Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Václav  KUBÍN

* 1. 3. 1920, Praha  
† 26. 9. 2007, Praha 
 
Básník, literární vědec a editor
 Jako nemanželský syn vyrůstal bez otce, jeho matka byla švadlenou. V rodišti vychodil obecnou a čtyřletou měšťanskou školu, pak se vyučil obchodním příručím. V letech 1936–1947 prošel několika zaměstnáními (živil se jako příručí, závozník, dělník aj.); roku 1943 byl totálně nasazen v Berlíně. Bez maturity na základě tzv. psychotechnické zkoušky byl roku 1947 přijat na Novinářskou fakultu Vysoké školy politické a sociální; absolvoval roku 1951 (RSDr. roku 1953 disertační prací Jan Krejčínovinář). Po studiích krátce působil na Akademii múzických umění jako lektor marxismu-leninismu, v letech 1953–1958 byl redaktorem v nakladatelství Svoboda, poté v letech 1959–1962 absolvoval interní vědeckou aspiranturu (v oboru literární teorie) na Institutu společenských věd při ÚV KSČ. V letech 1962–1967 pracoval v oddělení teorie v Ústavu pro českou literaturu; v této době se jako výkonný redaktor podílel na zrodu časopisu Estetika (1964). V letech 1968–1971 byl znovu redaktorem v nakladatelství Svoboda, od roku 1972 až po odchod do důchodu v roce 1990 byl vedoucím redaktorem literární teorie v nakladatelství Československý spisovatel. – Byl manželem literární teoretičky Marie Kubínové.
 Publikoval od roku 1962. Recenzemi, kritickými i teoretickými články a eseji, posléze však i beletristickými pracemi, postupně přispíval do Rudého práva, Tvorby, Impulsu, Světa práce, České literatury, Estetiky, Romboidu (Bratislava), Literárního měsíčníku aj. Pro své kratší příspěvky používal šifer VK, -vk-, vlk, -vkn-.
 V druhé polovině šedesátých let psal Václav Kubín recenze i kritické a teoretické stati o české i světové beletrii, přičemž zvláštní pozornost věnoval science fiction. V sedmdesátých a osmdesátých letech se naproti tomu soustředil na činnost editorskou, v níž se zabýval výhradně poezií (především antickou, francouzskou a českou). Jeho ediční debut, rozsáhlá antologie Ars poetica, představuje bohaté pásmo výroků i úvah kritiků, teoretiků, filozofů, zejména však samotných básníků o básnické tvorbě. Ve svazku Velké milostné dvojice starověku překročil Kubín běžnou ediční praxi, když vkomponoval ukázky z antických epických skladeb do rámcujícího převyprávění jejich milostných příběhů.
Poučen na teorii i historii poezie vystoupil Kubín na počátku osmdesátých let jako autor krátkých básnických útvarů. Pěstoval vážněji laděné lyrické prózy baudelairovského typu (Opačná znaménka), hravá poetická čtyřverší a osmiverší, rozvíjející odkaz Rimbaudův a Nezvalův (Mikrokaleidoskop, Verše a neverše), zejména však tzv. metaforismy, kondenzované poetické výroky, které nevyvěrají z moralistní přísnosti, ale především z metaforického, lyricko-humorného nápadu a slovních hříček (Nápisy na zdi). Tuto vrstvu své tvorby objasnil teoretizujícím doslovem ke sbírce Med a jed metafor. Obecnější tvůrčí východiska i svůj vztah k slovesnosti vůbec pak projevil ve stati pojednávající o literatuře jako hře (in Literární sborník PNP, 1982).

