Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Jaroslav  VANČA

* 6. 7. 1958, Praha  
 
 
Básník, textař, výtvarný kritik, publicista, dramaturg a scénárista
 Jeho manželkou je prozaička a publicistka Hana Primusová (* 1961, sňatek 1996). V rodišti Vanča začal (1973) studovat na gymnáziu, ve 4. ročníku byl však vyloučen a pracoval jako zeměměřič (1977–1978). Středoškolská studia dokončil až později na gymnáziu pro pracující. Po maturitě (1978) byl přijat na FAMU (obor dramaturgie a scenáristika, abs. 1983 diplomovou prací Filmové dramatizace postavy Jaroslava Haška). Krátce pracoval jako expedient v nakladatelství Albatros a 1984–1985 jako metodik v pražské Městské lidové knihovně. Zároveň v letech 1985–1986 externě studoval tři semestry filmovou vědu na FF UK. 1986–1990 byl dramaturgem FS Barrandov. Od léta 1990 pracoval v kulturních rubrikách pražských deníků: nejprve v Zemědělských novinách, poté v týdeníku PRO, který spoluzakládal, a v nově založeném Občanském deníku (od léta 1991). V roce 1992 nastoupil do redakce Práce a vzápětí do redakce deníku Prostor. V létě 1993 se na rok vrátil do Práce, poté byl externím dramaturgem televizní stanice Nova (dramaturgicky se podílel mj. na TV seriálech Hospoda a Policajti z předměstí). Roku 1996 působil v kulturní redakci Denního Telegrafu, od srpna 1996 do listopadu 1997 jako externí redaktor. Od července 1998 učí na katedře scenáristiky a dramaturgie FAMU.
 První báseň Vanča uveřejnil roku 1977 v Literárním měsíčníku, poté své verše a sporadicky i povídky publikoval v Kmeni, Mladé frontě, Zemědělských novinách, Svobodě a Mladém světě. Po roce 1989 publikoval v periodikách, v nichž byl zaměstnán. Básněmi, výtvarnými a literárními kritikami, glosami a mykologickými příspěvky dále přispíval do periodik ...atd, Květy, Svobodné slovo, Metropolitan, Lidové noviny, Tvar, Český deník, Právo, České a moravskoslezské Zemědělské noviny, Obratník, Týdeník Rozhlas, Film a doba. Výtvarné studie uveřejňuje rovněž v Ateliéru, Prostoru Zlín a Umění a řemeslech. Připravil výtvarné katalogy portrétující tvorbu Jana Heřmana, Aleše Kuneše, Pravoslava Flaka, Jiřího Corvina, Aleše Hnízdila, Ingrid Glaserové a Emanuelu Ranného, je i autorem katalogu Mezinárodního sochařského sympozia Džbán, jehož byl kurátorem (1998). – Jako publicista spolupracuje s Českým rozhlasem. – Podle jeho scénáře byl natočen film Zvířata ve městě (1986, režie Václav Křístek). Petr Přibyl zhudebnil jako rockové oratorium Vančovu poemu Nové zpěvy vánoční aneb Štědrý večer Dona Quijota (CD 1993) a jeho texty pro album Kulhaví poutníci (CD 1996). – Vanča používá pseudonymů Hynek Hoštecký, Jaroslav Levý, Sergej Vyprižkin (příležitostně i Vančoslav Jardoga) a šifry anč.
 Básnickou prvotinou Šarivari dírou v plotě se Vanča představil především jako ironik městské periferie a hospodských zákoutí, v nichž nalézal inspiraci pro své zalíbení v samomluvách, mezitextových kontaktech a jazykové grotesce. Jeho úsilí o nezávazný osvobozený tvar verše vede nezřídka k rýmovým dekonstrukcím; slova jsou zbavována tíhy básnického poslání a spojují se v bizarní řetězce, směřující k černému humoru (perziflážová koncepce „dogismu“ či parodický žánr „socsurreálu“). Odlišná emoční tónina i poetika dominuje v lyrickém cyklu romantizujících meditací, rozvíjejících žánr básnického putování, a v historických reminiscencích i v záznamech stavů přítomného subjektu inklinujících k patetizující dikci (Hrady spatřené). Podobně vyznavačský a zpovědní charakter má sbírka Plná sláma, usilující o přehodnocení tradičního mýtu české krajiny.

BIBLIOGRAFIE

Poezie: Šarivari dírou v plotě (BB 1991); Hrady spatřené (BB 1994); Plná sláma (BB 1997).
Ostatní práce: Stručný přehled dějin světového filmu. Od Lumiera k Antonionimu (skripta, 1986); P. Marek: Mrtvej brouk (knižní vyd. film. scénáře, 1998, J. V. literární spolupráce).
Příspěvky ve sbornících: Almanach Pant 1990–1995 (1996); Přetržená nit (1996); Hospody a pivo v české společnosti (1997).

LITERATURA

Studie a články: R. Erml: předmluva, in Šarivari dírou v plotě (1991); P. A. Bílek: předmluva, in Hrady spatřené (1994).
Recenze: Šarivari dírou v plotě: P. A. Bílek, MFD 16. 5. 1991; J. Rulf, LidN 3. 6. 1991; J. Trávníček, Tvar 1991, č. 28 * Hrady spatřené: J. Peňás, MFD 24. 1. 1995; J. Kamen, LidN 13. 5. 1995, příloha Národní 9; J. Hájková, Denní Telegraf 25. 5. 1995; V. Novotný, Tvar 1994, č. 14 * Plná sláma: L. Brožek, Právo 15. 8. 97; V. Píša, Tvar 1998, č. 1; L. Machala, LitN 1998, č. 23.
Rozhovory: M. Spáčilová, SvSl 24. 6. 1989; A. Šeflová, Večerník Praha 30. 12. 1993; J. Flaišman, Obratník 1, 1994/1995, č. 1, příl. Kurýr Obratníku; L. Sedláková, Právo 21. 8. 1997; P. Nový, Slovo 12. 8. 1999.
Autor hesla: Vladimír Novotný (1998)
Aktualizace hesla: 12. 11. 2008 (kb)
Aktualizace bibliografie: 12. 11. 2008 (kb)
 
zpět na hlavní stranu