Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Petr ČICHOŇ

* 23. 6. 1969, Ostrava 
 
 
Básník
 Po maturitě (1987) na Střední průmyslové škole v Ostravě studoval v letech 1987–1992 na Vysokém učením technickém v Brně. Na základě rigorózní práce Přednášky o současné architektuře mu byl roku 2006 udělen Masarykovou univerzitou v Brně titul PhDr. V letech 1993–1998 vykonával redakční práci v nakladatelstvích a literárních časopisech Votobia, Vetus Via a Host. Od roku 1998 působí ve vlastním architektonickém atelieru v Brně.
 

Básně a literární recenze publikoval v časopisech Tvar, Host, Box, Nové knihy, Labyrint, Signum (Německo) aj. V 90. letech patřil Petr Čichoň k neformálnímu společenství křesťansky orientovaných literátů sdružených kolem brněnských literárních časopisů a nakladatelstvích: Vetus Via, časopis Box (básníci Jiří Kuběna, Jaroslav Erik Frič) a Host (básník Jiří Veselský, ale především generační souputníci Miroslav Balaštík, Tomáš Reichel, Martin Stöhr, Pavel Petr). Pro Český rozhlas Vltava připravila roku 1998 Alena Blažejovská literární pořad s použitím básní ze sbírky Villa diabolica a roku 2006 pro stejnou stanici rozhlasově upravil sbírku Pruské balady / Preussischen Balladen Miroslav Zelinský. Čichoňova hra na loutnu a zpěv písní ze sbírky Villa diabolica se staly součástí pořadu České televize Salon (1999, režie Zdeněk Plachý).

 Petr Čichoň vstoupil do literatury v polovině 90. let jako jeden z řady mladých básníků, kteří se pokoušeli navázat na bohatou tradici spirituálně orientované lyriky a svou tvorbu opírali o křesťanské duchovní východisko (např. Pavel Petr, Tomáš Reichel, Martin Josef Stöhr, Pavel Kolmačka). Pro Čichňovu lyriku z 90. let je charakteristická výrazná stylizovanost, která souzní s dobovou renesancí dekadentní estetiky. Autor stylizuje svého mluvčího jako archaického pěvce a snaží se vrátit poezii k jejím nejstarším kořenům, tedy k písňovosti. Proto také některé texty své prvotiny Chilia publikoval časopisecky s notovým záznamem a počínaje sbírkou Villa diabolika přikládá ke svým knihám také CD se záznamem své vlastní pěvecké interpretace některých textů.
Spirituální tematika nabývá v Čichoňově poezii neortodoxní podoby, je výrazně erotizována a estetizována. Přesto jde o poezii se silným duchovním zázemím, která má být vnímána jako nástroj transcendentního záměru, resp. jako služba Bohu a cesta ke spáse. Této religiózní inspiraci vychází Čihoň vstříc zřetelnou distancí intelektuálního způsobu uchopení tématu a akcentováním iracionality, která do jeho textů proudí především prostřednictvím asociativního (v první řadě zvukově asociativního) rozvíjení zobrazené situace. Cestou k oné asociativnosti je Čichoňovi především rým, méně pak aliterace, asonance a hlásková instrumentace. Za kombinací jazykové hravosti s religiózní tematikou doplňovanou provokativním erotismem nelze nevidět vliv poezie Jiřího Kuběny.
Ve sbírce Pruské balady / Preussische Balladen se Čichoňova poezie tematicky posouvá z nadčasové sféry k historickému vnímání pohnutých dějin Slezska, resp. Pruska. Do dvojjazyčně vydané sbírky autor začlenil provokativní reminiscence na děje a postavy druhé světové války. Hluboká melancholie vstupuje i do četných textů intimní a erotické povahy. Elegické ladění sbírky podtrhuje monotónní veršová intonace.

BIBLIOGRAFIE

Poezie: Chilia (BB 1995); Villa diabolica (BB 1998, obsahuje CD); Pruské balady / Preussische Balladen (BB 2006, česko-německé vydání, do němčiny přeložil Ernst Weichmann, obsahuje CD).
Příspěvky v almanaších a sbornících: Hosté na svatbě nebes a země (1996); Po městě, jež je mi souzeno (2007).

LITERATURA

Studie a články: P. Cekota in Noci bezmoci. Studie o křesťanství a současné české poesii (1997); M. Balaštík: Harmonie počátku, nebo chaos konce? Nad sbírkou Petra Čichoně Chilia, Host 1998, č. 4; J. Trávníček, Výstup na druhohory, Host 1999, č. 8; K. Piorecký: Dvě podoby spirituální poezie. Nad básnickou tvorbou debutantů 90. let 20. století, in Nadnárodní dimenze české národní kultury I (eds. M. Halamová, V. Papoušek, 2005).
Recenze: Chilia: L. Soldán, MFD 9. 11. 1995; J. Straka, Tvar 1995, č. 21; J. Staněk, Tvar 1995, č. 21; P. Hrbáč, Tvar 1995, č. 21; M. Trávníček, Proglas 1996, č. 1/2; R. Burián, Rt 18.10. 1995; Š. Nosek, Souvislosti 1995, č. 4; I. Harák, LitN 1996, č. 29 * Villa diabolica: R. Burián, Rt 18. 11. 1998; J. Suk, NK 1998, č. 49/50; M. Huvar, Labyrint revue 1999, č. 5/6 * Pruské balady / Preussische Balladen: J. Hájek, Tvar 2007, č. 13; J. Kotrlová, A2 2007, č. 41; R. Kopáč, Portál české literatury.
Rozhovory: Š. Nevidalová, Tvar 1999, č. 11; V. Borůvková, metropolislive.cz únor 2007.
Autor hesla: Karel Piorecký (2007)
Aktualizace hesla: 23. 12. 2007 (kp)
Aktualizace bibliografie: 23. 12. 2007 (kp)
 
zpět na hlavní stranu