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Opačná znaménka (BB v próze, 1980); Mikrokaleidoskop (BB, metaforismy, 1983); Verše a neverše (BB, metaforismy, 1985); Med a jed metafor (metaforismy, 1989); Nápisy na zdi (metaforismy, aforismy 2006).
Účast v týmových pracích: Slovník českých spisovatelů (1964); Přehledný kulturní slovník (1964); Dějiny francouzské literatury 19. a 20. století (1979).
Příspěvky ve sbornících: Literární sborník Památníku národního písemnictví (1982); Civilizační poezie (1982); Kupte si štěstí v bazaru (1983).
Uspořádal a vydal: Veliké stavby stalinské epochy (sborník článků a statí sovětského tisku, 1950); J. Krejčí: Na nepřemožitelné frontě (výbor, 1954); Zamyšlení nad náboženstvím (výbor z českých a světových děl s náboženskou tematikou, 1960, s A. Robkem a S. Hofmanovou); Socialismus zvítězil (sborník, 1961); Ars poetica (výbor z úvah o básnickém umění od starověku po dnešek, 1976; též přísp.); A. Rimbaud: Má bohéma (1977); Sapfo: Písně z Lesbu (1978; též přísp.); Velké milostné dvojice starověku aneb Šest příběhů o lásce veršem i prózou (1979; též přísp.); F. Schiller: Óda na radost (výbor, 1980); G. Apollinaire: Hudebník ze Saint-Merry (výbor, 1981; též přísp.); Milostný hlas české poezie (výbor lyriky 19. a 20 st., 1981; též přísp.); Magická zrcadla (antologie poetismu, 1982, s M. Kubínovou; též přísp.); V. Nezval: Překlady 1 (1982, in Dílo V. N., sv. 35, s M. Blahynkou) + Překlady 2 (1984, in Dílo V. N., sv. 36, s M. a K. Blahynkovými); J. Prévert: Jsem jaký jsem (výbor, 1983; též přísp.); O. Vyhlídal: ...a neopouštěj nás (výbor, 1984; též přísp.); Antická inspirace (verše českých básníků vybrané ke kresbám K. Svolinského, 1984; též přísp.); Velké trojhvězdí (výbor z básní G. Apollinaira, P. Eluarda a J. Préverta, 1986; též přísp.).
Překlady: N. G. Černyševskij: Vybrané filosofické spisy, sv. II–III (1953, s dalšími); J. A Kosminskij – S. D. Skazkin (red.): Dějiny středověku I–II (1957–1958, s M. Steinovou); J. Rjurikov: Za sto, za tisíc let (1963).

LITERATURA

Studie a články: M. Blahynka: Náměstek autorův: K současné situaci ediční práce a k jejím perspektivám, Tvorba 1979, č. 52; J. Žáček: Pár slov úvodem, in V. Kubín: Nápisy na zdi (2006).
Recenze: Ars poetica (ed.): (-ra) (=V. Macura), ZN 9. 6. 1977; Š. Vlašín, Pravda (Bratislava) 9. 8. 1977; (aa) (= E. Suchomelová), LD 7. 9. 1977; AH (= A. Horová), Estetika 1977, č. 4; J. Hrabák, LM 1977, č. 10; J. Heřtová, ČL 1978, č. 6 * Opačná znaménka: K. Sýs, MF 12. 5. 1981; (los), BV 22. 5. 1981; (pk), RP 26. 5. 1981; F. Schildberger, Rt 3. 6. 1981; (mat) (= R. Matys), SvSl 31. 7. 1981; R. Pytlík, Tvorba 1981, č. 35; M. Blahynka, LM 1981, č. 8 * Magická zrcadla (ed.): M. Blahynka, Tvorba 1983, příl. Kmen č. 30; M. Tomčík, Slovenské pohľady 1983, č. 8 * Mikrokaleidoskop: v, LD 5. 4. 1984; J. Pavelka, Rt 8. 5. 1984; Š. Vlašín, BV 26. 6. 1984; J. Kracíková, Tvorba 1984, příl. Kmen č. 28; M. Blahynka, LM 1984, č. 8 * Verše a neverše: E. Lukeš, O knihách a autorech 1985, podzim; M. Blahynka, Tvorba 1986, příloha Kmen č. 13; Š. Vlašín, Rt 20. 9. 1986; K. Mikulová, LM 1986, č. 8 * Med a jed metafor: M. Štemberková, NK 1989, č. 27; M. Blahynka, Kmen 1989, č. 26; J. Slomek, MF 18. 8. 1989.

Autor hesla: Bohumil Svozil (1995)
Aktualizace hesla: 22. 4. 2021 (vk)
 
zpět na hlavní stranu