Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Marie  DUŠKOVÁ

* 6. 10. 1903, Skrýchov (u Tábora) 
 
Básnířka a prozaička
 Dívčím jménem Hronová; chodila do vesnické dvoutřídky, pracovala střídavě jako zemědělská dělnice a pomocnice v domácnosti. Po válce se s rodinou přestěhovala do Prahy, kde byla v letech 1951–1956 kulturní redaktorkou časopisu Beseda venkovské rodiny (1952–1956 souběžně večerně studovala gymnázium). Od roku 1955 až po odchod do důchodu (1968) byla tajemnicí MNV v Bělé-Želnavě na Šumavě (okres Prachatice).
 Debutovala v krajských novinách Jihočeská pravda, soustavně se umělecké tvorbě začala věnovat po vypsání akce Pracující do literatury (1949) a záhy začala být považována za vzor dělnické spisovatelky. Přispívala do periodik Čtenář, Kraj kalicha, Květen, Lidové noviny, Lidová demokracie, Literární noviny, Mateřídouška, Nový život, O knihách a autorech, Pochodeň (Hradec Králové), Práce, Rudé právo, Vlasta, Zemědělské noviny, Zlatý máj aj. – V rukopisu zůstal románový deník Jaro na Šumavě.
 Dušková knižně debutovala sbírkou agitační a budovatelské poezie Nezapomenutelný květen. Později psané prózy s tematikou socialistického přerodu jihočeské vesnice (povídkový soubor Polánka voní jarem) svědčí o autorčině důvěrné znalosti venkovského života i jejím citovém vztahu k vesničanům, cíleně však naplňují schémata literatury padesátých let. Román Rodiče a děti je koncipován jako kronika společenských proměn od třicátých let po rok 1948; na pozadí obrazu širšího společenského dění tu Dušková rozvíjí příběh chalupnického synka, nositele přímočaře optimistického pohledu na svět, který se posléze přimkne k dělnictvu.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Nezapomenutelný květen (BB 1951); Rodiče a děti (R 1954); Polánka voní jarem (PP 1955).
Příspěvky ve sbornících a antologiích: Poesie rodné země (1951); Česká poesie. Výbor básní XIX. a XX. století (1951); Spisovatelé třicet let pod praporem Komunistické strany Československa 1921–1951 (1951); Střední Čechy (1952); Dál nad námi plá rudá vlajka čistá (1952); Básnický almanach 1953 (1953); Domove líbezný (1954); Básnický almanach 1954 (1955); Radostná je naše píseň (1955); Básnický almanach 1955 (1956); Básnický almanach 1958 (1959); Našim dětem (1959); Dejme se na pochod (1973); Tanky a šeřík (1975); Podivuhodní kouzelníci (1987).

LITERATURA

Studie a články: J. Pilař: Prosté verše, NŽ 1951, č. 3; M. Dušková: Jak se rodil můj román, ZN 13. 10. 1951; -ep-: Příběh spisovatelky, Vlasta 1955, č. 1; E. Sommer: Nový domov M. Duškové, Práce 28. 6. 1959.
Recenze: Nezapomenutelný květen: vbc (= V. Vrabec), SvSl 9. 7. 1951; Miloš Kovářík, Obrana lidu 5. 8. 1951; J. Kristek, LitN 1951, č. 7; V. Stuchl, Práce 16. 9. 1951; I. Skála, RP 5. 10. 1951 * Rodiče a děti: Z. Vavřík, LitN 1955, č. 25; K. Tachovský, HD 1955, č. 4; M. Petříček, NŽ 1955, č. 4 * Polánka voní jarem: Z. Heřman, Květen 1955, č. 2.
Rozhovory: led (= Jiří Lederer), VP 18. 8. 1956; nn, Čtenář 1957, č. 4.

Autor hesla: Blanka Svadbová (1995)
Aktualizace hesla: 5. 3. 2019 (jar)
 
zpět na hlavní stranu