Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 MODERNÍ ANALFABET 

 1990 - 1993 
 
 První dvě čísla nepravidelně a sporadicky vycházející revue vydalo nakladatelství Artforum, třetí (tzv. doplněk) bylo připraveno vlastními silami sdružení Moderní analfabet, poslední číslo vydala v roce 1993 jako sborník Pražská imaginace. Zakládajícími členy literárního sdružení, které vzniklo 1988, byli Vítězslav Čížek, Emil Hakl, Markéta Hrbková, Jaroslav JablonskýJan Kment. V následujících letech se složení proměňovalo, objevila se další jména, např. Václav Kahuda, Ivan MotýlPetr Motýl, Vladimír Pavlovič, Oscar Ryba, František Vašek. Roku 1992 se Moderní analfabet stal stejnojmenným občanským sdružením a jeho aktivity se přesunuly do oblasti autorských vystoupení v různých klubech, jednak pražských (zejména Pant, Mamma klub), jednak mimopražských.
 MA přinášel zejména původní tvorbu autorů, kteří v předchozí době oficiálně z různých důvodů nepublikovali (především kvůli neochotě přizpůsobovat se vládnoucím dobovým estetickým i politickým normám). Autory (mnozí narozeni v 60. letech, někteří dříve publikovali v samizdatu) nespojoval žádný konkrétní program, spíše jim byla společná ochota respektovat výrazovou a tvarovou pestrost, odlišující mnohdy jejich texty od zakonzervovaných podob poezie a prózy z vydavatelské produkce předchozích desetiletí. Verše zde tiskli např. Oldřich L. Balvic, Emil Hakl, Markéta Hrbková, Albert Kaufmann, Jiří H. Krchovský (připojeny dvě stati o jeho díle, č. 1/1991), Jan Majcher, Petr Motýl, Ewald Murrer, Marek Stašek, Marek Toman, Jan Ungár, František Vašek Václav Vokolek, prózu Markéta Hejná, Václav Kahuda, Zdeněk Minář, Luboš Němec, Vladimír Pavlovič, Oscar Ryba. Č. 1/1991 přineslo literární portréty a ukázky z tvorby již zesnulých Petra LamplaJana Lukeše, vždy se objevily také texty zahraničních autorů, např. básně Martina Heideggera, prózy Maxe Blechera, Grahama Greena, Hermanna Hesseho, Vasila Vasiljeviče Rozanova, eseje Tristana Tzary nebo Hanah Arendtové (překládali Jiří Hanák, Markéta Mojmír Hrbkovi, Hana Janovská, Karel Štindl aj.). MA měl od počátku povahu čistě literárního sborníku, jen výjimečně se objevily aktuální texty publicistické.
 
Periodicita: Nepravidelně. – I (2 č., nulté č. v červenci 1990, č. 1/1991 vyšlo až v lednu 1992), II (1 č. jako tzv. doplněk k revue v říjnu 1992), dále ročník neuváděn: 1993 (1 č.).
Podtituly: Literární čtvrtletník (1990), Literární občasník (1991), Doplněk literární revue (1992), Literární sborník sestavený členy stejnojmenného sdružení (1993).
Členové redakční rady: Redakční kruh (1990-91; 1992 redakční spolupráce): J. Beneš (1990-92), V. Bidlo (1990-92), J. Červenka (1992), V. Čížek (1990-91), M. Hrbková (1990-91), J. Jablonský (1990-91), V. Pavlovič (1992), O. Ryba (1992).
Technické informace: A4 (1990-92), A5 (1993); 64 str. (1990), 48 str. (1991), 16 str. (1992), 108 str. (1993); paginace přetržitá.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Kresby (M. Cacara, D. Krásná, J. Vrtulník), fotografie (I. Přívracká) ); grafická úprava M. Cacara (1990-1991), M. Gattringer (1992).

LITERATURA

K. Roth: Kam kráčíte, moderní analfabeti, Moderní analfabet 1990, č. 0; M. Šádková: Čeření stojaté vody (zčásti rozhovor s J. Benešem, V. Bidlem a J. Jablonským), Svět v obrazech 25. 4. 1991; V. Novotný: Literárium, MFD 13. 7. 1992; (pal) (= P. Janáček): Potvrzení, LidN 23. 7. 1992, příl. Národní 9, č. 30; V. Novotný: Literárium, MFD 20. 12. 1993.
Autor hesla: Petr Hruška (2002)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 5. 2006 (mlp)
zpět na hlavní stranu