Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 
Nakladatelská značka edice

 EDICE VARIETAS 

 1945 - 1948 
 
 Edice založená při tiskárně Karel Kryl se zaměřením na poezii a místopis
 

Edice byla založena v roce 1945 v Kroměříži při knihtiskárně Karel Kryl. Tiskárna vznikla roku 1909, kdy Karel Kryl nejstarší (1878–1943) koupil spolu s Ferdinandem Scottim (1882–1952) Vyhnálkovu tiskárnu v Novém Jičíně. Tak vznikla firma Kryl & Scotti, která se mimo svou běžnou tiskařskou práci soustředila zejména na tisk bibliofilií. Významná byla spolupráce s Josefem Florianem z počátku 20. let, s Jakubem Demlem a nakladatelem Ladislavem Kuncířem. V roce 1936 firma v důsledku hospodářské krize a dluhů zanikla, vznikla však nová tiskárna Karel Kryl. Vzhledem k tomu, že po Mnichovské dohodě (1938) spadal Nový Jičín do zabraného území, přestěhovala se rodina nejprve do Hodslavic a později, zřejmě na přímluvu moravského bibliofila Ing. Stanislava Švehly (1881–1945), který byl tchánem Krylova syna Josefa, získala firma uplatnění v Kroměříži. Po smrti Karla Kryla nejstaršího v roce 1943 převzal firmu jeho syn Karel Kryl starší (1910–1971) – jeho bratr Josef Kryl se odstěhoval do Mladé Boleslavi a pracoval zde jako tiskař. I když první kniha Edice Varietas vyšla v roce 1945, firma získala nakladatelskou koncesi od kroměřížského Okresního národního výboru až v červnu 1947. Služeb Krylovy tiskárny využívali bibliofilové (Zdeněk Řezníček) a nakladatelství (mj. Evropský literární klub). V březnu 1948 byla soukromá firma vyvlastněna a předána pod národní správu (později však byla Krylovi vrácena) a v dubnu 1949 byla tiskárně odebrána nakladatelská živnost. Po roce 1948 tedy Karel Kryl st. vytiskl již jen několik předem dohodnutých knižních zakázek a firma nadále produkovala jen tiskopisy a užitkové tiskoviny. V dubnu 1950 odebral kroměřížský Okresní národní výbor Krylovi st. tiskařskou koncesi a tiskárna byla zlikvidována. Rodina se později vrátila zpět do Nového Jičína, Kryl st. pracoval nejprve v Narpě (1951), později jako zaměstnanec prádelny v Kroměříži a Novém Jičíně. Od roku 1960 byl v invalidním důchodu. Jeho syn Karel Kryl (1944–1994) patřil k výrazným postavám české hudební scény.

 

Edice Varietas kladla důraz zejména na vydávání poezie se snahou o téměř bibliofilskou úpravu. Vedle motivicky tradičních lyrických autorů, vycházejících často z moravského bibliofilského okruhu (Marie Glabazňová: Sestra smrt, 1946, sv. 5; Zdeněk Řezníček: Ztlumený hlas, 1948, sv. 10) se v edici objevil také debut Oldřicha Sirovátky (Křižovatka, 1946, sv. 3) a díla mladých básníků katolického výrazu (Jiří Šotola: Čas dovršený, 1946, sv. 6 a Zdeněk Rotrekl: Pergameny, 1947, sv. 9). Žánrové spektrum edice rozšířila ilustrovaná knížka básní pro děti od Jaroslava Lukeše Říkáme, říkáte, říkají (1946, sv. 4), popřípadě výbor z ruské milostné lyriky v překladech Františka Kleina Milostné písně ruských lyriků o štěstí i hoři (1947, sv. 8). – Další zájem vydavatele směřoval k textům vztahujícím se ke Kroměřížsku – ať již šlo o výtvarný místopis (Ludvík Páleníček: Za pochodní krásy, 1945, sv. 1) nebo historické studie (Jindřich Spáčil: Veškerá moc ve státě vychází z lidu. Kronika o Kroměřížském sněmu 1848–1949, 1948, sv. 11). Rozsahem drobnou edici doplňuje přetisk rozhlasové úvahy Františka Kleina Anglický romantismus. Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley, Keats (1947, sv. 7).
V některých básnických svazcích nacházíme označení knižnice „Lyrická řada“, kterou řídil dr. Vilém Stránecký. Další spolupracovníci a redaktoři edice nejsou známí, pravděpodobně však s edicí blíže spolupracoval Zdeněk Řezníček. K výtvarným spolupracovníkům patřili Jaroslav Lukeš, Karel Štika či Jan Jílek, typograficky upravoval knihy sám Karel Kryl st. – Knihy vycházely v nákladech mezi 500–700 výtisky, později jen 300–400 kusů. Výjimku tvořila ilustrovaná kniha pro děti od Jaroslava Lukeše (1500 výtisků).

 Vedle edice Varietas vydávala Krylova tiskárna již od 20. let novoročenky a drobné soukromé a bibliofilské tisky. V letech 1945–1948 zde vyšly mj. verše Oldřicha Šacha (Věrná stráž, 1945), vánoční tisk Z řečí Dr. Fr. Lad. Riegra na kroměřížském sněmu 1848-1849 (1948) či Kroměřížský slovanský sjezd 1848 od Jindřicha Spáčila (1948). Pokus o další edici, nazvanou Donatus, skončil po vydání prvního svazku (Oldřich Menhart: Večerní hovory knihomila Rubricia a starotiskaře Tympána, 1947). Podobně vyšel pouze 1. díl studie Otokara Balcara Prameny náboženství v pojetí Henri Bergsona a ve světle ethnologie. Kritická studie (1948).
 
 Výtvarní spolupracovníci: Jaroslav Lukeš, Jan Jílek, František Matoušek, Karel Štika.
 Technické informace: Celkem 11 svazků. Všechny svazky edice byly vytištěny firmou Karel Kryl v Kroměříži, náklad se pohyboval v rozmezí 500–700, v roce 1948 300–400 výtisků.

LITERATURA

Knižně: B. Smejkal: Nevšední zásluhy tiskařské rodiny Krylů o českou bibliofilii. Přednáška dne 15. listopadu 2005 v Kroměříži (2009).
Články: M. a M. Balášovi: Z minulosti novojičínského tiskařství, Typografia 1969, č. 9; J. Glivický: Poslední z tiskařské rodiny, Zpravodaj města Uherské Hradiště 1971, č. 6; M. Mocek: K dějinám tiskařských firem „Kryl a Scotti“ a „Karel Kryl“ (1909–1950), in Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 1992, sv. 49; K. Chobot: Kniha tvoří a zachovává kulturu, Novojičínský zpravodaj 2009, srpen (zde).
Archiv: „Pozůstalost firmy Kryl a Scotti“, Okresní vlastivědné muzeum Nový Jičín, pobočka Příbor (zde), zpracováno vč. inventáře.
  Autor hesla: Michal Jareš (2009)
  Aktualizace textu hesla: 12. 11. 2009 (jar)
  Aktualizace bibliografie: 12. 11. 2009 (jar)
zpět na hlavní stranu