Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 MOST (1) 1947-48 

 1947 - 1948 
 
 Informativní nakladatelský časopis, který pro stálé odběratele své knižní produkce vydávalo Nakladatelství mladých v Kladně. Byl proponován jako měsíčník, ale vycházel nepravidelně. Redakce sídlila zprvu v Praze, od č. 2/1947 v Kladně. Odpovědným redaktorem listu byl František Červinka.
 Vágně formulovaný úvodník prvního čísla vyzvedal potřebu kulturní tolerance a hlásil se „k obsahu socialistické ideje jdoucí od národa k světovosti, od literatury k politice a od politiky k literatuře po MOSTĚ krásy lidských idejí a z nich nezkresleného a nezúženého umění, které se nezastavuje ani tam, kde interesovaní straníci a zajatci ismů se odmlčují“. V listu byly otištěny mj. básně Louise Aragona, Karla Hynka, Francise Jammese, Franty Kotrče, Zdeňka Lorence, prózy Čen-Čen Jeha, Romaina Garyho, Bodo Uhseho, většinou jako ukázky z knih Nakladatelství mladých. Kulturněpolitickými úvahami a články o literatuře a filmu přispíval zejména František Červinka (též rozhovor s Egonem Erwinem Kischem a příspěvek do dobové diskuse o Garyho Zosii vyzvědačce), přehledové stati o cizích literaturách psala Jarmila Pilzová. Recenzní rubrika byla zavedena až v ročníku 1948 (O nových knihách, které mají co říci), 1947 se objevovaly rubriky Denní tisk píše o knihách Nakladatelství mladých, Dopisy našich čtenářů.
 
Periodicita: Proponován jako měsíčník, vycházel nepravidelně. – I (4 č., 1947), II (2 č., 1948).
Podtituly: Zpravodaj nakladatelství mladých (č. 1/1947), Časopis literárních aktualit (od č. 2/1947).
Technické informace: A4; 16 str; paginace průběžná (1947), přetržitá (1948).
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Reprodukce výtvarných děl.
Náklad: 4000-5200.
Autor hesla: Blahoslav Dokoupil (2002)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 5. 2006 (mlp)
zpět na hlavní stranu