Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 František RACHLÍK

* 16. 9. 1904, Nymburk  
† 13. 2. 1980, Praha 
 
Prozaik, dramatik a publicista
 Otec, barvířský mistr, byl organizátorem ochotnického divadla. Rachlík od 1915 navštěvoval reálku v Nymburce, 1920 studia ze zdravotních důvodů přerušil a maturoval 1924 jako privatista. Do této doby spadají jeho první literární pokusy (texty písniček, říkanek, satirické verše, povídky aj.) a tehdy také napsal svoji první divadelní hru (Hra o ničem), kterou studenti i sehráli. Po vojenské službě začal studovat historii a filozofii, později dějiny umění a estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 1927–29 souběžně absolvoval kurz pro knihovníky (žák Zdeňka Tobolky). V té době byl členem výboru Svazu českého studentstva (později Ústřední výbor čs. studentstva); při Svazu založil též Divadelní studentské ústředí. Studia nedokončil a od 1930 pracoval doma v barvířské dílně (zároveň napsal svůj první román Údolí cvrčků, evokující vzpomínky na studentská léta, který nevyšel). 1934 odešel do Prahy, kde byl zaměstnán v prádelně a poté jako prodavač. 1935 se stal úředníkem společnosti pro stavební hmoty, 1937 – na doporučení Ivana Olbrachta – tajemníkem nakladatelství Melantrich. Od 1939 byl necelé dva roky bez zaměstnání, pak do konce války úředníkem Svazu pro mléko a tuky. 1945 byl jmenován šéfredaktorem Vydavatelství ministerstva informací pro edici časopisů, propagačních a obrazových brožur a plakátů: redigoval zde Knižnici národních umělců československých (1947–48) a Svět v obrazech (1945–50, s dalšími). Od 1950 působil jako dramaturg a později (s Janem Werichem) jako umělecký šéf Divadla v Karlíně; současně byl dramaturgem Divadla státního filmu (1950–53). Po 1954 žil jako spisovatel z povolání.
 Od 1929 publikoval hlavně kulturně politické články v periodikách: Národní osvobození, Dělnická osvěta, Světozor, Svět v obrazech, Rudé právo, Květy, Literární noviny, Nový život, Svobodné slovo aj. Užíval šifry RF.
 Největšího úspěchu dosáhl Rachlík již prvotinou, dvousvazkovým románovým cyklem souhrnně nazvaným Pozdrav pámbu, pane Randák. Soužití s přírodou a vděčné přijímání všeho, co život přináší, tvoří základ svérázné lidové filozofie přemýšlivého prosťáčka, jenž zde představuje své celoživotní putování: od sluhy na zámku až po tuláka. Volně rozvíjený děj je založen na anekdotických zápletkách, ale vlastní humor románu spočívá ve způsobu vyprávění, zvláště v jazykové stylizaci plné rozšafných ponaučení, sentencí a lidových, často zastaralých výrazů a obratů. Snaha o hravou duchaplnost ovládá rozsáhý cyklus Balty čili Kobaltické pohádky... (též s titulem Ko Balty...), v němž jsou fantaskní příběhy antropomorfizovaných zvířat opět přerušovány sentencemi a různorodými glosami, nápady a slovními hříčkami, místy i veršovanými. Hrdinou Rachlíkova románu Komedie plná lásky je herec Jindřich Mošna: na pozadí široce pojatého obrazu sílící české společnosti druhé poloviny 19. století autor domýšlí komikovy životní osudy i jeho vnitřní zápasy. Detailně tu Rachlík uplatnil znalost hereckého a divadelního prostředí, v němž se pohyboval od svých studentských let. – Z Rachlíkových dramatických pokusů vyvolal v druhé polovině 40. let bohatou, převážně ideologicky pojatou diskusi Kulový král, příběh cynického zločince, demaskujícího svým strmým mocenským vzestupem kapitalistickou společnost. Jiný typ sepětí hrdiny se společností ukazuje první část zamýšlené trilogie, historické drama Žižka, které vrcholí vojevůdcovým nástupem do čela husitských vojsk. Tutéž látku zpracoval Rachlík v rozsáhlém románu Hodina předjitřní; zatímco osudy mladého Jana Žižky volně fabuloval, dobové okolnosti postihl v zasvěceném obrazu, doprovázeném zvláště v první verzi románu výslovným historickým výkladem. Sklon k explicitnímu komentování děje se uplatňuje ve všech Rachlíkových větších prózách, ne zcela organicky v posledním, autobiograficky založeném románu Oblázek: řadu milostných epizod autor vydává za svědectví citové rozvrácenosti válkou postižené generace.