v prvních dvou číslech) patřili František Jungwirth, Václav Kocourek, Milan Kopřiva, Eva Outratová, Milan Schulz, Jiří ŠalamounJosef Škvorecký. Revue novinového formátu měla velmi výraznou výtvarnou podobu (sestavil a graficky upravil Milan Kopřiva, ilustrátoři Pavel Brom, Jaroslav Malák, Zdeněk Mézl, Jiří Šalamoun a další). Vzhledem k tomu, že Stamberger byl signatářem petice Dva tisíce slov (1968) a že část redakční rady odešla do exilu, bylo vydávání revue ukončeno již po roce po pouhých třech číslech, ačkoliv byl již naplánován a rozvržen obsah dalších tří čísel (4–6).

 

Po vzoru anglosaských časopisů, věnovaných detektivnímu žánru (mj. Ellery Queen’s Mystery MagazineAlfred Hitchcock’s Mystery Magazine) se revue snažila nabízet pestrou směs překladů detektivních povídek (a také povídek z oblasti sci-fi a hororu). Vedle zakladatelů žánru (Wilkie Collins, A. C. Doyle, Maurice Leblanc, E. A. Poe, H. G. Wells) přinášela práce autorů pozdějších generací (mj. Jack Ritchie, Dashiell Hammett, Dorothy L. Sayersová, Roald Dahl) a někdy překvapivě i autory odlišných žánrů (Franz Kafka, Knut Hamsun). Kromě oddechové četby redakce zařazovala také esejistické texty (např. v č. 1 esej Mary Hottingerové Detektivka a kriminální román), popřípadě humoristicky laděné studie (v č. 2 text Hanse Traxlera o pohádce Perníková chaloupka z hlediska moderní kriminalistiky). Povídky byly průběžně doplňovány reklamami, anekdoticky zabarvenými kvízy, výběrem z kalendářového čtení z počátku 20. století, sérií detektivních miniatur o nadporučíku Vernerovi, kde se o vyřešení měli pokoušet sami čtenáři, případně volným čtením na pokračování z knihy Juliana SymonseSlavní detektivové atd. Pokus o zařazení původní české detektivky (parodie na postavu prvního českého detektiva Léona Cliftona v č. 3) se již nestačil rozvinout. Revue se nevyhýbala ani zahraničním komiksům (mj. Až jednou delfíni...Pierra CastexeRené Deynise nebo ukázka práce Edwarda Goreye); osobité byly též dřevoryty českých autorů, ilustrující texty starých kramářských písní. – Každé číslo bylo nazváno podle titulní povídky (č. 1 Páni detektivové se představují; č. 2 Hrobník má zpoždění; č. 3 Konec Léona Cliftona). Jako překladatelé s revuí spolupracovali zejména Josef Feigl, Walter Stamberger, Milada TaterováJiří Novák, TaťánaEmanuel Tilschovi ad.

 Na rok 1970 byly naplánovány ještě tři další svazky. Svazek 4, přichystaný na léto 1970, byl pojmenován podle titulní povídky Grahama Greena Případ pro obhajobu a dále měl obsahovat mj. povídky Marka Twaina (Pomsta), Johna Connela (Dům v průsmyku), Clifforda Simaka (Legendy psů), Roberta Blocha (S úctou váš Jack Rozparovač), dále pojednání Alfreda Hitchcocka o černém humoru a ukázku z Flammarionova díla o strašidelných domech. – Svazek 5 měl mít název Dračí plán (podle titulní staročínské povídky) a předběžně měl obsahovat povídky Arthura Conana Doyla (Skandál v Čechách), Eduarda Basse (Světlo v tmách), Edgara Wallace, Agathy Christie a Arthura C. Clarka. Vedle toho zde měly být otištěny humorně laděné studie od členů Společnosti Sherlocka Holmese a tematické „čtení o snech“ známých historických osobností (od Jákoba přes Karla VI. až po Giacoma Casanovu). – Svazek 6, připravovaný na konec roku 1970, se měl jmenovat Tři mrtví muži podle povídky Edena Phillpottse. Obsahovat měl povídky Iana Fleminga Přísně tajné (s hlavním hrdinou Jamesem Bondem) a Georgese Simenona Malý dům, studii měl v tomto čísle zastoupit starší esej Karla Čapka Holmesiana čili O detektivkách.
 
Periodicita: Nepravidelně. – I (3 č., 1969/70).
Členové redakční rady: F. Jungwirth; V. Kocourek; M. Kopřiva; E. Outratová; M. Schulz; J. Šalamoun; J. Škvorecký.
Technické informace: A3, 48 str., paginace průběžná.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Graficky upravil Milan Kopřiva, logo graficky upravil Jiří Šalamoun.
Náklad: 50 000 (č. 3).

LITERATURA

Studie a články: K. Zahradník: Holešovský rodák Walter Stamberger, Holešovsko 2001, č. 9; M. Arbeit: Zkráceno a upraveno. Detektivní a kriminální povídky z amerických zdrojů v českých periodikách po roce 1945, in Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století (2005, zde).
Autor hesla: Michal Jareš (2009)
Aktualizace hesla: 30. 7. 2009 (jar)
Aktualizace bibliografie: 30. 7. 2009 (jar)
zpět na hlavní stranu