Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 KRÁSNÁ LITERATURA  

 1955 - 1965 
 
 Informační a propagační bulletin Státního nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, od 1961 Státního nakladatelství krásné literatury a umění (SNKLHU, SNKLU) připravoval k tisku propagační odbor nakladatelství. Od května/června 1956 do března/dubna 1960 jej řídil František Lukáš, v redakci působili Miroslav Burkoň, Jiří Janovský, od 1960 také Jitka Korbařová. První tři ročníky měly dvouměsíční periodicitu, v průběhu ročníku 1958 se časopis změnil na čtvrtletník, od 1960 vycházel opět jednou za dva měsíce.
 V bulletinu byly uveřejňovány informace o knižní produkci nakladatelství, návrhy edičních plánů na následující rok, ukázky z vydávaných knih (včetně ilustrací) i doslovů k nim, medailonky autorů a články o zahraničních literaturách, rozhovory s nakladatelskými pracovníky apod. Autory většiny příspěvků (často nepodepsaných nebo signovaných jen šiframi) byli redaktoři a kmenoví spolupracovníci SNKLHU. K častějším přispěvatelům listu patřili Ludmila Dušková (ruská literatura), Pavel Eisner (německá literatura), Zdeněk Hampejs (literatura Portugalska a jižní Ameriky), Alena Hartmanová (italská literatura), Dušan Karpatský (jihoslovanské literatury), Božena Köllnová (severské literatury), Bořivoj Křemenák (polská literatura), Anna Křemenáková (slovenští autoři), Ludvík Kundera (B. Brecht), Jaromír Pečírka (ilustrace a knižní obálky), Jaroslav Pokorný (světové drama), Bedřich Slavík (Arbesovy spisy), Eva Strebingerová (rumunská literatura), Josef Škvorecký (americká a anglická literatura), Břetislav Štorm (francouzská literatura), Jiří Zapletal (ruští autoři), o klasické české literatuře psali Svatopluk Horečka, Vladimír Justl Rudolf Lužík, o různých tématech Kamil Bednář, Zdena Dědinová, Radovan Krátký, Alexej Kusák, Vlastimil Vrabec aj.
 V roce 1966 (současně s přejmenováním SNKLU na Odeon) byl bulletin transformován v nové periodikum Novinky Odeonu.
 
Periodicita: Dvouměsíčně, měsíčně. – Ročníky ani čísla neuváděny, sešity označovány jen měsíci: 1955 (5 č.), 1956-57 (po 6 č.), 1958 (5 č.), 1959 (4 č.), 1960-65 (po 6 č.).
Podtituly: O nových knihách Státního nakladatelství krásné literatury, (hudby) a umění, n. p.
Technické informace: 24x16 cm (1955-58), 20x20 cm (1959-65); 16 str. (včetně obálky, 1955-57), 24-32 str. (1958-65); paginace přetržitá (1955-57, 1959-65), průběžná (1958); často vkládány propagační letáky a objednací lístky.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Fotografie, kresby (A. Hoffmeister, Neprakta aj.), reprodukce výtvarných děl a přetisky ilustrací z vydávaných knih; grafická úprava A. Hodek (uveden 1956-57), J. Kreuziger (1958), J. Rathouský (1959), A. Kodeda (1960-65).
Autor hesla: Blahoslav Dokoupil (2002)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 5. 2006 (mlp)
zpět na hlavní stranu