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: I dejž to pámbu, holenkové (R 1940; poté přeprac. a vyd. s následujícím románem v jednom svazku s tit. Pozdrav pánbu, pane Randák, 1947); Pozdrav pámbu, pane Randák (R 1940; přeprac. a vyd. s předchozím románem v jednom svazku s tit. Pozdrav pánbu, pane Randák, 1947, změna na „pánbu“ zpravidla i v pozdějších vyd.); Balty čili Kobaltické pohádky, které vypravuje stařeček Hermelín Hranostaj Barabínský svým dvěma vnukům, Dájenovi a Dafanovi, panu Julvernovi a jeho pejskovi, dvěma hrochům a menší společnosti slůňat (středa) (PP, BB 1943); Balty čili Kobaltické pohádky, které vypravuje stařeček Hermelín Hranostaj Barabínský svým dvěma vnukům, Dájenovi a Dafanovi, menší společnosti slůňat a jimi uvedeným hostům (úterý) (PP, BB 1944); Balty neboli Kobaltické pohádky, které dědeček Hermelín Hranostaj Barabínský nemohl vyprávět, protože mu do toho přišla aféra Rumákova (krátce zvaná AFRU) (pátek) (PP, BB 1946); Balty. Čtvrtý koncert kobaltických pohádek, pořádaný dědečkem Hermelínem Hranostajem Barabínským pro jeho dva vnuky a skutečné i smyšlené hosty (čtvrtek) (PP, BB 1946); Ko Balty. Týden světle modrých, modrých, tmavomodrých, nebeských a mořských bajek, bájí a pohádek dědečka Hermelína Hranostaje Barabínského 1–6 (PP, BB 1966, přeprac. a rozšíř. předchozího cyklu: První modrá písanka. Pondělí; Druhá modrá písanka. Úterý; Třetí modrá písanka. Středa; Čtvrtá modrá písanka. Čtvrtek; Pátá modrá písanka. Pátek; Šestá modrá písanka. Sobota); Kulový král (D 1948, i prem.; přeprac. s tit. Lobo – Kulový král, rozmnož., 1967, hudba M. Ponc); Tři doby pana Randáka (D, rozmnož., b. d., 1949, i prem., s J. Červeným); Myška na dole (Rp 1950); Žižka. Hodina předjitřní (D, rozmnož., 1950, prem. s tit. Hodina předjitřní, 1949, hudba V. Novák; s tit. Nejde o mrtvé!, rozmnož., 1960; s tit. Hodina předjitřní, rozmnož., 1979); Ani ryba, ani rak (D, rozmnož., 1950, i prem., hudba J. Červený); Pro slovo a chléb (PP 1951); Prodaná země (D, rozmnož., 1952, i prem., s T. Balkem); Komedie plná lásky (R 1954; přeprac. pro ml., 1964); Jediná láska (R, výběr z románu Komedie plná lásky, 1954); Hodina předjitřní (R 1958; přeprac. 1971); Záměny (PP 1963); Oblázek (R 1969).
Úpravy
: J. Štolba: Na letním bytě aneb Jak chudá holka ke štěstí přišla (D, rozmnož., b. d., 1950, s J. Červeným); J. Voskovec – J. Werich: Nebe na zemi (D, rozmnož., 1951, prem. 1950, s J. Werichem, hudba J. Ježek a V. Trojan); J. N. Nestroy: Veselý trojlístek aneb Lumpacivagabundus (D, rozmnož., 1954, prem. 1950, s použitím překladu B. Mathesia, hudba M. Ponc, J. Kaláb a O. Letfus); J. K. Tyl: Lesní panna (1948, prem. 1947, s J. Kopeckým, hudba M. Ponc) + Paní Marjánka, matka pluku (D, rozmnož., 1954, prem. 1951, hudba V. Trojan).
Ostatní práce: Jiří Melantrych Rožďalovický z Aventýnu (studie, 1930); Cézanne: Odpovím vám obrazy (studie, 1948); Rabas: Píseň míru (text k obrazové publikaci, 1950); Národní umělec Václav Špála (populárně naučná studie, 1955); Československo (text k obrazové publikaci pro Světovou výstavu v Bruselu, 1958, též franc., angl. a rus.).
Příspěvky ve sbornících: 13. ročenka československých knihtiskařů 1930 (zde stať Melantrich – obchodník, vydána též jako separát); Ideový a pracovní program Divadelního studentského ústředí v Praze (b. d., 1930); Jaro Národního divadla 1945 (1946).

