Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 GAMBRA  

 1989 - 1989 
 
 Samizdatová Revue Surrealistické skupiny v Československu vyšla jen jedenkrát, další čísla se již – zřejmě v souvislosti s obnovením časopisu Analogon – neobjevila. Název Gambra navrhl Jakub Effenberger, hlavičku vytvořil Martin Stejskal. Vydané číslo redakčně připravili Alena Nádvorníková Ivo Purš.
 

Podle úvodního redakčního slova chtěla revue sledovat „specifické a časové funkce surrealistické skupinové činnosti, které probíhají jako paralela a zároveň asimilace široké koncepční organizace tematických sborníků“; první číslo bylo zaměřeno „k zachycení historických proměn surrealismu v ohnisku jeho současných snah“. Úvodní stať Dvacet let od Pražské platformy (přetištěna též v Analogonu č. 3) komentuje vývoj surrealistického umění v Československu od roku 1968. Básně, prozaické i odborné texty v časopise uveřejnili členové skupiny František Dryje, Jakub Effenberger, Josef Janda, Jiří Koubek, Albert Marenčin, A. Nádvorníková, Ivo Purš, Martin Stejskal, Eva Švankmajerová (též autorka kresby na obálce). Gambra přinesla též korespondenci Evy Jana Švankmajerových s ředitelem ArtCentra Hubertem Matějčkem související se zákazem představit některé obrazy Evy Švankmajerové na společné výstavě obou manželů v Bruselu roku 1987 (do čísla zařazen i překlad stati Vincenta Bounourea z katalogu výstavy). Za kuriozitu nutno považovat úryvek z knižně již předtím publikovaného dopisu Jarmily Glazarové ideologovi socialistické literatury Ladislavu Štollovi, v němž prozaička „účtuje“ se surrealismem.

 
Periodicita: 1989 (1 č.).
Podtituly: Revue Surrealistické skupiny v Československu.
Členové redakční rady: Členové Surrealistické skupiny: K. Baron, F. Dryje, J. Effenberger, J. Janda, J. Koubek, A. Marenčin, A. Nádvorníková, I. Purš, M. Stejskal, L. Šváb, J. Švankmajer, E. Švankmajerová.

LITERATURA

B. Solařík: „...nebude její činnost marná...“ Zápisky ze schůzek Surrealistické skupiny v Československu 1980–1989, Analogon, 2004, č. 41/42, s. 88–101.
Autor hesla: Michal Přibáň (2002)
Aktualizace hesla: 19. 11. 2011 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2005 (mlp)
zpět na hlavní stranu