LITERATURA

Studie a články: J. Träger: Úvod, in F. R., Kulový král (1948); týž: Doslov, in F. R., Komedie plná lásky (1954); Redakce: Odpovědnost spisovatele (k vyloučení F. Rachlíka ze SČSS), LitN 1960, č. 25; T. Kubíček: Deziluzivní anamnézy a životní bilance, Tvar 2002, č.15.
Recenze: I dejž to pámbu, holenkové: drb (J. Borecký), Zvon 40, 1939/40, s. 699 * Pozdrav pánbu, pane Randák (o 4. vyd.): O. Fencl, Lidová kultura 1947, č. 9; (polemika k 6. vyd.): F. Trávníček, HD 1955, s. 448; F. Rachlík, tamtéž, s. 545; Z. Pochop, tamtéž, s. 546; V. Brabencová, tamtéž, s. 549; M. Jungmann, LitN 1955, č. 47 * Kulový král: O. Fencl, Lidová kultura 1948, č. 16; Břz. (B. Březovský), Národní osvobození 20. 4. 1948; E. Saudek, Svobodné noviny 20. a 25. 4. 1948; J. Kopecký, J. Träger, Divadelní zápisník 1948, s. 210; (polemika): J. Träger, Tvorba 1948, s. 213; S. Neumann a Z. Bláha, tamtéž, s. 380; J. Hájek, tamtéž, s. 439; F. Rachlík, tamtéž, s. 459 * Hodina předjitřní (drama): J. Kopecký, LidN 1. 11. 1950; (jtg) (J. Träger), Práce 28. 3. 1950 * Komedie plná lásky: J. Kmuníček, HD 1955, s. 83; J. Pokorný, LitN 1955, č. 9 * Hodina předjitřní (román): Z. Vavřík, LitN 1958, č. 19 * Záměny: Z. Kožmín, HD 1964, č. 1; mpk (M. Petříček), LitN 1964, č. 2 * Ko Balty... A. Hájková, Impuls 1967, s. 286; (2. vyd.): J. Holý, LitN 2001, č. 30; K. Paulík, Právo 25. 10. 2001, příl. Salon.
Rozhovory: J. Zítková, MF 13. 9. 1969; V. Měšťan, Práce 26. 9. 1969.
K životním jubileím: K. Konrád, LitN 1954, č. 38; J. Träger, NŽ 1954, s. 326; M. Jungmann, Práce 16. 9. 1969; F. Kožík, LD 19. 9. 1989; J. Putík, SvSl 13. 2. 1990; vln (V. Novotný), Práce 16. 9. 1994; -jp- (J. Poláček), LitN 1994, č. 36.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
Lexikon české literatury
Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945–1963
Autor hesla: Přemysl Blažíček (1998)
Aktualizace hesla: 24. 10. 2007 (mvo)
Aktualizace bibliografie: 24. 10. 2007 (mvo)
 
zpět na hlavní stranu